Tidligere fransk økonomiminister: «Hvordan fører USA økonomisk krig mot oss?»

0
Den tidligere franske økonomiministeren Arnaud Montebourg.

Arnaud Montebourg, tidligere økonomiminister i Frankrike for Parti Socialiste, tar bladet fra munnen og sier i klartekst sannheten om hvordan USA fører økonomisk krig mot Europa og Frankrike.

Det er Arnaud Bertrand som har lagt ut intervjuet på Twitter i en engelsk oversettelse han sjøl har gjort, og som vi igjen oversetter til norsk her. Vi håper leserne tilgir oss denne omveien, men vi har ikke tilgang noen utskrift av den franske originalen.

Spørsmål: Hvilken metode bruker amerikanerne for å føre økonomisk krigføring mot oss?

Arnaud Montebourg:

«De bruker militære verktøy. Først og fremst bruker de alle lytte- og etterretningssystemene som de bygde etter 9/11. De lytter ikke til terrorister…vel de gjør det og det er veldig bra…men de lytter til utenlandske selskaper som konkurrerer med deres.

Så det er veldig enkelt, det ble klart i 2014 da Snowden avslørte at det var 75 millioner samtaler og e-poster som hadde blitt utnyttet av NSA mot Frankrike, da Pierucci (Frédéric Pierucci, tidligere leder av Alstom, o.a.) – en mann som burde bære Æreslegionen i dag fordi han forsvarte Frankrike i stedet for USAs interesser ved å gå med på å sone to uberettigede år i fengsel i amerikanske fengsler i Alstom-saken… da Mr. Pierucci ble tatt i varetekt på Manhattan av påtalemyndigheten la de under nesen hans 1 million e-poster. Hvordan fikk de 1 million e-poster? Ved ulovlig avlytting. 1 million e-poster: det ville tatt en advokat 3 år å lese gjennom dem… så han kunne ikke forsvare seg selv.

Så det er de militære verktøyene.

For det andre har de et verktøy som kalles ekstraterritorial lov. Amerikanerne bruker en form for lov, som er en imperialistisk lov, som består i å påberope seg retten til å blande seg inn i saker som på ingen måte angår dem. Eksempel: Alstom, en kontrakt mellom Indonesia og et fransk selskap. De mener at det var et lovbrudd som ble begått i denne saken for 10 år siden, og de saksøker Alstom! USA er ikke et offer, ingen amerikanske selskaper var involvert i denne saken. De erklærer seg som verdens politimann ved å undergrave lands suverene interesser. Derfor er dette innblanding. De gjør det på ALLE felt, og spesielt på det økonomiske feltet.

For eksempel ITAR (International Traffic in Arms Regulations, o.a.). ITAR er interessant: USA har satt opp ei liste over 22.000 komponenter som de gir seg selv rett til å autorisere eller ikke eksportere fra en fremmed makt. Eksempel: du kjøper en lakk for å legge på vingen til Rafale [et fransk jagerfly] som er på ITAR-listen fordi det ikke produseres i Frankrike, men i USA eller andre steder… på grunn av denne enkeltlakken tillater de seg selv retten til å si: ‘du har rett til å eksportere til et slikt land, men ikke til dette fordi det er en fiende av USA’. Hvorfor skulle jeg bry meg om han er en fiende av USA? Fiendene til mine allierte er ikke nødvendigvis mine fiender! Eksempel: de forbød eksport av Rafales til Egypt på grunn av ITAR. Er det slik, og hvorfor? Så det haster med å produsere disse 22.000 produktene i Frankrike… Eller i Europa, i allierte land som også er ofre for ITAR. Dette er en suveren politikk.

Jeg kan også fortelle deg om American Patriot Act. 2001, 11. september, hva gjør de? Når et fransk selskap kjøpes av et amerikansk selskap, har den amerikanske regjeringen ensidig makt til å be om all informasjon om et selskap kontrollert av et amerikansk selskap. Absolutt all informasjon: patenter, teknologier, mennesker osv. Uten noen motivasjon og uten rettslig autorisasjon, noe som betyr at dette er ulovlige søk.

Dette er grunnen til at jeg i saken om overtakelse av ventilene som utstyrer våre atomubåter og kraftstasjoner – Segault-ventilene som er produsert i Mennecy, Essonne – grep inn ved å si «det er uaktuelt at denne virksomheten går under amerikansk kontroll» og det er nå et selskap som kontrolleres av kanadiere. Kanadiere har ikke ekstraterritoriale rettigheter, det er ikke et problem å jobbe med kanadiere. Men amerikanere er forskjellige fordi de er rovdyr. Dette er grunnen til at jeg sa «det er uaktuelt at Segault, som utstyrer våre atomubåter, gir vår informasjon til en fremmed makt». Fordi kanadiere ikke har rett til å gjøre det, er det kriminelt hvis de gjør det. Men for amerikanere er det lov å gjøre det!»

Kommentar:

Arnaud Montebourg sier jo her det vi har sagt lenge, nemlig at USA fører økonomisk krig mot sine «allierte».

Sjelden har det vært tydeligere enn under USAs stedfortrederkrig mot Russland i Ukraina. Der sørger USA for at deres «allierte» tømmer statskassene sine for å støtte USAs våpenindustri, slik den norske «venstresida» går så entusiastisk inn for. De sørger for at de «allierte» tømmer sine egne våpenlagre, slik at de må kjøpe nye amerikanske våpen i framtida, og dermed sette seg i enda støtter gjeld til amerikanske finansinstitusjoner. De sørger for å ødelegge tilgangen på billig russisk energi til Europa, slik at europeisk industri må legge ned eller må flytte til USA, og at Europa må kjøpe dyr amerikansk energi. Og de sørger for at det er Europa som må ta seg av flyktningene og som eventuelt blir dratt inn som slagmark i denne krigen.

Dette kan naturligvis skje fordi Europa har en så servil/korrupt/dum (stryk det som ikke passer) politikerkaste at de uten motstand lar USA føre krig mot oss under dekke av «NATO-solidaritet».

Forrige artikkelSR-bank og banksystemet
Neste artikkelRussland og Kina har et helhetlig syn på Pamir og Hindu Kush