Immunintoleranse etter flere doser mRNA

0
Back view of woman with backpack and trekking sticks. Nordic walking. and hiking. Autumn nature around and path forward. Travel concept.

Lege: – For to år siden advarte jeg om immunintoleranse etter mRNA, nå kom denne studien.

Av Julia Schreiner Benito, redaktør i hemali.

Immunintoleranse: – I januar 2021 advarte jeg om immuntoleransen etter implantasjon av kunstig mRNA. Nå er dette blitt del av den offisielle kunnskapsbasen i USA og i Pubmed, sier den pensjonerte legen Ludwig Aigner til Hemali.

Studien fant at de som er blitt mRNA-vaksinert to eller flere ganger, har unormale nivåer av en type immuno­globulin. Ifølge forskerne svekker det immun­forsvaret og gir økt risiko for gjentatt korona­infeksjon og andre sykdommer. Artikkelen ble publisert 17. mai 2023 i det medisinske tids­skriftet Vaccines.

Unormalt høye nivåer av immunoglobulin av klasse IgG4 hos dem som er mRNA-vaksinert flere ganger, skaper en tåleevne for spike-proteinet som kan undertrykke naturlige antivirale reaksjoner, skriver forfatterne av studien i oppsummeringen.

Økt IgG4 kan også oppstå som følge av mRNA-vaksinering mot HIV eller malaria. Det gir også økt risiko for kreft og kan forårsake autoimmune sykdommer og myokarditt hos sårbare personer, viser studien.

I januar 2021 sendte lege Ludwig Aigner et åpent brev til Statsministerens kontor. Her uttrykker han bekymring for nettopp svekket immunforsvar. Han mener dessuten at mRNA-vaksinene ikke kan defineres som vaksiner. Her er det åpne brevet til daværende statsminister Erna Solberg i sin helhet:


Norsk professor om mRNA: – Eksperimentell genterapi uten god forskning.


“Ærede statsminister”

I lys av vitenskapelig kritikk, holder ikke syntetiske mRNA-midler mål som vaksiner. Det kreves nå radikal vitenskapelig kritikk av midlene for å finne ut om de hører hjemme i noen annen farmakologisk kategori enn den som heter ‘translational medicine’ og derav ‘translational therapeutics’.

Det må også undersøkes kritisk hvor mange medikamentgrupper disse midlene kan føres opp under. Tillater legemiddelloven å føre de opp som henholdsvis antiinflammatoriske midler, allergimidler, astmamedisiner, MS-medisiner, magesårsmedisin, migrenemidler, cytostatiske midler med flere i fremtiden?

Midlene i translasjonell medisin er jo multipotente!

Popper om sant og usant

Karl Popper – Wikipedia tok utgangspunkt i å avsløre usannhet (falsifikasjon) istedenfor å utrope nye oppdagelser som sannheter. Når vi ikke gjør det, så ‘fører dette til stagnasjon i vitenskapen og til totalitarisme i samfunnet.’ sa han.

Foreløpig oppfyller disse midlene ikke de farmakologiske kriteriene for vaksiner, som er:

  • Å presentere allogene antigen fra omgivelsene utenfor kroppen vår, ikke autogene (=egenprodusert) antigen, som de vitterlig gjør.
  • Å skape en robust immunitet som hindrer infeksjon og sykdom 
  • Å være målrettet og spisset mot ett antigen, nemlig SARS-CoV-2 og dermed unngå systemiske bivirkninger. 

Immunmodulerende legemidler

De oppfyller dog kriterier for å være terapeutiske immunmodulerende legemidler som demper immunologisk utløst betennelse av SARS-CoV-2. Noe som fører til ‘kompleks immunologisk dysregulation’ hos mennesker med særskilt risiko for dette. 

På en annen side så har midlene en uheldig egenskap: de fører også til utvikling av immuntoleranse. 

Mer om dette finnes på innleggene og foredragene på denne internasjonale konferansen: Home | 5th Antigen Specific Immune Tolerance | Jan 2022 (as-immunetolerance.com)

CDC har endret sin definisjon av “vaksine”

Når vi bruker søkeordene ‘vaksine definisjon’ på internett, så møter vi først artikler som skal få oss til å ta imot behandling med syntetiske mRNA-middel, før vi kommer til noen relevante definisjoner. Nordamerikanske CDC (Centres for disease control and prevention) har endret sin definisjon av vaksine til tross for og imot bevisførselen som står over og inkludert mRNA-midler i denne.

 WHO har rett og slett tatt ut den farmakologiske definisjonen av vaksine fra sine nettsider. Der defineres ordet vaksine kun under overskriften vaksinasjonsom et verktøy for denne. Uten å nevne de tilgrunnliggendefarmakologiske kriteriene for det medisinske vaksinebegrepet. 

Det konkret mest betenkelige i nåværende situasjon, er imidlertid utviklingen av endemisk immuntoleransevfor SARS-CoV-2. Dette er en reell mulighet nå, fordi mRNA-midlene har egenskapen som skal til for å utvikle immuntoleranse:

We’re advancing the clinical application of immune tolerance. | Immune Tolerance Network – der mRNA-midler er sentrale. 

Denne egenskapen lar seg vanskelig skille fra den immunogene (=immuniserende) egenskapen.

Kroppen “misforstår” om immunisering

Selve prosessen av immunisering, der våre egne celler lager det syntetisk programmerte antigenet i sine ribosomer og sluser det ut av cellen ved en prosess kalt eksocytose, innebærer at det som skal være et antigen etterhvert kan  bli oppfattet av kroppens immunceller som kroppseget og ikke fremmed materiale. Det er samme prosess som kan utnyttes også med exogene antigen ved desensibilisering mot allergi. Skjer dette inne i kroppen (endogent), så er sjansen høyere for at slikt kan se.

Immunsystemet har en lei tendens til å godkjenne protein som kroppen selv produserer som kroppens egen substans og dermed tolerere den.  Den toleransen som vi for tiden mangler i hele Europa, kan altså oppstå i kroppen vår og definere S-protein til  nye SARS-CoV-2 som kroppseget, ufarlig og akseptabelt. Dermed kan nye SARS-CoV-2 få det lettere å komme inn i kroppene til dem som har fått slik behandling og spre seg mer effektivt videre i samfunnet. 

Derfor ærede statsminister, vil jeg foreslå å lage en lovforskrift som gjør slutt på å kalle mRNA-midlene for vaksiner. De må i stedet kalles for mRNA-terapeutika for behandling av hendelig alvorlig Covid-19.

Da vil vi begrense spredningen av midlene i samfunnet og redusere trusselen som utvikling av immuntoleranse for S-protein representerer. 

VH Ludwig Aigner, lege


Denne artikkelen ble først publisert i magasinet hemali.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelZuckerberg må forklare «det pedofile nettverket på Instagram»
Neste artikkelIndisk-amerikanske bånd midt i nymerkantilisme