Klar konklusjon: «Pasientene døde av vaksinen»

0

Obduksjonsgjennomgang blåser myndighetenes fortelling av banen.

«De [CDA & FDA] kommer til å måtte kjempe med dette,» uttrykte Dr. Peter McCullough etter at en systematisk gjennomgang av covid-vaksineobduksjoner tilskrev 74 % av dødsfallene til vaksinen.“

En systematisk gjennomgang av autopsifunn i dødsfall etter covid-19-vaksineringa

Legene Peter McCullough og kollegene gjennomgikk 325 obduksjonssaker, og de fant «totalt 240 dødsfall (73,9%) ble uavhengig bedømt som direkte, på grunn av eller betydelig bidratt til av covid-19-vaksinasjon.»

De fleste dødsfallene skjedde innen en uke fra siste vaksineadministrasjon, og det mest impliserte organsystemet i COVID-19 vaksineassosiert død var det kardiovaskulære systemet (53 %).

«Regjeringens fortelling er fortsatt at folk ikke dør etter covid-19-vaksinasjon,» sa Dr. McCullough. «Og nå har vi den største serien av obduksjoner, og obduksjonene er virkelig uomtvistelige. Pasientene døde av vaksinen. Så det blåser regjeringens fortelling av banen.»“

https://www.theepochtimes.com/what-post-vaccination-autopsies-show-dr-peter-mccullough-on-new-analysis-removed-by-lancet-atlnow_5382545.html?src_src=prtnrhard&src_cmp=vigilantf

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKrigsdagbok del 65 – 27. til 31. mai 2023
Neste artikkelStore europeiske land motstandere av å sende klasevåpen til Ukraina