Den første gassavtalen mellom Kina og Emiratene i yuan

0

Et nytt slag mot dollardominansen.

Kinesiske allierte kontrollerer 40 prosent av OPEC+ oljereserver, og GCC kontrollerer ytterligere 40 prosent. Når også gasshandelen mellom Kina og De forente arabiske emiratene blir gjort opp i yuan, er petrodollaren alvorlig truet.

Av The Cradle.

Den 28. mars skrev Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange (SHPGX) historie ved å kunngjøre den første avtalen noensinne om import av 65.000 tonn flytende naturgass (LNG) fra UAE, avgjort i den kinesiske yuan-valutaen. China National Offshore Oil Company (CNOOC) og franske TotalEnergies fullførte transaksjonen, og TotalEnergies bekreftet at LNG-en som ble importert var fra staten ved Persiabukta.

Kinas Global Times siterte i en rapport dagen etter styrelederen for SHPGX, Guo Xu som sa at avtalen er:

«Et meningsfullt forsøk på å fremme prising, oppgjør og grenseoverskridende betaling i flere valutaer i internasjonal LNG-handel. Det gir også en ny kanal for internasjonale aktører til å delta i det kinesiske markedet, og bidrar til å bygge et nytt mønster av dobbel sirkulasjon i Kina.»

Beijing presser fram yuan for handel med energi

Yuan-oppgjøret for internasjonal LNG-handel er en «stor begivenhet i Kinas markedsorienterte olje- og gassreform, som vil bidra til å fremme dokkingen av internasjonale og innenlandske markeder,» het det i rapporten.

Utviklingen kommer etter at Kinas president Xi Jinping kunngjorde i desember 2022, under et landemerkebesøk i Riyadh, at landet hans burde gjøre «full bruk» av SHPGX som en plattform for å gjennomføre yuan-oppgjør av olje- og gasshandel.

Denne avtalen representerer et avvik fra den flere tiår lange praksisen med å drive globalt oljesalg utelukkende i amerikanske dollar. En fremtredende økonom, som snakket med The Cradle , spekulerte i at «franskmennene enten tydde til yuanen på grunn av den akutte mangelen på russiske gassforsyninger til det europeiske kontinentet, eller så har de reserver i den kinesiske valutaen som de ønsker å bruke.»

Avtalen kom som en overraskelse, siden Frankrikes president Emmanuel Macron vanligvis ikke tar slike skritt uten godkjenning fra USA. Når det gjelder De forente arabiske emirater, er overgangen en del av en større trend med at land i Persiabukta åpner seg for Kina i kjølvannet av USAs tilbaketrekning fra Afghanistan og Biden-administrasjonens skifte i regional politikk.

Yuan-betalingen følger også den globale polariseringen som finner sted i forbindelse med Ukraina-krigen og demonstrerer videre motviljen til Gulfstatene til å justere seg til vestlig fiendtlighet mot Russland, Kina og andre amerikanske motstandere. I følge den samme økonomen: «Det som skjedde med Emiratene kan ikke skilles fra endringene som finner sted i verden. Abu Dhabi og Riyadh fornemmer den globale maktubalansen, og bestemte seg for å utvide marginene til sine internasjonale relasjoner.»

Økende aksept for yuan

Gitt de nåværende globale geopolitiske endringene, bli yuanen i økende grad akseptert som en internasjonal valuta. Siden president Xi Jinping tiltrådte, har Kina gjort opp avtaler med flere land i sin lokale valuta i et forsøk på å utfordre den amerikanske dollarens dominans i global handel.

Som et resultat har yuanen blitt verdens femte største betalingsvaluta, den tredje største valutaen i handelsoppgjør og den femte største reservevalutaen. I følge Global Times utgjør yuanen i dag 7 prosent av alle valutahandler over hele verden og har opplevd den mest betydelige ekspansjonen i valutamarkedsandeler de siste tre årene.

Eksperter har bemerket at «med gjenopprettingen av momentumet i Kinas økonomiske vekst og den videre åpningen av finansmarkedet, har investerings- og sikringsfunksjonen til yuanen gradvis økt.»

