Opplegg for ny skandale? Norad skal kontrollere Ukrainamilliardene

0
Kilde: eXXPRESS

Utenriksdepartementet har overført ansvaret for både den humanitære og den langsiktige bistanden til Ukraina på 7,5 milliarder i året til Norad. – En tillitserklæring, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Om han og Norad er tilliten verdig, er en annen sak.

Som politiker var Bård Vegar Solhjell en aktivistisk tilhenger av Maidan og av kuppregimet etter 22. februar 2014. Han og Snorre Valen, begge fra SV, deltok personlig på Maidan som aktivister, slik de skrev i et innlegg i VG fra mars 2014.

Hvor sannsynlig er det at samme Solhjell som forvalter av et utrolig antall milliarder skattekroner skal opptre med den nødvendige kritiske distansen til mottaker? Er det ikke sannsynlig at det er Solhjells vennskapskrets i Kiev som vil stå først i suppekøen når milliardene deles ut?

Norad har ingen god CV

Riksrevisjonen har Norad i søkelyset for deres behandling av bistandsmidler. I et megetsigende notat skriver Riksrevisjonen:

Vi undersøker om Utenriksdepartementet (UD) og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) har en formålseffektiv håndtering av risikoen for økonomiske misligheter i forvaltningen av bistanden. Vi regner med at undersøkelsen blir klar høsten 2023.

Norge betalte i 2021 ut til sammen 40,1 milliarder kroner i offisiell utviklingsbistand. Det har over tid vært en sterk vekst i utbetalingene. Det er høy iboende risiko for økonomiske misligheter i bistanden.

Økonomiske misligheter svekker måloppnåelsen og virkningene av bistanden.  Dårlig håndtering av risikoen for økonomiske misligheter kan svekke tilliten til norsk bistandsforvaltning og undergrave legitimiteten til bistanden.

Når det gjelder Norads evne til å kontrollere hvor det blir av de enorme pengesummene som Norge hvert år bevilger til bistand, er Riksrevisjonen mindre enn imponert:

«Hovedfunn:

Bistandsforvaltningen gjør ikke nok for å sikre pålitelig og relevant resultatinformasjon om bistand til utdanning

  • Beslutningsgrunnlaget er bedre dokumentert for støtte til bilaterale prosjekter enn til multilaterale organisasjoner.
  • Bistandsforvaltningen legger lite vekt på resultatrapportering og datakvalitet i prosjektoppfølgingen og ved videreføring av støtte. Oppfølgingen er grundigere i planleggingsfasen enn underveis og i sluttfasen av prosjektene.
  • Det er kritikkverdig at svak rapportering om resultater synes å få lite konsekvenser for fordelingen av tilskudd.»

Umulig oppgave

Norad har vært engasjert i Ukraina lenge, og er stuevarm med regimet i Kiev. Dette er som kjent et av de mest korrupte regimene i Europa, og sjøl Pentagon klarer ikke å finne ut av hvor det blir av alle pengene de øser inn i landet. Er det sannsynlig at Norad vil gjøre det bedre?

Men sjøl om vi forutsetter at Norad skulle klare å holde armlengdes avstand til Norad-direktørens hjertebarn, er ikke dette en nærmest umenneskelig oppgave?

Det er ansatt 19 folk til å kontrollere det som fort kan nærme seg 100 milliarder kroner. Det var i utgangspunktet 75 milliarder, men det kommer ekstrabevilgninger hele tida, så vi kan godt komme til å bikke 100 milliarder.

Vår ubeskjedne prognose er at disse 19 ikke vil ha kapasitet, mulighet, tid, metoder etc. til å følge disse pengene slik at norske skattebetalere kan føle seg trygge.

Vi våger den påstanden at de i virkeligheten vil bli sittende og sluse ut kjempesummer som de ikke vil vite sluttmottakerne til. Og så vil det komme en skarp reprimande fra Riksrevisjonen om fem år, men da er alle pengene tapt og mange av dem sannsynligvis godt plassert i skatteparadiser av Zelensky og hans oligarker.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFra stalinisme til «den mest unngåelige krigen i historien»
Neste artikkelEU vil ha genmanipulering i landbruket