Pfizer finansierte i det skjulte grupper til å drive lobby for vaksinepåbud

0
New York City, NY, US - April 20, 2021:

Mange av de tilsynelatende uavhengige forbruker-, medisinske og borgerrettighetsgruppene som skapte inntrykk av bred støtte for påbudet, mottok finansiering fra en av vaksineneprodusentene.

Av Lee Fang – 24. april 2023

Midt i en omstridt debatt om Chicagos plan med å tvinge arbeidsgivere å kreve at deres arbeidstakere tok koronavaksine, dukket Karen Freeman-Wilson, president for Chicago Urban League, opp på TV for å avvise klager om at slike regler ville gå uforholdsmessig ut over afroamerikanere.

«Helse- og sikkerhetsfaktoren oppveier bekymringen om å stenge folk ute eller skape en barriere», sa Freeman-Wilson på WTTW i august 2021.

Tidligere samme år hadde gruppen hennes mottatt et tilskudd på 100 000 dollar fra Pfizer, produsenten av en av de mest brukte koronavaksinene i USA, til et prosjekt for å fremme «vaksinesikkerhet og effektivitet». Selv om Chicago Urban League normalt ikke lar være å oppgi sine donerer, er støtten fra Pfizer ikke oppført i ‘partnere‘-delen på nettsiden deres. Finansieringen av legemiddelindustrien ble likeledes ikke nevnt under intervjuet.

Pfizers bevilgning til Chicago Urban League var en av mange som Pfizer sendte til ideelle organisasjoner og bransjeorganisasjoner. Pfizer delte ut spesielle midler til grupper over hele landet som drev lobbyvirksomhet for at regjeringen skulle gi påbud om covid-19-vaksinen.

Den omfattende listen av de som ble finansiert av den farmasøytiske giganten inkluderer forbruker-, lege- og medisinske grupper, samt folkehelseorganisasjoner og ideelle borgerrettighetsorganisasjoner. Mange av disse gruppene avslørte ikke finansieringen de mottok fra Pfizer mens de talte for politikk som ville tvinge deres ansatte å ta vaksinen.

Det var flere forskjellige og noen ganger overlappende vaksinepåbud i landet. På føderalt nivå utstedte president Joe Biden en ordre (senere kjent ugyldig i retten), som påla vaksinasjoner hos alle arbeidsgivere med 100 arbeidere eller mer. En rekke statlige og lokale myndigheter tvang offentlig ansatte til å vaksinere seg og prøvde å tvinge arbeidsgivere i privat sektor til å følge etter. Og mange store arbeidsgivere krevde at de ansatte vaksinerte seg uten noen form for tilskyndelse fra myndighetene. 

Kritikere av disse arbeidsgiverpåbudene har bemerket at flertallet av de foreslåtte påbudene, inkludert Bidens, ikke gjorde noe unntak for personer med naturlig immunitet etter tidligere infeksjon. Tilhengere av påbudene hevdet at vaksinene ville forhindre overføring av covid-19, et argument som manglet solid vitenskapelig grunnlag på den tiden, og ytterligere bekreftet siden.

«Du kommer ikke til å få covid hvis du har disse vaksinasjonene», hevdet Biden feilaktig i juli 2021, da hans administrasjon og lokale myndigheter forberedte påbudsordre. Rochelle Walensky, direktør for Centers for Disease Control and Prevention, uttalte på samme måte at vaksinerte individer «ikke bærer viruset».

Men det var ikke bare disse udokumenterte påstandene fra ledende myndighetspersoner som formet grunnlaget for covid-19-påbudene. En koalisjon av svært synlige grupper støttet av Pfizer og den farmasøytiske industrien ga mye av lobbystøtten til tvangsvaksinepolitikk. Her er de viktigste eksemplene:

