Covid-19 var aldri dødelig for den brede befolkninga

0

Panda.org er et kollektiv av forskere, aktuarer, økonomer, dataforskere, statistikere, medisinske fagfolk, advokater, ingeniører og forretningsfolk og inkluderer nå fagfolk fra hele verden, som bidrar med perspektiver fra sine erfaringer i mange forskjellige land. De har samlet data og informasjon fra pålitelige kilder i hele verden og har samlet dem i en informasjonsdatabase som er nyttig for enhver som ønsker å sette seg inn i det som har skjedd i forbindelse med den største helsesvindelen i historien. – Red.


Av Theo Burden, panda.org.

Siden 2020 har PANDATA konsekvent argumentert mot nedstengninger og hardhendte Covid-intervensjoner. I fravær av noen kostnad-nytte-analyse, var det alltid åpenbart at skadene ved slike intervensjoner ville oppveie alle fordeler.

Ved nærmere ettertanke har det blitt stadig tydeligere at Covid aldri hadde trengt noen nye typer inngrep. PANDATA har nå publisert en serie artikler som undersøker driverne til overdrevne dødsfall for å sette fokus på denne viktige saken. De følgende 7 artiklene viser at ikke bare var Covid verken ny eller spesielt dødelig, men at Covid-politikken og intervensjonene var de sannsynlige hoveddriverne for dødelighet.

Så hvor forlater denne kunnskapen oss nå? Kan vi virkelig stå stille mens vi er vitne til at MANGE SKADELIGE politiske linjer blir rullet ut globalt i navnet til «nye dødelige virus»?

1. Data fra Diamond Princess viser at SARS-Cov-2 ikke var spesielt farlig for den brede befolkningen, derfor må vi se forbi spredningen av et luftveisvirus for å forklare flertallet av førstebølges overflødige dødsfall i New York.

2. Geo-spatial statistisk analyse av overskytende dødsfall i Lombardia våren 2020 reiser spørsmål om virusspredning kan ha vært ansvarlig for overskytende dødsfall som perverst ser ut til å være mer relatert til hvilken kommune byen/landsbyen var i.

3. The Lancet publiserte et dokument som hevdet at Covid-19-vaksinasjoner forhindret 14 millioner dødsfall. Vi demonstrerer på 4 forskjellige måter, ved hjelp av offisielle data og resonnement, hvorfor en slik påstand er helt ubegrunnet.

4. Ettersom vi finner at Covid-infeksjonsrisikoen økte i noen dager etter Covid-injeksjonene, og siden det ikke er vitenskapelig bevis for en tilsvarende reduksjon i IFR (infection fatality rate, forholdet mellom antall smittede og antall døde, o.a.), konkluderer vi med at injeksjonene ikke kunne ha reddet noen liv.

5. Å haste ut et eksperimentelt profylaktisk medikament var aldri berettiget, og nå er det overveldende bevis fra flere kilder på at Covid-injeksjoner har forårsaket et stort antall dødsfall og skader.

6. Var SARS-CoV-2 spesielt «ny» eller «dødelig»? Ikke bare kunne Covid behandles, men > 50 % av menneskene hadde tilstrekkelig immunitet fra tidligere forkjølelser for å forhindre merkbar sykdom. Til slutt var dødelighetsbyrden bare like ille som vanlig influensa.

7. Lockdowns stoppet ikke spredningen av Covid, men forårsaket utallig elendighet og død rundt om i verden. Hvis vi bedømmer utfallet av nedstengningene ved å bruke «kvalitetsår av liv» alene, vil vi konkludere med at de hadde et katastrofalt negativt utfall.

Flere artikler fra panda.org.

Lockdowns

Vaksiner

Forrige artikkelVelgernes valg
Neste artikkelBombeangrepene i Hiroshima og Nagasaki var unødvendige, mente USAs øverste militære ledere
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.