Ondskapens imperium: US-NATO-EU

0
Av Olav Boye.

Mine faglige og politiske venner i Serbia, Syria og Libya, ser på US-NATO-EU som en kriminell krigsmakt, som har massakrert 4.5 millioner i de seneste årene i land som spesielt USA ikke liker. De ser på US-NATO-EU som ondskapens imperium, for å bruke et uttrykk fra Ronald Reagan. I disse dager bygges opp globale nettverk som BRICS, som ønsker en annen politikk enn den såkalte vestlige imperialistiske verden. I tillegg til de fem BRICS statene: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, er det 44 andre stater som har meldt sin interesse, blant annet Iran, Saudi-Arabia, Argentina og Indonesia. De går for avdollarisering av internasjonal handel og finansiering, som utvilsomt vil skade USA.

USA har i årevis brukt mer penger til krigføring enn de har råd til. Igjen har landet gått tomt for penger, i verstefall vil ikke offentlig ansatte få sine lønninger i neste uke. USA ser solnedgangen for sin sterke økonomiske og militære situasjon, som de har hatt siden 2. verdenskrig. I en slik situasjon blir det meningsløst at USA sender sitt største krigsskip til Oslo. I følge våre politikere er de her for å vise at de skaper trygghet og sikkerhet for det norske folk. Kanskje det er grunn til å tro at de er her for å takke Norges regjering og Storting for det norske bidraget i terroraksjonen mot Nord Stream I og II. Denne krigshandlingen fra USA og Norge har skapt store økonomiske problemer for Tyskland og EU-området, i tillegg til tilbakeslagene fra US-NATO-EUs sanksjoner mot Russland. Ingen tar ansvar for denne terroren, hverken i USA eller Norge.

Norge har hatt grense til Russland gjennom hundrevis av år, men de har aldri vært en trussel mot Norge. Det er de heller ikke i dag. Når USA sender angrepsmaskinen USS Gerald R. Ford til Oslo og Nord-Europa, må vi se det som en del av US-NATO-EUs systematiske forsøk på å svekke Russland og i neste omgang Kina. USA har vedtatt planer får å dele opp Russland i 7 til 20 stater, slik at deres flernasjonale selskaper kan få tilgang til Russlands enorme ressurser, som olje, gass og mineraler.

Krigens i Ukraina har flere årsaker, NATOs utvidelse til Russlands grenser, forsøk på å få Ukraina med i NATO og Ukrainas krig mot egen russisk befolkning. Når Sovjetunionen ble Russland og Warszawapakten ble oppløst, skulle NATO også bli nedlagt. I stedet skulle US-NATO-EU gått med på Russlands forslag om en all-europeisk sikkerhetsordning. En slik plan var sjølsagt i strid med den vestlige imperialismen. En all-europeisk sikkerhets-ordning vil utvilsomt ført til at konflikten i Ukraina ville bli løst med diplomati. 

Demonstranter med OUN-Bs røde og svarte flagg blant Maidan-demonstranter i Kiev, desember 2013. (Nessa Gnatoush, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Ukraina har i dag et fascistregime, spesielt etter det amerikansk styrte kuppet som avsatt den lovlig valgte presidenten i 2014. Det kriminelle CIA har vært i ukrainsk område siden 1950-tallet i samarbeid med fascistiske grupper med bakgrunn i krigsforbryteren Bandera, som samarbeidet med de tyske okkupantene og utførte drap på titusenvis av jøder, polakker, ukrainere og russere.  Når Sovjetunionen ble delt i flere sjølstendige stater, ble det utført et dårlig politisk håndverk fra president Jeltsin og hans folk. Mest åpenbart er det at Krim skulle vært tilbake i Russland. Et annet problem var millioner av etniske russere som levde i Ukraina, som spesielt fascistene vil jage ut av landet. Den tidligere statsministeren og straffedømte Julia Tymoszenko uttalte at alle russere skal ut av Ukraina, om nødvendig skal de drepes med atomvåpen. De fascistiske partiene har begrenset oppslutning i meningsmålinger, men de har kontroll med både militæret og rettsapparatet. President Zelensky må vise hensyn til deres politiske krav, ved å forby politiske partier, russisk kultur og språk og omfattende angrep velferd og faglige rettigheter.

