Bevis: Amerikanske og norske myndigheter sprengte Nord Stream-rørledningene

0
Av Eric Zuesse

The Duran.

Verdens mest berømte og høyt ærede gravejournalist Seymour Hersh hadde 8. februar 2023 overskriften på sin blogg «How America Took Out The Nord Stream Pipeline», og beskrev i bemerkelsesverdig detalj ikke bare Biden-administrasjonens start i desember 2021 med planleggingen av operasjonen for å sprenge Nord Stream-rørledningene, men den betydelige opptakten til Bidens beslutning i desember om å autorisere den. Hersh beskrev også der Bidens bekymringer fra juni 2021, som hadde produsert den beslutningen av ham. Han beskrev også i detalj hvordan den operasjonen ble gjennomført, og den avgjørende involveringen av den norske regjeringen – det vil si også Norges konge – i å bistå den operasjonen.

Seymour Hersh: Hvordan USA og Norge sprengte Nord Stream rørledningene

Da artikkelen ble publisert, på den bloggen, var det stor forventning, blant de relativt få menneskene som fikk vite om den og som leste den, at store nyhetsmedier ville følge opp ved å gjøre sine egne undersøkelser for enten å verifisere eller ellers avkrefte det Hersh hadde rapportert.

Det var også, nesten universelt, blant personer som hadde lest artikkelen, en forventning om at de europeiske nasjonene, som nå betalte mer enn dobbelt så høye priser for energi som før avslutningen av disse rørledningene, at det ville bli offisielle undersøkelser for enten å bekrefte eller motbevise Hersh’ påstander.

Men ingen av disse forventningene ble oppfylt: Verdens store nyhetsmedier gjorde ikke disse oppfølgingsundersøkelsene, og ingen av regjeringene i de skadede europeiske landene gjorde det heller.

Per i dag er Hersh’ beretning alt vi har (bortsett fra noen få åpenbart falske og noen til og med latterlige historier, som at ukrainske amatører hadde gjort det).

Så, den 11. april 2023, hadde den anerkjente gravejournalisten Jonathan Cook overskriften på Mint Press News og på bloggen sin, «HVORFOR MEDIENE IKKE VIL VITE SANNHETEN OM NORD STREAM-EKSPLOSJONENE» og rapporterte om den slående mangelen på nyhetsdekning av Hersh’ bemerkelsesverdige blockbuster, og om den totale uinteressen til ikke bare alle de vanlige nyhetsmediene, men alle regjeringene og landene som betalte kanskje så høyt som en billion dollar i tap på grunn av den vellykkede sprengningsoperasjonen.

Nå, over en måned etter Jonathan Cooks artikkel som oppfordret til en slutt på dette – det som da åpenbart var en massiv dekkoperasjon – fortsetter den totale black-outen. Det er fortsatt ingen oppfølging.

Alt dette hadde startet med Hersh’ journalistiske fortelling om hvem og hvordan den operasjonen ble utført; men  har verden ekstremt viktige og overbevisende YTTERLIGERE bevis angående den kontoen; og det er dette:

Jo lenger denne black-outen fortsetter, jo større blir sannsynligheten for at Hersh’ beretning er sann og nøyaktig. Kanskje dette tilleggsbeviset er «bare indisier», men noen ganger kan indisier bli så sterke – sterkere hver eneste dag nå – og det er derfor stadig mer sannsynlig at de blir avgjørende, slik at de til og med, til slutt, kan overstige i sikkerhet, den strengeste rettssalsstandarden «utover en rimelig tvil.»

Har black-outen fortsatt lenge nok, slik at fornuftige personer nå vil konkludere, utover enhver rimelig tvil, at Hersh’ beretning var «sann» – at hans fortelling utgjør den faktiske historien bak hendelsen?

Det tror jeg den har.

Det jeg finner spesielt bemerkelsesverdig i denne forbindelse, er at selv etter all tiden siden 8. februar 2023 har ingen ennå fremlagt noe bevis som er i strid med noe i Hersh’ fortelling. Biden og andre har sagt at den var falsk, men det er ennå ikke lagt fram bevis mot noe i Hersh’ beretning. Selvfølgelig, hvis noen slike motstridende bevis eksisterte, ville motivasjonen og midlene til å bringe det frem, til offentligheten, nesten helt sikkert allerede ha blitt presentert.

Jeg er derfor nå villig til å si at Hersh’ beretning har blitt bevist, utover enhver rimelig tvil, å ha vært sann.

Enhver mangel på tiltale på dette stadiet vil følgelig utgjøre en intensivering av black-outen. Denne massive kriminaliteten vokser seg dermed større, nå, hver dag, dag for dag. Det har blitt en forbrytelse av pressen, mot offentligheten, og også av regjeringens tjenestemenn i de skadede landene, som Tyskland – og ikke lenger bare en forbrytelse av gjerningsmennene til disse sprengningene.

En fornuftig person kan nå konkludere med at Hersh den 8. februar 2023 presenterte en sann og nøyaktig beskrivelse av hvordan denne forbrytelsen ble begått. Men dessuten: de voksende forbrytelsene begått av disse presseorganisasjonene, og av regjeringens tjenestemenn i de skadede landene, er nå ubestridelige, og hoper seg opp stadig mer og stadig alvorligere, hver eneste dag. Klokken tikker, ettersom straffefriheten til gangsterne som er ansvarlige for disse forbrytelsene mot offentligheten blir, hver eneste dag, sterkere og sterkere. Dette er regjeringer og presseorganisasjoner som må tas ned og erstattes. De kan ikke aksepteres innenfor et demokrati. Dette faktum er klart, nå. Det eneste gjenværende store spørsmålet har blitt hvordan man gjør det. Det er ikke bare et internasjonalt problem: det er også et nasjonalt, internt i mange land. Myten om at dette er «demokratier» er knust. Vi lever nå under ekstraordinære omstendigheter.


Denne artikkelen ble først publisert av The Duran:

Proof: U.S. & Norwegian Governments Blew Up the Nord Stream Pipelines

Oversatt av Bertil Carlman.

Forrige artikkelDet ukrainske flyktningspørsmålet
Neste artikkelEin grunnlovsdag med snev av bismak