  • The National Consumers League, en hundre år gammel forbrukergruppe, kunngjorde støtte til «myndighets- og arbeidsgiverpåbud som krever [covid-19]-vaksinasjon» i august 2021, i omtrent samme periode som de mottok 75 000 dollar fra Pfizer øremerket «vaksinepolitikk». Organisasjonen ledes også delvis av Andrea LaRue, som fungerer som styremedlem i NCL. LaRues arbeid som høyt betalt lobbyist for Pfizer med fokus på vaksinepolitikk, avsløres ikke av NCLs nettsted.
  • The Immunization Partnership Immunization Partnership, en Houston-basert folkehelseorganisasjon, drev offentlig lobbyvirksomhet mot Texas-lovgivningen i 2021 som prøvde å forhindre vaksinepass og kommunale vaksinepåbud. Organisasjonen hevdet at lovforslagene «uthuler den viktige rollen til vår stats folkehelse- og medisinske eksperter i bekjempelsen av denne pandemien». Partnerskapet avslørte ikke at det mottok 35 000 dollar fra Pfizer det året for «lovgivningsarbeid».
  • The American Pharmacists Association, American College of Preventive Medicine, Academy of Managed Care Pharmacy, American Society for Clinical Pathology and the American College of Emergency Physicians signerte et brev til støtte for påbudet fra Biden-administrasjonen om å kreve at arbeidsgivere med 100 eller flere ansatte at de skal fullvaksineres eller testes minst ukentlig. Organisasjonene mottok alle tilskudd fra Pfizer.
  • The National Hispanic Medical Association jobbet med PR-firmaet Culture One World for å distribuere «pressemeldinger og medieplasseringer» som «oppfordret arbeidsgivere til essensielle arbeidere til å gi påbud om covid-19-vaksiner». Gruppen skrev også under på felles uttalelser som lobbyvirksomhet til fordel for Biden-administrasjonens vaksinepåbud. NHMA mottok 30 000 dollar fra BIO, en lobbygruppe for vaksineindustrien som representerer Pfizer og Moderna, viser IRS-dokumenter.
  • The American Academy of Pediatrics var en av de mest synlige organisasjonene som arbeidet for offentlig støtte til vaksinepåbud. Organisasjonen mottok flere tilskudd fra Pfizer i 2021. Pfizer ga også tilskudd til individuelle delstatsavdelinger av AAP øremerket lobbyvirksomhet rundt vaksinepolitikk. Ohio AAP-avdelingen for eksempel, drev lobbyvirksomhet av lovgivere i Ohio mot lovforslag for å hindre tvangsmessige covid-19-vaksinepolitikker, mens de mottok et støttetilskudd til «immuniseringslovgivning» fra Pfizer.

Den farmasøytiske industrien holdt seg stort sett i bakgrunnen i debatten rundt den kontroversielle påbudspolitikken, som møtte motstand fra et bredt spekter av sivilrettighetsorganisasjoner, fagforeninger og andre lokale grupper. I stedet mobiliserte industrien støtte til påbudene gjennom tredjepartsorganisasjoner som den vanligvis ga økonomisk støtte til.

Pfizer og de fleste av organisasjonene finansiert av den farmasøytiske giganten som er oppført ovenfor, svarte ikke på en forespørsel om kommentar.

American College of Preventive Medicine bemerket i en e-post at gruppen støttet covid-19-vaksinepåbudet etter at politikken ble brakt for organisasjonens styre. «Når det gjelder det spesifikke spørsmålet om covid-19-vaksinene, støtter ikke et vaksinepåbud en vaksineprodusent fremfor en annen», sa Drew Wallace, en talsperson for ACPM.

Kritikere bemerker at penger fra farmasøytindustrien utgjør en iboende interessekonflikt som formet diskursen rundt covid-19-påbud.

«Hvis folk eller institusjoner tok til orde for eller implementerte påbud mens de unnlot å avsløre bånd til vaksineselskapene er det et alvorlig etisk brudd, muligvis ulovlig, og bør undersøkes grundig», sa Jenin Younes, en advokat tidligere med i New Civil Liberties Alliance, som var en av de første til å fremsette juridisk opposisjon til vaksinepåbud.

Dr. Aaron Kheriaty, en ekspert på bioetikk, bemerket at farmasøytiske firmaer rutinemessig finansierer eksterne organisasjoner for å forme medisinske beslutninger og helsepolitikk.

Kheriaty sa at Pfizer engasjerte seg i en «form for markedsmanipulasjon gjennom å presse fram påbud ved å bruke organisasjoner som presenterer seg selv som vitenskapelig troverdige, eller handler i allmennhetens interesse, mens de med makt skaper et marked for selskapets produkter».

«Legemiddelselskaper bruker svært store deler av budsjettene sine på markedsføring, inkludert på ulike helseorganisasjoner og tredjeparter, og de gjør det fordi de får avkastning på den investeringen. Det er forretningsmessig god praksis», bemerket Kheriaty.

Den farmasøytiske industrien har lenge formet helsepolitikken gjennom eksterne påvirkningsorganisasjoner.

Avdøde Evan Morris, en tidligere lobbyist for Genentech, ledet en gang et lobbybudsjett på 50 millioner dollar, hvorav mye gikk til tredjepartsgrupper som forsterket den farmasøytiske gigantens budskap.