Russlands militæraksjon i 2022 var en nødvendighet for å stoppe de fascistiske styrkene som allerede hadde drept mer enn 14.000 etiske russere i Donbassområde. Vladimir Putin, Russland redningsmann etter de ødeleggende 1990-årene, hadde ikke noe valg. Russlands mål er å redde den russiske befolkningen og fjerne de fascistiske militæravdelinger og partiorganisasjoner. Angrepene på etniske russere startet etter kuppet i 2014 og det ble en borgerkrig. Russerne i Donbass organiserte militær motstand og opprettet to uavhengige stater, som ville bli en del av den russiske føderasjon. 

I dag er krigen i Ukraina mellom US-NATO-EU med bruk av ukrainske tropper og stort innslag av militære og utstyr fra USA og NATO-landene. Den ukrainske presidenten Zelensky etterspør om stadig mer våpen, men sannheten er at 70 % av våpnene fra US-NATO-EU, inkludert Norge, aldri kommer fram til frontene. De havner i hendene på oligarkene og politikere, – deretter på det internasjonale våpenmarkedet. Det meste av den økonomiske støtten går i lommene til de samme korrupte oligarkene og politikere. Med bakgrunn i den informasjonen vi får fra blant annet amerikanske kilder, er det ingen tvil om at denne krigen kunne vært unngått hvis Ukraina og deres vestlige støttespillere hadde akseptert Minsk-avtalene, som Russland ga sin fulle støtte.

Det er ingen tvil om at det er US-NATO-EU som er hovedansvarlig for krigen i Ukraina. Norske media, som NATO-senderen på Marienlyst, feilinformerer det norsk folk daglige med sine løgner om hva som skjer. Alle norske politikere pøser ut penger og dødelig våpen til fascistregime i Ukraina, som bli brukt til å slakte sivilbefolkningen i eget land, fordi de snakker russisk. Det er ingen i US-NATO-EU som har anstendighet til å finne fram til sannheten. Det foreligger en rekke initiativ til fredsforhandlinger, som er avvist av Ukraina og US-NATO-EU. Hvor er fredsnasjonen Norge?

USS Gerald R. Ford

Tilbake til krigsskipet i Oslofjorden som er våre allierte og skal sikre vår frihet og våre verdier. USS Gerald R. Ford skal etter koseoppholdet i Oslo opp langs norskekysten med sine atomladninger om bord. Det er utvilsomt en del av strategien mot den russiske føderasjon. Slike hangarskip er en utdatert krigsform, som det er forholdsvis lett å sette ut av spill med moderne hypersoniske raketter, som både Russland og Kina har. 

Alle politikere i vårt land støtter bruk av enorme summer til militære fordi US-NATO-EU krever det av oss. Ingen stiller spørsmål om hva det norske militære blir brukt til, – rykker ut med tropper og fly når US-NATO-EU skal utføre sine imperialistiske krigsforbrytelser. Tiden er overmoderen for å se hva Norge er med på og bevege oss over på den rette siden av historien. Norge må ut av NATO, kaste ut fremmede tropper på baser i Norge og kartlegge CIAs virksomhet i Norge.

Vårt land er i en mørk situasjon med politikere uten kunnskap og vilje til å forstå hva ondskapens empire fører til. Jeg kjenner godt til situasjonen i Libya som hadde en solid velferdsstat og norsk terrorbombing basert på løgner som et enstemmig Storting aksepterte. Hvem stjal 44 tonn med gull fra Libya? Svaret er US-NATO-EU. Jeg har fortsatt kontakt med faglige og politiske venner som lever i elendigheten vi har skapt i Libya. 

Norge er med i NATO, så vi er i krig med Russland. Det er en skam å være norsk.


Olav Boye er tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon.


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelHva burde norske politikere ha lært av Vinterkrigen? /Refusert eller sensurert?
Neste artikkelUkraina sendte fattige, utrente menn inn i kjøttkverna Bakhmut, for å spare bedre styrker til motoffensiv