I en artikkel tidligere i år for The Cradle siterte den pakistanske analytikeren FM Shakil rapporten Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) fra Det internasjonale pengefondet (IMF), som viser at:

«Prosentandelen av amerikanske dollar i sentralbankreservene har sunket med 12 prosent siden 1999, mens prosentandelen av andre valutaer, spesielt den kinesiske yuanen, har vist en økende trend med en økning på 9 prosent i denne perioden.»

Shakil bemerket også at den «kumulative grenseoverskridende yuan-oppgjøret som ble håndtert i Xinjiang (vestlige Kina), finansknutepunktet mellom Kina og Sentral-Asia, oversteg 100 milliarder yuan (14 milliarder dollar) så tidlig som i 2013 og nådde 260 milliarder yuan i 2018.»

Han konkluderte med at «dollarreservene synker og USAs innflytelse er på vei tilbake i den globale økonomien, noe som representerer en mulighet for regionale makters valutaer og alternative betalingssystemer.»

Framveksten av petroyuan

Siden 2009 har Beijing implementert en politikk for å redusere avhengigheten av amerikanske dollar i kommersielle transaksjoner. Denne politikken inkluderer å gjøre opp flertallet av sine handelstransaksjoner i utenlandske markeder i sin lokale valuta, etablere gjensidige kredittlinjer med flere sentralbanker over hele verden, og forhandle med vestasiatiske og nordafrikanske land om å drive handel med yuan. Denne innsatsen har nylig begynt å vise resultater, med en rekke asiatiske regjeringer som delvis har tatt i bruk den kinesiske valutaen.

Irak er et av landene som delvis har tatt i bruk yuanen i handelen. I februar kunngjorde den irakiske sentralbanken  planer om å tillate direkte oppgjør av handel fra Kina i yuan for å forbedre tilgangen til utenlandsk valuta og kompensere for dollarmangelen i lokale markeder, hovedsakelig på grunn av tiltak pålagt av Federal Reserve på pengeoverføringer som forlater Irak for hindre dem i å nå Teheran og Damaskus. Egypt kunngjorde også sin intensjon om å utstede yuan-obligasjoner i august i fjor.

Russland har spilt en betydelig rolle i å endre kursen til yuanen ved å signere Eastern Natural Gas Pipeline Agreement fra Russland til Kina og konvertere valutaene for gassbetalinger fra amerikanske dollar til kinesiske yuan og russiske rubel.

I følge de siste dataene fra den russiske sentralbanken har yuanen blitt en viktig aktør i Russlands utenrikshandel, med andelen importoppgjør som økte fra bare 4 prosent i januar 2022 til 23 prosent ved utgangen av året. Yuanens andel av eksporten steg fra 0,5 prosent til 16 prosent i samme periode.

Under sin reise til Saudi-Arabia oppfordret den kinesiske presidenten Gulf Cooperation Council (GCC) land til å bruke SHPGX for yuan-baserte energiavtaler. Besøket så også Kina og Saudi-Arabia signere over 30 milliarder dollar i handelsavtaler, som noen analytikere mener markerer framveksten av petroyuan .

Ifølge den USA-baserte Credit Suisse-analytikeren Zoltan Pozsar står Russland, Iran og Venezuela – alle Kinas allierte – for 40 prosent av OPEC+s påviste oljereserver, mens GCC utgjør ytterligere 40 prosent. Hvis disse tre statene alene avregner sin energieksport i yuan, er petroyuanen kommet for å bli.

Et svar på USAs politikk 

I et januar-intervju med Bloomberg, under World Economic Forum i Davos, sa Saudi-Arabias finansminister Mohammed al-Jadaan at «kongeriket er åpent for handel med andre valutaer enn amerikanske dollar for å forbedre handelen.»

Interessant nok, til tross for å ha vært en trofast amerikansk alliert i flere tiår, utdyper Riyadh sine bånd med viktige handelspartnere, inkludert Beijing, ettersom Kina importerte over 500 millioner tonn råolje og over 100 millioner tonn naturgass, inkludert 63,44 millioner tonn LNG, i 2022.

