Etter Bakhmut

0
Prigosjin taler i Bakhmut.

Russland gjorde Bakhmut til en kirkegård for Ukrainas militærmakt. Hva kommer så?

BMG 
CC BY-SA 4.0
Av Douglas Macgregor.

Inntil kampene begynner er det den nasjonale militærstrategien som er utviklet i fredstid som former tankegangen om krigføringa og dens mål. Så skaper krigen sin egen nye logikk. Strategien blir justert. Målene endres. Kampen om Bakhmut illustrerer dette poenget veldig godt. 

Da general Sergej Vladimirovitsj Surovikin, sjef for russiske romfartsstyrker, overtok kommandoen over det russiske militæret i det ukrainske krigsteateret i fjor, konkluderte president Vladimir Putin og hans senior militærrådgivere med at deres opprinnelige antagelser om krigen var feil. Washington hadde vist seg uhelbredelig fiendtlig mot Moskvas tilbud om å forhandle, og den bakkestyrken Moskva hadde satt opp til å tvinge Kiev til å forhandle hadde vist seg for liten.

Surovikin fikk et stort spillerom til å strømlinjeforme kommandoforhold og omorganisere krigsteatret. Det viktigste var at Surovikin også fikk handlingsfrihet til å implementere en defensiv strategi som maksimerte bruken av stand-off angrep eller angrepssystemer mens russiske bakkestyrker ekspanderte i størrelse og slagkraft. Bakhmut «Kjøttkvern» ble resultatet. 

Da det ble klart at Ukrainas president Volodymyr Zelensky og hans regjering så på Bakhmut som et symbol på ukrainsk motstand mot russisk militærmakt, gjorde Surovikin Bakhmut til kirkegården til den ukrainske militærmakten. Fra høsten 2022 og utover utnyttet Surovikin Zalenskiys besettelse av Bakhmut til å delta i en blodig dragkamp om kontroll over byen. Som et resultat av dette døde tusenvis av ukrainske soldater i Bakhmut og mange flere ble såret. 

Surovkins opptreden minner om en annen russisk militæroffiser: General Aleksei Antonov. Som den første nestlederen for den sovjetiske generalstaben var Antonov, på vestlig språk, direktør for strategisk planlegging. Da Stalin krevde en ny sommeroffensiv i et møte i mai 1943, argumenterte Antonov, sønn og barnebarn til keiserlige russiske hæroffiserer, for en defensiv strategi. Antonov insisterte på at Hitler, hvis han ble tillatt å gjøre det, uunngåelig ville angripe det sovjetiske forsvaret i Kursk og kaste bort tyske ressurser på å gjøre det.

Stalin mente i likhet med Hitler at kriger ble vunnet med offensiv handling, ikke defensive operasjoner.

Stalin var uberørt av sovjetiske tap. Antonov presenterte sine argumenter for den defensive strategien i et klima av frykt, vel vitende om at det å motsi Stalin kunne koste ham livet. Til overraskelse for marskalkene Aleksandr Vasilevsky og Georgy Zhukov, som var til stede på møtet, ga Stalin etter og godkjente Antonovs operasjonelle konsept. Resten er, som historikere sier, historie.

Hvis president Putin og hans høytstående militærledere ville ha bevis utenfra for Surovikins strategiske suksess i Bakhmut, ser det ut til at en vestlig innrømmelse gir det: Washington og deres europeiske allierte ser ut til å mene at en frossen konflikt – der kampene stopper opp, men ingen av sidene vinner, eller er begge sider enige om at krigen offisielt er over – kan være det mest politisk akseptable langsiktige resultatet for NATO. Zelenskys tilhengere tror med andre ord ikke lenger på myten om ukrainsk seier.

Spørsmålet hos alle er, hva blir det neste? 

I Washington tilsier konvensjonell visdom at ukrainske styrker starter en motoffensiv for å gjenerobre Sør-Ukraina. Selvfølgelig er konvensjonell visdom ofte høy på konvensjon og lav på visdom. Forutsatt at Ukrainas svarte jord vil tørke tilstrekkelig til å støtte bakkemanøverstyrker før midten av juni, vil ukrainske styrker angripe russisk forsvar langs flere akser og vinne tilbake kontrollen over Sør-Ukraina i slutten av mai eller juni. Omtrent 30.000 ukrainske soldater som trener i Storbritannia, Tyskland og andre NATO-medlemsland forventes å returnere til Ukraina og legge grunnlaget for den ukrainske motangrepsstyrken.

General Valery Gerasimov, som nå kommanderer de russiske styrkene i det ukrainske krigsteateret, vet hva han kan forvente, og han forbereder seg utvilsomt på den ukrainske offensiven. Den delvise mobiliseringen av russiske styrker gjør at russiske bakkestyrker nå er mye større enn de har vært siden midten av 1980-tallet. 

Gitt mangelen på ammunisjon som er tilgjengelig for tilstrekkelig forsyning til én operasjonsakse, virker det usannsynlig at en ukrainsk offensiv som involverer to eller flere akser kan lykkes i å trenge gjennom russisk forsvar. Vedvarende overvåking fra luften gjør det nesten umulig for ukrainske styrker å bevege seg gjennom den tjue til tjuefem kilometer lange sikkerhetssonen og gå i kamp med russiske styrker før ukrainske formasjoner lider betydelige tap. 

Når Ukrainas offensive ressurser er oppbrukt, vil Russland sannsynligvis ta offensiven. Det er ingen insentiver til å utsette russiske offensive operasjoner. Som ukrainske styrker gjentatte ganger demonstrerer, er lammelse alltid midlertidig. Infrastruktur og utstyr repareres. Mannskaper er innkalt til å gjenoppbygge ødelagte formasjoner. Hvis Russland skal nå målet om å demilitarisere Ukraina, vet Gerasimov at han fortsatt må avslutte med og fullføre ødeleggelsen av de ukrainske bakkestyrkene som er igjen. 

Hvorfor ikke spare folket i Ukraina for ytterligere årelating og forhandle med Moskva om fred mens Ukraina fortsatt har en hær? Dessverre, for å være effektivt, krever diplomati gjensidig respekt, og Washingtons overstrømmende hat mot Russland gjør diplomati umulig. Dette hatet overgås kun av arrogansen til mye av den herskende klassen, som ser ned på russisk militærmakt hovedsakelig fordi amerikanske styrker har vært heldige nok til å unngå konflikt med en stormakt siden Korea-krigen. Mer nøkterne ledere i Washington, Paris, Berlin og andre NATO-hovedsteder bør oppfordre til en annen handlingsmåte.


Denne artikkelen ble publisert av The American Conservative:

After Bakhmut

Douglas Macgregor, oberst (ret.) er seniorstipendiat i  The American Conservative , tidligere rådgiver for forsvarsministeren i Trump-administrasjonen, en dekorert kampveteran og forfatter av fem bøker.

Forrige artikkelUkrainakrigen etter Bakhmut
Neste artikkelHvorfor konspirasjons-teorien om Trump og Russland ikke vil forsvinne
Douglas Macgregor
Douglas Macgregor, oberst (pensjonert) er seniorstipendiat i The American Conservative, tidligere rådgiver for forsvarsministeren i Trump-administrasjonen, en dekorert kampveteran og forfatter av fem bøker.