FDA må innrømme at det er brukt grafenoksid i framstilling av mRNA-«vaksinene»

0
Vaksiner fra AstraZeneca, Moderna og Pfizer/Biontech - Shutterstock

USAs reguleringsmyndigheter er nødt til å bekrefte at det er brukt grafenoksid i framstilling av Pfizer-«vaksinene» etter å ha blitt tvunget til å publisere konfidensielle Pfizer-dokumenter etter ordre fra den amerikanske føderale domstolen.

Dette skriver The Exposé.

Covid-19-vaksinene har vært i sentrum av en heftig debatt siden de ble introdusert, med mange spørsmål og bekymringer om deres sikkerhet og effektivitet.

Spekulasjoner har også vært utbredt om at Covid-19-injeksjonene kan inneholde spor av grafenoksid, et svært giftig og elektrisk ledende stoff.

Medisinske reguleringsmyndigheter, med støtte fra Mainstream Media og såkalte «faktasjekkere», har gjentatte ganger benektet disse påstandene.

“It is not in the ingredient list and there is no way it could be present,” said Allen Myerson, a professor of chemical engineering at the Massachusetts Institute of Technology.

“Utter nonsense,” said Dr. Paul Offit, a vaccine expert at the Children’s Hospital of Philadelphia.

Men de løy for deg.

Nye bevis har dukket opp som bekrefter bruken av grafenoksid i framstillingen. Grafenoksid er et svært giftig og elektrisk ledende stoff, i Pfizer-vaksinen. Og det har kommet fra US Food and Drug Administration (FDA) som har blitt tvunget til å publisere de konfidensielle Pfizer-dokumentene etter ordre fra den føderale domstolen i USA.

FDA hadde i utgangspunktet forsøkt å utsette utgivelsen av Pfizers Covid-19-vaksinesikkerhetsdata i 75 år, til tross for at de godkjente injeksjonen etter bare 108 dager med en sikkerhetsgjennomgang 11. desember 2020.

Imidlertid søkte en gruppe forskere og medisinske forskere FDA under FOIA for å tvinge ut hundretusenvis av dokumenter relatert til lisensiering av Pfizer-BioNTech Covid-19-vaksinen.

I begynnelsen av januar 2022 beordret dommer Mark Pittman FDA å frigi 55 000 sider per måned, og siden den gang har PHMPT lagt ut alle dokumentene på nettsiden etter hvert som de har blitt publisert.

Et av de siste dokumentene publisert av FDA lagret som 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf, bekrefter bruken av grafenoksid i produksjonsprosessen av Pfizer Covid-19-vaksinen.

Dokumentet er en beskrivelse av en studie utført av Pfizer mellom 7. april 2020 og 19. august 2020, med målet å «uttrykke og karakterisere vaksineantigenet kodet av BNT162b2.»

I lekmannstermer ble studien utført for å finne ut hvordan vaksinen virker. Studien fant at vaksinen brukte mRNA for å instruere cellene dine til å produsere et protein (kalt P2 S), som er Spike-proteinet til det påståtte Covd-19-viruset.

De millioner av piggproteiner-bindemidler deretter til en reseptor kalt ACE2 på overflaten av cellene dine, og brukere og immunsystemrespons.

Men det som er mest oppsiktsvekkende med studien er at den bekrefter på side 7 at redusert Graphene Oxide er nødvendig for å produsere Pfizer Covid-19-vaksinen fordi den er nødvendig som en base for lipid-nanopartikler.

Pfizer uttaler på side 7 i studien i avsnitt 3.4 følgende:

Vidtrekkende og uoverskuelige konsekvenser

Det er altså ikke noen «konspirasjonsteoretisk» gruppe som påstår dette. Dette er Pfizers egne dokumenter frigjort gjennom en dommeravgjørelse i USA. Dokumentet viser uten tvil at grafenoksi brukes til å produsere den genterapien som kalles «vaksine». Hvor mye grafenoksid som blir med over i «vaksinen» vet vi ikke. Det sier dokumentet ikke noe om.

Men vi vet at grafenoksid har en rekke kjemiske og ikke minst elektromagnetiske egenskaper som man til nå ikke aner rekkevidden av.

Hva er lipid nanopartikler?

Pfizer Covid-19-vaksinen bruker bittesmå partikler kalt lipid-nanopartikler for å levere vaksinens genetiske materiale (kalt messenger RNA, eller mRNA) til celler i kroppen. Disse lipid-nanopartikler er som små «bobler» som består av fett og andre molekyler som kan omringe og beskytte mRNA til det når målet er inne i cellene.

mRNA i vaksinen gir instruksjoner for cellene for å produsere protein (kalt spikeprotein) som finnes på overflaten av Covid-19-viruset. Når immunsystemet oppdager dette piggproteinet, kan det gjenkjenne det som fremmed og sette i gang en immunrespons mot det.

Hva er grafenoksid?

Grafenoksid er en liten partikkel som består av karbon- og oksygenatomer. Grafen består av bare ett lag av karbonatomer.

Det er kjent for å være giftig for enkelte celler, og forskning har vist at det kan forårsake betennelse og skade på lungene ved innånding.

I tillegg klarer grafenoksid å krysse blod-hjerne-barrieren, som er en beskyttende barriere som hindrer skadelige stoffer i å komme inn i hjernen. Dette kan potensielt føre til nevrologiske problemer.

Grafenoksid oppdages i immunsystemet som om det var et patogen. Når det først er injisert, har det en affinitet for sentralnervesystemet, og kan potensielt forårsake lammelser, slag og endringer i nervesystemet.

Videre er langtidseffektene av eksponering for grafenoksid ennå ikke kjent. Det er svært lite forskning på de langsiktige effektene av grafenoksideksponering hos mennesker, noe som betyr at vi ikke vet hva de potensielle risikoene er.

Men takket være administreringen av Pfizer COVID-vaksinen til millioner av mennesker, flere ganger, finner vi ut av det etter hvert som dagene går. Og dessverre ser både kortsiktige og langsiktige effekter ikke bra ut.

Redaksjonell merknad

Påstandene om at det er grafenoksid i «vaksinene» har versert lenge, men vi har vært tilbakeholdne med å publisere dem. Vi har ikke den nødvendige ekspertisen til å vurdere dem. Men vi har ingen problemer med å lese hva som står i Pfizers egne dokumenter som både de og myndighetene har hatt et sterkt ønske om å holde hemmelig i mange titall år framover. Og der står det at grafenoksid er brukt.

Hvis FHI og Helsedirektoratet også er i stand til å lese dem må vi forvente at de redegjør for hva konsekvensene av dette er og hvordan de fortsatt kan påtvinge folk disse giftstoffene uten å ane konsekvensene.


Denne artikkelen er rettet. Opprinnelig sto det at dokumentene viser at det er grafenoksid i vaksinene. Det dokumentet sier er at grafenoksid i framstillinga av vaksinene.

Red.

Forrige artikkelSaudi-Arabia informerte jemenittene om at de vil avslutte krigen
Neste artikkelOpprøret i Frankrike fortsetter – demonstranter stormet kontorene til BlackRock