Midtøsten-briefing antyder at dette skiftet mot nasjonale valutaer i global handel «delvis skyldes Washingtons sanksjonspolitikk mot Russland.» Riyadh «følger nå en økende trend med å sikre seg mot bruk av amerikanske dollar i handel» på grunn av bekymring for at USA kan bruke sin valuta som et våpen for handel og sanksjoner.

Trenden mot å bruke nasjonale valutaer i globale handelskjeder har fortsatt å modnes, med nyere utvikling, inkludert kunngjøringen av to storskala investeringsplaner i Kina av den saudiske oljegiganten Aramco.

Den første planen innebærer å bygge et integrert raffinerings- og kjemikalieanlegg i Liaoning-provinsen, mens den andre planen innebærer Aramcos oppkjøp av 10 prosent av aksjene i Rongsheng Petrochemical Company.

I mellomtiden har emiratet Dubai åpnet døren for handel med kinesisk valuta i sitt globale finanssenter, og Brasil og Kina har blitt enige om å droppe dollaren og bruke sine lokale valutaer i sine kommersielle forretninger. I tillegg har Brasil og Argentina annonsert starten på arbeidet med å lansere en felles valuta i sine kommersielle forretninger, kalt «Sur».

Petrodollaren truet

Petrodollars refererer til amerikanske dollar som ble brukt til å kjøpe råolje etter en avtale i 1974 mellom Washington og Riyadh. Avtalen sikret ikke bare det militære forsvaret av kongeriket gjennom amerikanske garantier, men sikret også en jevn strøm av utenlandske kjøp av amerikanske statsobligasjoner og gjeld, som er en strategi for å resirkulere petrodollarene tilbake til Washington gjennom Saudi-Arabias reserver.

Dette forvandlet evnen til oljerike arabiske stater til å bevæpne sine enorme energiressurser mot ondsinnet vestlig politikk – til et kraftig økonomisk våpen for amerikanerne, som over natten ble herrene på oljemarkedet. I dag, men med Kinas raske skritt for å utfordre dette forankrede systemet, er det et globalt søkelys på fremveksten av petroyuan versus nedgangen til petrodollar.

Asia Financial beskriver Kinas avtale med TotalEnergies som et «skritt fremover i Kinas langsiktige kamp for å redusere makten og rekkevidden til amerikanske dollarhegemoni,» og legger til at «ytterligere slike grep ser ut til å være i vinden.» Viktigere, ifølge Viktor Katona, ledende råoljeanalytiker hos Kpler er det at:

«Mens dollaren sannsynligvis vil forbli den dominerende globale valutaen i nær fremtid, vil økningen av en såkalt petroyuan få fart ettersom Kina utnytter sin status som verdens største oljeimportør.»

Saudi-Arabia vurderer angivelig å godta betaling for sin oljeeksport til Kina i yuan. Imidlertid vil et slikt skifte sannsynligvis være marginalt, ettersom de fleste vestasiatiske valutaer er knyttet til amerikanske dollar, og å akseptere betalinger i andre valutaer øker valutarisikoen.

Forsker PS Srinivas mente i fjor at oljeavtaler med land i Vest-Asia «ikke utgjør en trussel mot den amerikanske dollaren», og sannsynligheten for at yuanen erstatter den amerikanske dollaren som referansevaluta for prising er enda mer fjerntliggende på grunn av Kinas kapitalkontroller og yuanens mangel på konvertibilitet.

Mens muligheten for at yuanen får mer framtredende rolle i den globale oljehandelen ikke kan utelukkes, er det lite sannsynlig at den vil erstatte amerikanske dollar som primærvaluta for prising i olje- og gassindustrien på kort sikt.

De fleste vestasiatiske nasjoner fortsetter å ha en egeninteresse i å bevare styrken til dollaren, og ethvert skifte mot å akseptere betalinger i andre valutaer vil sannsynligvis være minimalt i begynnelsen. I løpet av de neste årene vil det være viktig å holde øye med Kinas langsomme, men jevne oppgang til global økonomisk dominans og den økende bruken av yuan i internasjonal handel.


Originalens tittel:

The first China-UAE gas deal in yuan: A new blow to dollar dominance

Forrige artikkelDet globale Covid-bedrageriet
Neste artikkelPolens president: – Det blir ingen grenser mellom Polen og Ukraina
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.