Er det noe Ingvild Kjerkol og WHO er redde for at vi skal få vite?

0

De såkalte «redaktørstyrte mediene» i Norge har vært svært tause om en av de mest skjebnesvangre avtalene som noen gang har vært diskutert, og som svært snart kan legge Norge inn under et internasjonalt diktatur som vil sette alt som heter folkestyre og demokrati til side.

Nettavisen har som første av hovedstrømsmediene sluppet inn et prioritert leserinnlegg om revideringa av WHO-traktaten.

Innlegget er skrevet av Morten Walløe Tvedt, førsteamanuensis i rettsvitenskap, Høyskolen Innlandet i Lillehammer. Og han spør:

Er det noe helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Verdens helseorganisasjon (WHO) er redde for at vi skal få vite?

Denne uken, 12. til 16. juni, forhandler verdens land en ny Pandemic Accord. De siste ti dagene i mai 2023 møttes medlemslandene i WHO i Genève til World Health Assembly. Norge stilte med 26 delegater. Høyt på agendaen sto det å legge til rette for forhandling av ny global pandemi-jus.

Innenfor WHO pågår det to forhandlinger om to ulike internasjonale avtaler om hvordan verden skal styres i fremtiden (Pandemic accord og International Health Regulations). Tidsfristen for begge forhandlingsgruppene er mai 2024. «Deliver the pandemic accord on time.» – «lever den nye avtalen i tide!» sa Generaldirektøren i WHO under en diskusjon den 21. mai 2023.

Det legges med andre ord nå et stort press på medlemslandene om å bli enige, men verden får ikke vite hva som skjer i disse lukkede forhandlingene.

Kun åpningen av møtet og avslutningen er tilgjengelige på nett og for observatører. Dette er uvanlig.

Forslag til revidert IHR innebærer et én person, direktøren i WHO, alene skal kunne pålegge Norge å stenge skoler, butikker, restauranter – arbeidsplasser for personer som en antar er smittet, innføre strenge kontrolltiltak på grensene til Sverige og pålegge oss og alle medlemsland vaksinasjon med en helt ny og lite utprøvd vaksine, som WHO selv har godkjent. Vil vi gi én person en slik makt og myndighet?

Sist WHO lot verden få se forslagene til endringer, var de allerede svært vidtrekkende:

WHO skal kunne:

1) Bestemme hva som skal til for å sette noen i isolasjon.

2) Velge hvilke medisiner alle leger i alle land skal bruke mot en aktuell sykdom.

3) WHO skal selv godkjenne nye vaksiner og medisiner.

4) Velge de produsentene av vaksine som skal brukes i alle medlemsland.

5) Bestemme om de som ikke vil ta en vaksine skal tvangsvaksineres.

6) Innføre ett digitalt globalt vaksinasjonssertifikat.

7) Bestemme hvordan identifiserbare helseopplysninger som handler om én person skal kunne offentliggjøres.

8) Bestemme hvor lenge folk skal sitte i karantene selv om de ikke selv har symptomer på sykdom.

Morten Walløe Tvedt oppsummerer rekkevidden av den reviderte WHO-traktaten:

Dette vil innebære at Norge mister selvbestemmelsen og overfører råderetten til Generaldirektøren i WHO. Er det mer overnasjonal styring av helseretten WHO og Helse- og omsorgsministeren ikke vil at det norske folk skal få vite om?

Og han avslutter med følgende spørsmål:

Hemmeligholdes forhandlingene og dokumentene fordi WHO eller helse- og omsorgsminister Kjerkol er redde for at Norge skal ha en debatt om dette?

Helseminister Kjerkol: – Vi må konsolidere WHO som et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel

At helseminister Kjerkol sjøl er entusiastisk tilhenger av å overføre norsk sjølråderett til en ikke-valgt mann i WHO kan det være liten tvil om.

