Tenk om det var motsatt

0

Det er mange ganger jeg tenker tanken: Tenk hvis det var motsatt! Hva hadde media da skrevet og sagt?

Av Jon Nordmo.

Nå sist i forbindelse med Seymour Hersh sin avsløring om hvem som gjennomførte sprengningen av gassrørledningene Nordstream 1 og 2. Den største økonomiske- og miljøterrorhandlingen som noensinne er blitt utført i verdens historie. Rørledninger til en verdi av 180 milliarder kroner var blitt til «en haug metall på havets bunn» som Victoria Nuland, USAs viseutenriksminister triumferende sa. Metan utslippet fra den frigjorte gassen var på 500 millioner tonn!

Les: Hvordan USA og Norge sprengte Nord Stream rørledningene

Hersh har kilder som stoler på han. Aldri har hans tidligere avsløringer resultert i at hans kilder har blitt avslørt og tatt. Både kildene til My Lai massakren under Vietnamkrigen da amerikanske soldater myrdet ca 400 ubevæpnede kvinner, barn og eldre,  og kildene til avsløringen av torturen i den amerikanske fangeleiren Abu Graib, ble beskyttet av han. Nå hadde han en ny sensasjonell avsløring. Han kunne nemlig avsløre hvem som hadde vært på de forberedende møtene hvor problemet med hva man skulle gjøre med rørledningene ble diskutert, hvem som hadde gått inn for hvilke løsninger på møtene, hvordan planene for en sprengning etter hvert tok form, hvem som hadde utplassert de enormt kraftige sprengladningene på 90 meters dyp, når det ble gjort, og sist men ikke minst, hvordan sprengladningene hadde blitt utløst.

USA og Norge!

En skikkelig bombe! (Forstått på alle måter)

Men media ignorerte avsløringen! Ingen avis, ingen radiostasjon og ingen TV kanal i noe NATO land eller blant deres allierte, ville trykke avsløringene. Begrunnelsen? De var usikre på dokumentasjonen i og med at kildene ble hemmeligholdt!

Ikke bare media ignorerte saken. Saken ble nemlig tatt opp i FNs sikkerhetsråd. Der ble det krevd at Sikkerhetsrådet skulle ta initiativ til en uavhengig internasjonal undersøkelse for å bringe på det rene hvem som hadde utført denne terrorhandlingen. Sikkerhetsrådet flertall, hvor det sitter 5 NATO medlemmer (1/3 av medlemmene), avviste henvendelsen. De mente at det var tilstrekkelig at de de to NATO landene, Danmark og Tyskland pluss NATO søkerlandet Sverige, foretok sine egne nasjonale undersøkelser.

Det er da jeg tenker: Enn om det var motsatt!

Tenk om det var den viktigste norske gassrørledningen som forsynte Europa med gass som var blitt sprengt. Og at Seymour Hersh, gjennom sine kilder i Kreml, kunne detaljert redegjøre for hvordan russiske styremakter planla og gjennomførte sprengningen. Men at han av hensyn til å beskytte sine kilder mot represalier ikke ville avsløre sine kilder.

Hvordan hadde NATO sine medier da reagert? Musestille?

Hvordan hadde FNs sikkerhetsråd reagert? Avvist saken?

Hvordan hadde det offisielle Norge reagert? Ingen kommentar fordi vi ikke vet om kildene er pålitelige?

Hvordan hadde USA reagert? Løse påstander uten rot i virkeligheten?

Jeg tror vi alle vet svaret.

Det hadde blitt førstesidestoff i alle aviser, nyhetsoppslag hver time på radioen, den ene TV reportasjen etter den andre, intervjuer med opprørte politikere – fra Fremskrittspartiet til Rødt..

Det hadde blitt krav om obligatoriske FN sanksjoner mot Russland som alle land måtte følge.

Det hadde blitt krav om at Russland skulle suspenderes fra FNs sikkerhetsråd.

Det hadde kommet krav om økonomisk erstatning til Norge…

Konfiskering av Russlands utenlandske valuta beholdninger…

Og saken hadde ikke forsvunnet fra media på de første ukene. Stadig nye vinklinger hadde blitt funnet…

Men nå altså. Når det er USA og Norge som er tatt med buksene nede?

Musestille i alle kanaler.

Det er en skam.


Forrige artikkelDet tyske «Manifest for fred»
Neste artikkelAmerikansk operasjonell kunst og russisk operativ kunst