Storbritannia med den største gjeldsregninga blant utviklede land

0

Rundt en fjerdedel av Storbritannias statsgjeld er i form av såkalte indeksobligasjoner der utbetalingene svinger i takt med inflasjonen.

Storbritannia er på vei mot de høyeste gjeldsrentekostnadene i den utviklede verden, skriver Financial Times.

Prognoser fra Fitch viser at statskassa vil bruke 110 milliarder pund på gjeldsrenter i 2023.

Det vil utgjøre 10,4 prosent av totale offentlige inntekter, vil det være det høyeste nivået i et høyinntektsland.

«Vi har hatt et veldig stort inflasjonssjokk som påvirker de offentlige finansene negativt, og det er åpenbart en nøkkeldriver for den suverene kredittvurderingen,» sa Ed Parker, global forskningssjef for stater og overnasjonale selskaper i Fitch.

Lånte ekstremt mye penger for å finansiere lockdownpolitikken

Den totalt unødvendige lockdownpolitikken kostet vanvittige summer for Storbritannia. Dette drev landet til å ta opp enorme lån:

Og dermed ble den totale gjeldsmengden deretter:

Og disse lånene ble naturligvis tatt opp i finansinstitusjonene, og dermed får vi igjen belyst hvordan lockdownpolitikken ikke handlet om et virus, men var den største finanssvindelen i historien.

Dette skal nå forbrukere og skattebetalere i Storbritannia få betale for den nærmeste generasjonen eller så.

Forrige artikkelInnrømmet New York Times nettopp at Covid-dødsfall ble overdrevet?
Neste artikkelVindkraft, en farlig narreteknologi?