En amerikansk trojansk hest i den europeiske unionen?

0
Fiona Scott Morton / France 24

Nominasjon av Fiona Scott Morton som sjeføkonom i EUs Generaldirektorat for konkurranse har skapt uro og utløst protester fra flere hold, skrev AFP den 13 juli.

Av Daniel Ducroq.

For å forstå uroen, må en først tilbake til Romatraktaten av 1957 som fortsatt er det grunnlaget den europeiske unionen er tuftet på.  

Ett av de grunnleggende mål for »det europeiske felleskapet» står å lese i traktatens artikkel 3A:  »iverksettelsen av en økonomisk politikk som bygger på en nær samordning av medlemsstatenes økonomiske politikk (…) og som føres i samsvar med prinsippet om en åpen markedsøkonomi med fri konkurranse.»  (min uthevelse)

For å påse at prinsippet om fri konkurranse blir respektert, ble Generaldirektoratet for konkurranse (Directorate General for Competition) opprettet i 1958. Direktoratet er EUs forfatningsorgan som skal sikre at markedet fungerer i tråd med unionens grunnleggende prinsipp om fri konkurranse. Direktoratet er en instans med stor autoritet og som de siste årene har bøtelagt flere dataselskap for å ha misbrukt sine dominerende posisjoner på markedet. 

En kontroversiell kandidat

Hvorfor har nominasjon av Fiona Scott Morton til en av EUs nøkkelstillinger skapt uro og utløst protester?

Fiona Scott Morton er nemlig amerikansk statsborger, tidligere medlem av Obamas administrasjon, tidligere sjeføkonom for USAs Justisdepartementets antitrustavdelingen, og konsulent for Amazon, Apple og Microsoft. 

Reaksjoner lot seg ikke vente på, skrev AFP:

»Det er uhørt å ville ansette en amerikansk lobbyiste for GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) på et tidspunkt hvor EU endelig har bestemt seg for å begrense deres maktposisjoner»  (Geoffroy Didier, medlem av den konservative gruppen i EU parlamentet).

»Regulering av digitalsektoren er av stor betydning for Frankrike og for Europa. Kommisjonen må vurdere på nytt denne nominasjonen».

(Catherine Colonna, Frankrikes utenriksminister)

Også innad i selveste EU kommisjonen ble det reaksjoner. Fem kommissærer har adressert et brev til Ursula von der Leyen hvor de oppfordrer til en ny vurdering av nominasjonen av Fiona Scott Morton til en av unionens nøkkelstillinger.

Une Américaine à un poste clé de l’UE, Paris demande à Bruxelles de revoir son choix

Kandidaturet trukket tilbake

Reaksjonene ble til slutt så omfattende at Fiona Scott Morton trakk sitt kandidatur (onsdag 19. juli). De fleste europeiske mediekanaler hevder at det er primært den franske regjeringen som har presset frem hennes avgjørelse. Noen anklager Macron for ikke mindre enn »å kaste EU ut i kaos etter at en amerikansk økonom ble tvunget til å avvise toppjobbtilbudet»  

Macron throws EU into chaos as US economist forced to reject top job offer | World | News | Express.co.uk

Midt i ferietiden (når oppmerksomheten rundt politikk er laber) ble det satt i gang en nominasjonsprosedyre (som har fått kritikk for å være for hastig) med sikte på å ansette fra 1. september en kontroversiell kandidat i en nøkkelstilling. Nominasjonen av Fiona Scott Morton er uttrykk for et ønske om å binde EU tettere mot USA. Kommisjonens leder Ursula von der Leyen, noen kommissærer og noen regjeringer i EU arbeider for denne linjen. Andre ønsker fortsatt »et selvstendig Europa», som Macron, arving av en Gaullist tradisjon. 

Det er sannsynlig at vi vil i fremtiden se mer av splittelsen mellom disse to linjene som er et eksistensielt spørsmål for unionens fremtid.

Daniel Ducrocq

Forrige artikkelRustbeltet ved Rhinen – den overlagte avindustrialiseringa av Tyskland
Neste artikkelStoltenberg og dobbeltmoralen