Det globale digitale «helsepasset» kommer snart

0
IIllustrasjon til høyre: Arild Settli

Uten konsekvensanalyse eller politisk diskusjon er EUs Covid-sertifikat i ferd med å bli verdens digitale helsepass.

Det var aldri noen virkelig pandemi. Det var en plandemi. Hvis ikke WHO hadde erklært covid-19 som en pandemi og verdens regjeringer ikke hadde stengt økonomiene og samfunnslivet over hele kloden, hadde man knapt lagt merke til den. Men pandemien fungerte ypperlig for å øke verdens gjeld til finansinstitusjonene og for å utvikle diktatoriske undertrykkingssystemer som verden aldri hadde sett tidligere.

Et av de mest totalitære undertrykkingssystemene er de såkalte «digitale helsepassene». De har ingenting med helse å gjøre, men handler om å sikre den teknokratiske eliten en total kontroll over alle undersåttenes bevegelser og handlinger, slik at de kan spores og eventuelt isoleres eller interneres i neste omgang.

Vi så under «pandemien» hvordan de ble brukt til å nekte uvaksinerte adgang til arbeidsplasser, butikker eller arrangementer. Det var bare forspillet. Nå kommer det virkelige dramaet.

Det digitale helsepasset er her. WHO slutter seg til EUs helsesertifikat, og dermed har man noe nær et globalt digitalt helsepass. Dette beskrives i denne artikkelen fra BiometricUpdate.com.

Og vær sikker på én ting: Norske politikere kommer til å godkjenne alt som kommer fra EU – uten å blunke.


FN overtar EUs Covid-sertifikat 1. juli

Av Masha Borak, BiometricUpdate.com.

1. juli vil EU-sertifikatet bli den første byggesteinen i WHOs Global Digital Health Certification Network som vil omfatte en rekke digitale helsetjenester. Og mens WHO i mai erklærte at COVID-19 ikke lenger utgjør en global helsenødssituasjon, vil det internasjonale sertifikatprogrammet beskytte mot fremtidige pandemier.

Arbeidet med sertifiseringsnettverket startet i november i fjor da EU-kommisjonen inngikk en samarbeidsavtale med WHO om globale helsespørsmål. Nettverket ble offisielt lansert denne måneden av Stella Kyriakides, den europeiske kommisjonæren for helse og mattrygghet, som kunngjorde at det frivillige sertifikatprogrammet allerede er tatt i bruk av nesten 80 land.

«En sentral pilar i EUs Covid-respons, EUs digitale Covid-sertifikat skaleres opp til globalt nivå,» sier Kyriakides. Det ble raskt en global standard. Vi jobbet hardt med våre internasjonale partnere for å sikre at deres nasjonale sertifikater kunne bli anerkjent under EUs Covid-sertifikatrammeverk.»

Personlig identifiserbar informasjon vil fortsatt administreres av EUs medlemsland, som vil utstede digitale helsesertifikater og journaler i henhold til WHOs retningslinjer. Organisasjonen vil også sertifisere legitimasjonsmyndighetene i medlemslandene og etablere deres tilknytning til den digitale infrastrukturen som er vert for og finansiert av WHO.

EU-tjenestemenn har skrytt av suksessen til deres digitale helsesertifikater i kampen mot pandemien. En ny rapport fra den uavhengige forskningsgruppen Ada Lovelace Institute hevder imidlertid at kontaktsporingsapper og digitale vaksinesertifikater ble rullet ut uten klare forventninger.


Masha Borak er teknologijournalist. Hennes artikler er publisert i Wired, Business Insider og South China Morning Post i Hong Kong.

Forrige artikkelRefleksjoner
Neste artikkelUtilstrekkelig og svakt om psykisk helse