Pfizers egne data om graviditet og amming er sjokkerende

0

Av Sonia Elijah.

Et avslørende 8-siders dokument ble nylig utgitt, som en del av denne månedens rettsbeordrede frigiving av Pfizer-data. Jeg har skrevet mange rapporter for Trial Site News om Pfizers dokumenter, som både US Food and Drug Administration (FDA) og farmasøytisk selskapet ønsket skulle forbli skjult for offentligheten fram til 2096. Linkene nedenfor er for alle mine analytiske rapporter vedrørende Pfizer-dokumentene:

https://www.trialsitenews.com/a/fdas-forced-hand-drops-pfizers-bombshell-safety-document

https://www.trialsitenews.com/a/a-first-look-at-the-newly-released-pfizer-papers-part-1-the-errors-and-anomalies-of-the-case-report-forms

https://www.trialsitenews.com/a/first-look-at-newly-released-pfizer-docs-part-2

https://www.trialsitenews.com/a/pfizers-sensitive-document-reveals-alarming-facts-about-trial-subjects-f9d8876c

https://www.trialsitenews.com/a/the-missing-third-death-from-pfizer-biontechs-landmark-article-and-a-further-look-into-the-anomaly-of-the-non-related-adverse-events-020fab8c

Pregnancy and Lactation Cumulative Review ble undertegnet 20. april 2021, omtrent samtidig da det var et sterkt press fra helsemyndigheter rundt om i verden, inkludert US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og Storbritannias National Health Tjeneste (NHS), på gravide og ammende kvinner for for at de skulle ta covid-19-vaksiner. Rapporten er en kumulativ gjennomgang og oppsummering av relevante tilfeller (graviditet og amming) rapportert i Pfizers databaser for legemiddelovervåking (sikkerhet) fra tidspunktet for legemiddelutvikling til 28. februar 2021, og den inneholder urovekkende data.

Totalt ble det identifisert 673 (individuelle) tilfeller: 458 tilfeller involverte vaksineeksponering under graviditet (mor/foster) og 215 tilfeller involvert eksponering under amming. Av de 458 graviditetstilfellene rapporterte 248 (mer enn halvparten) bivirkninger, se skjermbilde nedenfor.

Graviditetstilfellene

Av de 458 tilfellene som involverte vaksineeksponering under graviditet, ble 51 hendelser rapportert for spontanabort (abort), abort (1 hendelse) og abort utelatt (1 hendelse).

Ifølge Pfizer ble 53 rapporter om spontan abort notert (se skjermbilde ovenfor), men 4 tilfeller ble ekskludert fra gjennomgangen på grunn av COVID-19 (inkludert mistenkt) og 13 tilfeller ble ytterligere ekskludert på grunn av kvinnenes medisinske historie – så var det «én pasient» som hadde en sykehistorie med COVID-19 og også ble ekskludert – dermed gjenstår 35 tilfeller, men Pfizer skriver feilaktig, «de resterende 39 tilfellene er oppsummert..»

Av de ’39’ sakene som ble gjennomgått, ble 38 faktisk oppført, kanskje en annen rapporteringsfeil? Det som umiddelbart skiller seg ut (der svangerskapsalderen var kjent) er at alle de gravide i de tilfellene opplevde en spontanabort i første trimester.

Ytterligere 6 urovekkende tilfeller av de 458 involverte at babyer ble eksponert for vaksinen transplacentalt, noe som førte til for tidlig fødsel. Sakene deres er beskrevet i skjermbildet nedenfor.

I to av de premature fødselstilfellene døde babyene på grunn av alvorlig pustebesvær og pneumothorax – begge mødrene fikk Pfizer-BioNTech mRNA-vaksine i andre trimester. I et annet sjokkerende tilfelle utviklet en baby føtal takykardi (hjertefrekvens over 160 slag per minutt) hvor «det kliniske resultatet av føtal takykardi var ukjent.»

Denne bomben av et bevis fra den virkelige verden ble kjent tidlig i 2021 av FDA og Pfizer/BioNTech, rett før det store framstøtet for å få gravide kvinner vaksinert – og det viste betydelig sikkerhetsrisiko for fosteret på grunn av indirekte (transplacental) eksponering av Pfizer-BioNTech mRNA-vaksine, med spontan abort (abort) som et av de kjente utfallene.

Da jeg analyserte Pfizers kumulative analyse av rapporter om uønskede hendelser etter autorisering for TrialSite News, utgitt via rettskjennelse på slutten av 2021, ble lignende alarmerende data også observert. Av 270 tilfeller av graviditet etter godkjenning ble det ikke gitt noe utfall for 238 tilfeller. Av de resterende 32 tilfellene hvor utfallet var kjent: 23 ble rapportert som spontanabort (abort), 2 som prematur fødsel med neonatal død og 2 tilfeller av spontan abort med intrauterin død.

