Hva har Heimevernet i Georgia å gjøre?

0
Foto: Forsvaret

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 har nylig sammen med The National Guard of Georgia (GNG) gjennomført en felles øvelse, skriver Forsvaret på sine nettsider.

De norske offiserene presenterte fiktive hendelser som georgierne løste. Dette var alt fra å håndtere sammensatte trusler, fordeling av styrker til objektsikring. 

– På denne turen støtter vi en brigade og en bataljon med å gjennomføre en stabsøvelse. Vi har laget en kommandoplass-øvelse som hovedsakelig trener staben i bataljonen, forteller prosjektleder og major Otto Tøndel.

Målet med en slik øvelse er å trene de forskjellige delene i staben i ulike stabsprosesser. Planlegging, ordregiving og bygging av situasjonsbilde blir vektlagt, slik at stabene blir enda bedre til å lede soldatene sine og ta gode beslutninger. Under en stabsøvelse er krigsspill et viktig moment for å teste ut planen. 

Tøndel, som har vært involvert i samarbeidet siden 2015, har sett en stor fremgang i GNG siden han først ble med i prosjektet.

– Jeg merker at offiserene er mer profesjonelle, bedre organisert og bedre utrustet, forteller majoren.

Han forklarer at det georgiske Heimevernet nå har flere krigsskoleutdannede offiserer fra flere land, blant annet Tyskland, USA og Storbritannia. Mange offiserer har også deltatt på utenlandsoperasjoner i Afghanistan og Irak i regi av NATO.

Man burde jo ikke være overrasket over at Heimevernet nå integreres i NATO-strategien, ikke bare innad i Norge, men også internasjonalt. Men det er nyttig å få det avklart.

«Selv om Heimevernet skal operere i Norge er det viktig å kunne samarbeide med andre nasjoner, spesielt om HV skal sikre alliert mottak.»

Georgia er jo ikke en gang en alliert, men Heimevernet ser dette samarbeidet som viktig for at «HV skal sikre alliert mottak».

At «forsvaret» i stadig større grad konsentrerer seg utenlands er også denne søknaden etter folk en god dokumentasjon på. Krigen i Ukraina skal holdes i gang. Vi skal ikke ha fred. Europa skal militariseres. Vi gjør oss klar for storkrig. 

Operasjon Interflex er et britisk initiativ som bidrar til opptrening av ukrainske soldater. I løpet av fem intensive uker får disse en grunnleggende soldatutdanning i Storbritannia.

Heimevernet leder det norske bidraget som akkurat nå gir ukrainske soldater verdifull læring og trening nord i Storbritannia. Fra i høst styrker vi bidraget og søker flere som ønsker å delta.

Ha ingen illusjoner. Norge og det norske «Forsvaret», inkludert Heimevernet er nå fullstendig integrert i det vestlige imperialistiske krigsapparatet, og som resten av NATO gjør «vi» oss klare for storkrig. Og da kan gjerne «Heimevernet» drive øvelser i Kaukasus.

Forrige artikkelMikheil Saakasjvili – litt av en såpeopera
Neste artikkelSkruen strammes stadig mere til