På WHOs møte i Genève 23. mai 2022 leverte helseminister Ingvild Kjerkol fra seg Norges sjølstendighet på et sølvfat. Hun ikke bare sluttet seg til at WHO i framtida skal få makt til å overstyre nasjonale regjeringer og parlamenter og gi globale direktiver. Hun gjorde det med stor entusiasme da hun sa (oversatt fra den engelske originalen på regjeringas nettsider):

«Jeg er oppmuntret over at vi har blitt enige om at vi skal forhandle frem en pandemiavtale, styrke det internasjonale helseregelverket (International Health Regulations) og bringe WHOs finansiering på vei mot bærekraft. Jeg er også oppmuntret av WHOs kapasitet til å håndtere humanitære helsekriser. Norge vil fortsette vår støtte til disse avgjørende aspektene ved WHO-mandatet.

Vi har nå muligheten til å sikre at helse ivaretas av mer effektive systemer, sterkere ansvarlighet og tillit, og av rettferdighet, solidaritet og menneskerettigheter. Vi forventer at generaldirektøren også vil gripe dette øyeblikket og sørge for ansvarlighet for WHO som holder de høyeste etiske standardene. Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel.»

«Nulltoleranse for feil oppførsel»

Regjeringa vil altså gi fra seg makt til det ikke-valgte WHO slik at de kan vise «nulltoleranse for feil oppførsel». Hva er dette for noe? Har Ap og Senterpartiet en mal for hva som er «feil oppførsel» og hva det vil si å ha «nulltoleranse» overfor denne? Når ble dette lagt fram for det norske folk? Når ble det diskutert i Stortinget? Står det noe sted i Norges lover?

På overtid begynner noen å skjønne det forferdelige ved WHOs nye traktat

Den britiske avisa The Telegraph skriver:

WHO kan få fullmakter til å innføre lockdown i Storbritannia

Parlamentsmedlemmer frykter at ny traktat designet for å øke organisasjonens fullmakter vil gjøre den i stand til å håndheve grensestenginger og vaksinepass.

Nedstengningstiltak kan bli pålagt Storbritannia av Verdens helseorganisasjon (WHO) under en fremtidig pandemi under vidtrekkende nye fullmakter, frykter ministrene.

Medlemsstater vil være forpliktet til å følge byråets instruksjoner når de reagerer på pandemier, inkludert ved å innføre vaksinepass, grensestenginger og karantenetiltak, under et utkast til oppdatering av regelverket.

En ny «pandemitraktat» som er under diskusjon vil også tvinge Storbritannia til å bruke fem prosent av helsebudsjettet sitt på å forberede seg på et nytt virusutbrudd.

Vi har forstått at ministre er skremt av planer om å øke WHOs fullmakter som gjør det mulig for dets styrende organ å kreve at land overleverer oppskriften på vaksiner, uavhengig av immaterielle rettigheter, og for å motvirke feilinformasjon.

Konservative parlamentsmedlemmer har skrevet til ministrene for å advare om en «ambisjon som er åpenbar … for WHO om å gå fra en rådgivende organisasjon til en kontrollerende internasjonal myndighet».

WHOs nye avtaletekst krever at alle land «skal slå ned på» kritikk av deres pandemipolitikk

Verdens helseorganisasjon har annonsert planer om å straffe såkalte ‘konspirasjonsteoretikere’ ved å frata menneskerettighetene til alle som sprer ‘desinformasjon’ om dem på internett. WHO la nylig ut nullutkastet til sin internasjonale traktat om pandemien. Avtalen vil gi det ikke-valgte globale organet nye fullmakter til å «slå ned» på alt det anser for å være «falsk, villedende, usant eller feilinformasjon».

WHO delte også nylig en video som sier at «antivaksinasjonsaktivisme» er dødeligere enn «global terrorisme».

Forrige artikkelSkruen strammes stadig mere til
Neste artikkelRusslands nye veikart for en multipolar verden