I den partiske, retrospektive studien av Lipkind et al., som dannet «beviset» for mange ledende helsemyndigheter, som CDC, for å forsikre publikum om at «COVID-19-vaksinasjon under graviditet er trygg og effektiv,» bare 1,7 % av de rundt 10 000 kvinnene fikk COVID-19 mRNA-vaksinen i første trimester, sammenlignet med 61,8 % som ble vaksinert i tredje trimester. Dette er en betydelig forvirrende faktor, fordi 80% av spontanabortene skjer i første trimester. Det kan sies at denne skjevheten var en effektiv måte å forskyve studiens resultater på, slik at det ser ut til at mRNA-vaksinene var tryggere enn de faktisk var. Det er verdt å lese rapporten min for TrialSite News. På hvilket grunnlag blir gravide kvinner oppfordret til å ta Pfizer-vaksinen?

Ammingstilfellene

41 (~20 %) av de 215 ammingstilfellene rapporterte bivirkninger hos spedbarn som ble indirekte eksponert for vaksinen gjennom morsmelk. Skjermbildet nedenfor viser en omfattende liste over bivirkninger rapportert hos spedbarn som ammer, alt fra ansiktslammelse, lymfadenopati og tåkesyn.

Pfizers rapport konkluderer med at «tilfellene som er gjennomgått ovenfor er indikative for hva som er i Pfizers sikkerhetsdatabase fra og med 28. februar 2021. Sponsoren (Pfizer/BioNTech) vil fortsette å overvåke og rapportere om alle tilfeller av graviditetseksponering og amming.»

En studie av Hanna et al., publisert i JAMA Pediatrics i september 2022, avslørte at forskere fant spormengder av COVID-19-vaksinen mRNA i morsmelk til ammende kvinner, så snart som en time etter vaksinasjon. De fortsatte med å uttale: «Vi vurderer at lipidnanopartikler som inneholder vaksine-mRNA etter vaksineadministrasjonen blir ført til brystkjertler via hematogene og/eller lymfatiske ruter.»

Denne livsviktige informasjonen var imidlertid allerede kjent i ganske lang tid av Pfizer og BioNTech, siden den ble observert i virkelige data fra Pfizers eget dokument, signert 20. april 2021 og sendt til Food and Drug Administration (FDA). 3 dager senere begynte CDC å anbefale det for gravide kvinner.


Sonia Elijah er en gravende journalist. Hun har bakgrunn fra økonomi og var tidligere BBC-gransker. Hun har skrevet dusinvis av dyptgående etterforskningsrapporter og intervjuet ledende eksperter. Rapportene hennes har avdekket store interessekonflikter og mishandling. Analysen hennes av Pfizer Covid-vaksinesikkerhetsrapporten fikk oppmerksomhet over hele verden. Australias Kalkine Media-intervju av Sonia angående hennes etterforskningsrapport oppnådde over millioner av visninger før YouTube tok den ned. Sonias lidenskap er å dykke dypt inn i historier av offentlig interesse, som mainstream media unngår.

Hennes Substack finner du her.


Kommentar: FHI anbefaler gravide kvinner om å ta koronavaksine

I sine vaksineanbefalinger for gravide skriver FHI:

Koronavaksine: Gravide kvinner har en høyere risiko enn ikke-gravide kvinner på samme alder for å utvikle et alvorlig forløp av covid-19, selv om den absolutte risikoen er lav. Det anbefales at alle gravide er grunnvaksinert mot covid-19 med mRNA-vaksine, slik at de blir godt beskyttet mot alvorlig sykdomsforløp. Ut fra tilgjengelige data er det ikke noe som tyder på at koronavaksine har negativ effekt på graviditeten eller foster. Les mer i Vaksinasjonsveilederens kapittel om koronavaksine.

Vårt spørsmål: Er FHI kjent med Pfizers egne dokumenter om vaksineskader på gravide og spedbarn?

Hvis svaret er ja, vil vi vite hvordan FHI kan skrive at «Ut fra tilgjengelige data er det ikke noe som tyder på at koronavaksine har negativ effekt på graviditeten eller foster.»

Hvis svaret er at FHI er ukjent med Pfizer-dokumentene, vil vi si: Så få ut fingeren og gjør jobben deres!

Forrige artikkel– Forretningsmodellen til BigPharma er å gi folk så mye medisiner som mulig
Neste artikkelEr ikke kampen for fred noen sak for fagbevegelsen lenger?
Sonia Elijah
Sonia Elijah er en gravende journalist. Hun har bakgrunn fra økonomi og var tidligere BBC-gransker. Hun har skrevet dusinvis av dyptgående etterforskningsrapporter og intervjuet ledende eksperter. Rapportene hennes har avdekket store interessekonflikter og mishandling. Analysen hennes av Pfizer Covid-vaksinesikkerhetsrapporten fikk oppmerksomhet over hele verden. Australias Kalkine Media-intervju av Sonia angående hennes etterforskningsrapport oppnådde over millioner visninger før YouTube tok den ned. Sonias lidenskap er å dykke dypt inn i historier av offentlig interesse, som mainstream media unngår.