Endringer i valgsystemet på Svalbard vekker sinne, Støre ble møtt med demonstrasjoner

0
Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard

Statsministeren var på Svalbard torsdag 2.mars for blant annet å åpne en folkehøyskole, der blei han møtt av demonstranter, både Fosen-aktivister og de som protesterte mot det nye valgsystemet var møtt fram.

Av Romy Rohmann

Det bor i dag vel 2500 personer i Longyearbyen. Rundt 750 av disse er utlendinger. Tidligere var det slik at utenlandske statsborgere kunne avgi stemme og stille som kandidater ved lokalvalget på Svalbard, så lenge de først hadde bodd der i tre år. Det ble innført nye regler som ble vedtatt i sommer som sier at utenlandske statsborgere må ha bodd tre år på fastlandet i Norge for å ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen.

Disse nye reglene vil frata flere hundre utenlandske statsborgere stemmeretten på Svalbard.

Pressemelding som kom fra regjeringa om de nye valgreglene som ble vedtatt i sommer kan du lese her:  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrer-reglene-for-valg-til-longyearbyen-lokalstyre/id2919502/

En av demonstrantene, Sally Hovelsø er dansk og har bodd på Svalbard i 12 år, hun sier til NTB: 

Det er helt fuckings på trynet! Nå har vi nettopp vært gjennom et VM hvor det har vært masse snakk om migrantarbeidere og deres manglende rettigheter. Men faktum er at utenlandske arbeidere på Svalbard ikke har flere rettigheter enn de har i Qatar.

Mange av oss har bodd her i veldig mange år. Stemmeretten, den mest grunnleggende rettigheten man har i et samfunn, er tatt fra oss, sier Hovelsø.

Det lokale AP på Svalbard har vært delt i synet på denne valgendringa og sier de i liten grad har vært involvert i dette. De mener det har vært en unormal prosess. De opplever at de normalt blir orientert om prosesser som skal starte opp som gjelder Svalbard, men i denne saken fikk vi egentlig bare det ferdige høringsforslaget rett over bordet som alle andre, sier en av lokallagslederne.

Lederen i Svalbard Arbeiderparti, Svein Jonny Albrigtsen, synes Qatar-sammenligningen er litt drøy, men er enig i at rettighetene til utenlandske arbeidere på Svalbard er et stort problem.

I prinsippet kan de få 10 kroner i timelønn, sier han.

Han vil at allmenngjøringsloven skal bli gjeldende på Svalbard, en sak som ble sendt ut på høring i 2021, men som siden har stoppet litt opp. Dette vil kunne gi arbeidere flere rettigheter.

Ingen demokratiske rettigheter og «slavelønn» – Quatar-sammenlikningen er kanskje ikke helt feil likevel.

https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/store-mott-av-rasende-demonstranter-i-longyearbyen-sammenligner-norge-med-qatar/149910!/

Forrige artikkelArktis er neste front i den nye kalde krigen
Neste artikkelArktis: Den nye kalde krigens vinder uler ved polarsirkelen