De væpnede styrkene støtter oppløsingen av den ekvadorianske kongressen

0

Av TeleSUR.

«De væpnede styrkene er ikke en forfatningsdomstol som skal avgjøre avgjørelsene til Kongressen eller den utøvende makten,» sier Alberto Acosta, tidligere president i den grunnlovgivende forsamlingen.

Gjennom en kringkasting på fjernsyn utført på onsdag morgen, kom de ekvadorianske væpnede styrker med en uttalelse om president Guillermo Lassos beslutning knyttet til oppløsingen av den lovgivende forsamlingen.

De væpnede styrkene «opprettholder og vil opprettholde sin posisjon med absolutt respekt for grunnloven og lovene,» sa felleskommandosjef Nelson Proaño i begynnelsen av en tale til nasjonen som varte i mindre enn tre minutter.

Mens denne talsmannen minnet om at de væpnede styrkene er «lydige, men ikke bevisste», kom han med uttalelser om konstitusjonaliteten av beslutningene truffet av politiske aktører.

«Nasjonalforsamlingens beslutning om politisk å stille presidenten for riksrett er basert på en grunnlovsbestemmelse. På samme måte er beslutningen til republikkens president om å oppløse nasjonalforsamlingen basert på artikkel 148 i grunnloven,» sier Proaño.

«Derfor er det underlagt en konstitusjonell norm og må respekteres fullt og helt av alle borgere. Jeg ønsker å minne ekvadorianerne om at de væpnede styrkene og det nasjonale politiet er lydige og ikke-deliberative institusjoner, og vi oppfyller vårt oppdrag strengt å overholde grunnloven,» la han til.

Tweeten lyder: «De væpnede styrker og politiet støtter president Guillermo Lassos beslutning og oppfordrer innbyggerne til å forholde seg rolige.»

Umiddelbart etterpå advarte Proaño for at «landet ikke vil akseptere noe forsøk på å endre den konstitusjonelle orden gjennom vold med sikte på å angripe demokratiet. Hvis det skjer, vil de væpnede styrkene og det nasjonale politiet handle bestemt.»

Uttalelsene fra militære kommandører om lovligheten av handlingene til de utøvende og lovgivende grenene utløste imidlertid umiddelbare reaksjoner hos sivile.

«Hva har Forsvaret å gjøre nå? De er ikke en forfatningsdomstol som skal avgjøre Kongressens eller den utøvende maktens beslutninger,» sa Alberto Acosta, den tidligere presidenten for forsamlingen som utarbeidet den ekvadorianske grunnloven i 2008.

«Dette landet vil ikke ha noen fremtid så lenge de væpnede styrkene fortsetter å være politiske aktører,» la han til, og advarte om at de reelle mulighetene for å konsolidere Ecuadors demokratiske institusjoner vil avhenge av hva den neste nasjonalforsamlingen gjør etter å ha blitt valgt.

– Lasso er en avtroppende president. Hans økonomiske politikk må gjennomgås av forfatningsdomstolen,» understreket Acosta, og minnet om at Lasso vil styre ved dekret uten parlamentarisk kontroll i de kommende månedene.

Siden denne omstendigheten kunne brukes til å styrke nyliberal politikk og favorisere forretningseliter, advarte han om at samfunnet legitimt kunne protestere siden protest er en konstitusjonell rettighet.

Oversatt av Bertil Carlman.

Originalen:

Armed Forces Support the Dissolution of the Ecuadorian Congress

Forrige artikkelPutin med egne ord
Neste artikkelFra den nye verden
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.