I et spesielt lukrativt kupp brukte Morris utenforstående grupper til å vekke frykt ved å plante nyheter rundt fugleinfluensa og behovet for at myndighetene skulle lagre Tamiflu. PR-taktikken skal ha bidratt til å generere hundrevis av millioner dollar i inntekter for Genentechs morselskap Roche, som produserer Tamiflu.

Ved en annen anledning orkestrerte Morris en forsinkelse i Food and Drug Administrations beslutning om å forby bruken av kreftmedisinen Avastin, den gang et av Genentechs mest lønnsomme produkter. FDA hadde bestemt at Avastin var ineffektivt i behandling av brystkreft, men Smith mobiliserte utenforstående advokatgrupper for å presse byrået til å revurdere avgjørelsen sin, ifølge Wall Street Journal.

Forsøk fra andre kontroversielle farmasøytprodusenter i å bruke lignende strategier er godt dokumentert. For eksempel finansierte Purdue Pharma i det skjulte tredjeparts lobbygrupper for å oppmuntre til lavere krav rundt forskrivning av OxyContin og andre svært vanedannende smertestillende opioider.

Når det gjelder Pfizer, var selskapet i stand til å mobilisere bred støtte blant beslutningstakere for å gjøre sin covid-19-vaksine til et av de mest lønnsomme medisinske produktene i historien. Bare i 2021 genererte Pfizer over 36,7 milliarder dollar i inntekter fra vaksinen.

«Fra et folkehelseperspektiv ga vaksinepåbudene ingen mening av et par grunner», sa Dr. Martin Kulldorff, professor i medisin i permisjon fra Harvard University».

«Den ene er at hvis du hadde covid, så har du utmerket immunitet», sa Kulldorff. «Det andre er at tilbake i 2021, da det var mangel på vaksiner, var det viktige å vaksinere eldre amerikanere med høy risiko og også i andre deler av verden som India og Brasil, men i stedet gikk mange av vaksinene til yngre mennesker som har lav risiko og ikke trengte det».

Biden-administrasjonen ble senere møtt av en rekke avgjørelser fra føderale domstoler som erklærte påbudet grunnlovsstridig. Høyesterett opphevet i januar 2022 OSHA-kravet om at arbeidere ved virksomheter med 100 eller flere ansatte måtte ha covid-19-vaksinasjoner, men etterlot påbud for arbeidere i medisinske fasiliteter.

Arbeidstakere som ble berørt av andre covid-19-vaksinepåbud var ikke så heldige. New York City sa opp mer enn 1700 medlemmer av sin kommunale arbeidsstyrke fordi de nektet å overholde et vaksinepåbud som trådte i kraft i oktober 2021. I år avsluttet byen sitt vaksinepåbud, men mange av de sparkede arbeiderne kjemper fortsatt i retten for å få sine jobber tilbake.

Bioetikeren Kheriaty ble sparket fra University of California-Irvine School of Medicine for å nekte å overholde universitetets vaksinepåbud med henvisning til naturlig immunitet etter tidligere infeksjon. Han er en av tusenvis av mennesker som er sparket på grunn av lignende politikk.

«Vi kastet ut prinsippet om informert samtykke og antok – uten bevis – at covid-vaksinen ville hjelpe folk utover den spesifikke mottakeren», sa Kheriaty.


Originalens tittel:

Pfizer Quietly Financed Groups Lobbying for COVID Vaccine Mandates

Den ble først publisert på bloggen til Lee Fang.

Oversatt til norsk for steigan.no av Runar B.

Forrige artikkel1. mai 2023 – gratulerer med dagen!
Neste artikkelKrigsdagbok del 55 – 27. til 31. mars 2023
Lee Fang
Lee Fang er en journalist med en langvarig interesse for hvordan offentlig politikk påvirkes av organiserte interessegrupper og penger. Han var den første som avdekket og beskrev i detalj rollen til milliardæren Koch-brødrene i finansieringen av teselskapsbevegelsen. Hans intervjuer og forskning på Koch-brødrene har blitt omtalt på HBOs «The Newsroom», dokumentarene «Merchants of Doubt» og «Citizen Koch», så vel som i flere medier. Han var en undersøkende blogger for ThinkProgress fra 2009 til 2011, og deretter stipendiat ved Investigative Fund of the Nation Institute og medvirkende skribent for The Nation. Han jobbet også for The Intercept.