Helsedirektoratets trafikklys for barn om seksuell adferd

0
Av Truls Olufsen-Mehus.

Trafikklyset ble oversatt av Birgit Hegge. Hegge er klinisk vernepleier med master i sosialfag. I tillegg er hun utdannet spesialist i sexologisk rådgivning. (UiA og Pirelli Benestad)

Helsedirektoratet legger til grunn skeiv teori og sexologiske teorier for å beskrive barns seksualitet, kjønnsidentitet og seksuelle identitet. Dermed påvirker dette hvilke anbefalinger og hvilket verdensbilde foreldre skal se barna med:

– At barn er seksuelle vesener med seksuell helse som må forvaltes «med rett kompetanse» for å unngå omsorgssvikt.

𝗛𝗱𝗶𝗿 𝗵𝗲𝗻𝘃𝗶𝘀𝗲𝗿 𝘁𝗶𝗹 𝗪𝗛𝗢𝘀 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗷𝗼𝗻 𝗽𝗮̊ 𝘀𝗲𝗸𝘀𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲𝘁:

«- Seksualiteten påvirker våre tanker, følelser, handlinger, og vårt samspill med andre mennesker.

– Seksualitet omfatter så mye, den finnes i energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt.»

Seksualitet forstås altså som at det er over alt og påvirker et menneske i alt, alltid.

Bare ekspertene kan dette faget godt nok og resten må lytte til disse: sexologer og interesseorganisasjoner som sitter på definisjonsmakten over seksualitetsundervisning for barn og ungdom. Det er noen få lobbyister som har påvirket hele samfunnet gjennom politiske aksjoner, språket, lovene, fag, kultur og definerer kommunikasjon fra direktoratene: BUFDIR, UDIR og HDIR.

Her er eksempler fra anbefalinger fra Hdirs nettside knyttet til «barns seksuelle utvikling»

𝟰-𝗮̊𝗿𝘀𝗸𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘀𝗷𝗼𝗻𝗲𝗻 – 𝗮𝗻𝗯𝗲𝗳𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿

– Samtalen med foreldrene bør inneholde temaer knyttet til seksuell lek.

– De bør få anledning til å eksperimentere, prøve ut og være seg selv uten å oppleve stigmatisering.

– Ved 4-årsalderen kan også temaer knyttet til kjønnsidentitet og seksuell orientering inkluderes.

𝗕𝗲𝗴𝗿𝘂𝗻𝗻𝗲𝗹𝘀𝗲𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗻𝗯𝗲𝗳𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻:

– Grunnlaget for god seksuell helse legges allerede tidlig i småbarnsalderen.

– Barna oppdager og utforsker sin egen seksualitet, kjønnsidentitet og seksuelle identitet (…) allerede fra 3–4-årsalder.

– Kunnskap (om dette) legger grunnlaget for en helsefremmende livsstil og valg senere i livet.

– Kompetanse og et positivt forhold til egen kropp og seksualitet er avgjørende for seksuell glede samt for å utvikle en trygg seksuell identitet og sikrere seksuelle handlingsmønstre som voksne.

Kilde:

https://www.helsedirektoratet.no/…/seksuell-utvikling…

https://www.seksuellatferd.no/wp-content/uploads/2020/01/Trafikklyset_passord.pdf

Forrige artikkelHvorfor vi har kjønn og sex. Et kort logisk humanistisk resonnement
Neste artikkelLærdommer fra slaget om Bakhmut