Rødt er i praksis allerede for våpenstøtte til Ukraina

0

Rødt har et arbeidsprogram som sier at partiet vil «Stanse all våpeneksport til land i krig, medregnet utenlandsk innblanding i borgerkriger, samt krevesluttbrukererklæring for all våpeneksport fra Norge og norskeide selskaper i andre land.» Så hvis det programmet partiet gikk til valg på skal følges, må partiet stemme mot norsk våpeneksport til Ukraina.

Men partimedlemmene Boye Ullmann, Terje Kolbotn og Lars Borgersrud har i en artikkel i Klassekampen tatt til orde for at partiet likevel bør støtte våpeneksport.

Les: Sigurd Allern tar oppgjør med våpenentusiastene i Rødt

Det er også kjent at et flertall av Rødts stortingsrepresentanter går inn for våpeneksport. Men medlemmene i partiet er blitt beroliget med at dette skal behandles på partiets landsmøte til våren.

I realiteten har partiledelsen allerede satt programmet til side

Partileder Bjørnar Moxnes skrev i en epost til Klassekampen 7. februar:

«Debatten går nå i partiet om hvordan Rødt skal stille seg til norske våpenleveranser. Vår vedtatte politikk er i dag å ikke støtte norske våpenleveranser, men vi har ikke gått inn for noen våpenembargo mot Ukraina. Vi er for at samme beløp gis som økonomisk støtte som Ukraina kan disponere til humanitære og militære formål, slik de selv ønsker.»

Klassekampen skriver:

Statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) Kristoffer Thoner skriv til Klassekampen at pengane som skal gå til militær støtte i den politiske avtala regjeringa no ønskjer, både kan handle om å sende eigne våpen og å sende våpen gjennom ein mekanisme som allereie eksisterer mellom fleire land.

Statsminister Støre hadde måndag eit møte med alle dei parlamentariske leiarane i Stortinget. Det Støre vil ha dei andre partia med på er ein avtale som forpliktar Noreg til å gje 15 milliardar kroner til Ukraina kvart år dei neste fem år, og i tillegg gje fem milliardar i 2023 som bistand til dei som er råka av matvarekrisa utløyst av krigen. Det er viktig for regjeringa å få ei breidde i Stortinget til å forplikte seg til støtta over fem år.

Tidligere nestleder i Rødt Marielle Leraand skriver om dette på Facebook:

Dette her er jo det samme som å si at den ukrainske regjeringa selvsagt også kan kjøpe våpen for pengene som Rødt går inn for uansett. Så hva er da poenget med å opprettholde et «nei til våpenstøtte» -vedtak på kommende landsmøte?

Og ikke minst; Rødt er for å bevilge like mye penger som regjeringa. Dette betyr at dersom den ukrainske regjeringa VELGER å bruke de 75 milliardene som er forslått over de neste 5 årene utelukkende på VÅPEN, så er det altså ingenting i Rødts «alternative» forslag som vil hindre dem i det.

Og dette vil Rødt fortsette å foreslå og stemme over de neste 5 årene?

Penger til Europas mest korrupte land

Moxnes & co som vanligvis er imot skatteparadiser og korrupsjon har altså valgt å se bort fra at Ukraina er notorisk beryktet for å være det mest korrupte landet i Europa, der sjøl presidenten har bygd seg opp store svarte formuer i ulandet og der det mest av økonomisk støtte fra utlandet havner helt andre steder enn det giverne hadde tenkt, ikke sjelden havner de hos Monacobataljonen eller på Côte d’Azur.

Les: Pandora Papers avslører offshoreformuen til den ukrainske presidenten og hans indre krets

EU avslørte storstilt korrupsjon i Ukraina – og overførte så 7,8 milliarder euro

Penger til krig og oligarker og ikke til vanlige folk

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket om Ukraina i Stortinget 2. februar 2023. Han fortalte om planene videre. Norge støtter allerede Ukraina med mye. Støre mener støtten må trappes opp. skriver NRK

– I fjor ga vi over 10 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina. Nå trapper vi opp denne støtten. Vi skal bidra enda mer til reparasjon og gjenoppbygging av ødelagt infrastruktur, sa Støre.

Først og fremst til det militære

– Krigen i Ukraina har forandret verden, forandret Europa, forandret vår hverdag. Det er i vår nasjonale interesse at Ukraina ikke taper krigen, sa Støre.

Statsministeren poengterte at støtten nå, på kort sikt, burde være militært. At Ukraina skal bli støttet slik at landet fortsatt er fritt. At landet kan forsvare seg mot den russiske bruken av makt.

Betalingen for støtten

– Ukraina-programmet vil innebære en midlertidig økning i oljepengebruken, informerte Støre.

Statsministeren mener Norge har rom til disse økte utgiftene. Landet har fått inn mye penger på grunn av de høye olje- og gassprisene.

Kutter oljepengebruken i Norge

Mens krigen skal få mer penger, var Støre klar på at det skal brukes mindre oljepenger i Norge. E24 skriver: Regjeringen har i lang tid vært tydelige på at å kutte i oljepengebruken har vært viktig for dem.

Moxnes & co vil tydeligvis være med på å bruke 75 milliarder kroner på krig mot Russland over de neste fem årene. Partiets velgere bør være klar over at dette er penger som vil gå på bekostning av vanlige folk her hjemme, slik det går klart fram av statsministerens uttalelse om å redusere oljepengebruken hjemme for å få rom til denne ekstraordinære satsinga på krig.

Og hvem tjener på dette? Først og fremst våpenindustrien, dernest oligarkene i Ukraina.

Det er slike sosialister Raytheon og Lockheed Martin vil ha.

Forrige artikkelNorsk industri trenger ikke vindkraft
Neste artikkelVerden frykter vekkelse