Ingen overdødelighet i Tyskland i 2020, men etter at «vaksinene» kom derimot…

0

En ny tysk studie gjennomført av Christof Kuhbandner og Matthias Reitzner og publisert av Cureus, som er en del av Springer-konsernet, har sett på dødeligheten i Tyskland i perioden 2020–2022.

Studien har tittelen Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022.

Vi gjengir her vår oversettelse av sammendraget til studien:


Bakgrunn

Denne studien anslår byrden av COVID-19 på dødeligheten i Tyskland. Det forventes at mange mennesker har dødd på grunn av det nye COVID-19-viruset, som ellers ikke ville ha dødd. Å estimere byrden av COVID-19-pandemien på dødelighet med antall offisielt rapporterte COVID-19-relaterte dødsfall har vist seg å være vanskelig av flere årsaker. På grunn av dette er en bedre tilnærming, som har blitt brukt i mange studier, å estimere byrden av COVID-19-pandemien ved å beregne overdødeligheten for pandemiårene. En fordel med en slik tilnærming er at ytterligere negative effekter av en pandemi på dødelighet også dekkes, for eksempel en mulig pandemiindusert belastning på helsevesenet.

Metoder

For å beregne overdødeligheten i Tyskland for pandemiårene 2020 til 2022, sammenligner vi det rapporterte antallet dødsfall av alle årsaker (dvs. antall dødsfall uavhengig av underliggende årsaker) med antallet statistisk forventede dødsfall av alle årsaker. For dette brukes den avanserte metoden for aktuarvitenskap, basert på befolkningstabeller, livstabeller og levetidstrender, for å estimere det forventede antallet dødsfall av alle årsaker fra 2020 til 2022 hvis det ikke hadde vært noen pandemi.

Resultater

Resultatene viser at det observerte antallet dødsfall i 2020 var nær forventet antall med hensyn til det empiriske standardavviket, ca. 4000 dødsfall over normen skjedde. I 2021 var derimot det observerte antallet dødsfall to empiriske standardavvik over forventet antall og enda mer enn fire ganger det empiriske standardavviket i 2022. Totalt er antallet overdøde i år 2021 om lag 34.000 og i 2022 rundt 66.000 dødsfall, noe som ga en kumulert 100000 overskytende dødsfall i de to årene. Den høye overdødeligheten i 2021 og 2022 skyldtes hovedsakelig en økning i dødsfall i aldersgruppene mellom 15 og 79 år og begynte å akkumulere først fra april 2021 og fremover. Et lignende dødelighetsmønster ble observert for dødfødsler med en økning på om lag 9,4 % i andre kvartal og 19,4 % i fjerde kvartal 2021 sammenlignet med tidligere år.

Konklusjoner

Disse funnene indikerer at noe må ha skjedd våren 2021 som førte til en plutselig og vedvarende økning i dødeligheten, selv om ingen slike effekter på dødeligheten har blitt observert under den tidlige COVID-19-pandemien så langt. Mulige påvirkningsfaktorer utforskes i diskusjonen.

Kort kommentar:

Mediene ga oss i 2020 inntrykk av at folk døde som fluer. Det gjorde de altså ikke, slik denne studien viser. Derimot nå, etter at flertallet av befolkninga har fått «de sikre og trygge» «vaksinene» kan det påvises en overdødelighet som er fire ganger standardavviket. Det er ekstremt, men dette skriver mediene ikke om, og myndighetene tilbyr ikke noen forklaring.

Forrige artikkelHva var det som ikke kom fram i Durham-rapporten?
Neste artikkelDet nye spiserommet