Hvem i USA er det som ønsker krigen i Ukraina?

0

Oberst Douglas Macgregor forklarer hvordan krigsaktivistene i Washington driver fram en krig som handler om at de ønsker å ødelegge og partere Russland for å plyndre landets ressurser. Macgregor viser at dette er en imperialistisk krig der den herskende klassen i USA fører krig for å bli enda rikere. «Følg pengene», sier han i et intervju som avdekker dagens imperialisme enn mesteparten av europeisk venstreside. – Red.


Etter at kapitalkrefter prøvde å plyndre Russland etter Sovjetunionens fall klarte Putin å snu denne politikken. De tok nasjonal kontroll over landets enorme ressurser. Samtidig advarte han gang på gang om at forskyvningen av Natos grenser mot Russland ikke kunne tolereres. Dette ble ignorert i vest og førte oss inn i den aktuelle situasjonen.

I Washington skapte de seg den illusjonen at de kunne ødelegge Russland i løpet av kort tid. Først fjernet Washington regjeringen i Kiev og innsatte sine egen folk som de trente opp militært. Deretter utløste de konflikten gjennom provokasjoner. De regnet med at kombinasjonen av økonomiske sanksjoner og militære proxy-styrker (Ukrainske) vil få den russiske regjeringen til å falle i løpet av uker, kanskje et par måneder.

Nå har de plassert seg i en umulig situasjon og føler seg tvunget til å fortsette en krig de taper.

Store deler av USAs befolkningen er lite engasjert i denne krigen. De aner ikke hvor på kartet Ukraina er.

De som står bak dette er naturligvis store kapitalkrefter i USA som vil ha tilgang til Russlands naturressurser. Derfor er dette en imperialistisk krig fra USAs side og folkene i Kongressen som er avhengig av donasjonene (les bestikkelsene, red.) til disse kapitalkreftene støtter deres ønske politisk enten de tilhører høyre eller venstresiden.

Han latterliggjør hele nedskytingen av ballongen over USA. Det er en avledningsmanøver for ikke å snakke om de meget alvorlige økonomiske og sosiale problemene USA står midt oppe i.USA har en inkompetent regjering som ikke griper tak i våre store indre konflikter.

Deretter gir han et tilbakeblikk over det som har ledet frem til krigen i Ukraina. Han tilskriver USA mye av ansvaret for den aktuelle situasjonen. Putin advarte oss i mange år, men vi hørte ikke på det han sa. Zelenski gikk til valg på slagordet om «Fred med Russland» og fikk overveldende oppslutning ved valget. Etter valget skjedde det en 180 grader vending.

Det store flertallet i Ukraina ønsket ikke noen krig med Russland, men det var det andre som gjorde.

Han snakker også om panzer-forsendelsen til Ukraina. Hverken USA eller Tyskland kan sende sitt beste utstyr fordi Russland da kan få tilgang til deres mest avanserte teknologi. Derfor må second-hand utstyr sendes.

MacGregor forklarer hvordan krigføringen har endret seg og hvorfor pansrede kjøretøy har mindre betydning enn før. Russland har vært de første til å forstå dette og har bygget opp sine militære styrker etter det. Det vi ser er at de nå smadrer de ukrainske stillingene gradvis og ruller frem som en langsom dampveivals under en elektronisk paraply av bl.a luftforsvars-systemer. Og de er grunnen til det enorme ukrainske antallet døde og sårete.

Vi dreper nå den ukrainske staten med dumskapen vår.

Problemet er at vi har dummet oss ut. Ingen vil innrømme at vi har tapt, selv om mange nå erkjenner det privat. USA har ikke militære midler til å møte Russland i Europa. Det har heller ikke de europeiske Nato-landene. Derfor står Nato i fare for å bli oppløst.

Nato ble skapt som en forsvarsallianse og vi taper i den krigen vi har lagt opp til. Før USAs befolkning skjønner at det er idioter som styrer i Washington er det fare for atomkrig, f.eks. som følge av feilvurderinger eller uhell.

Sammendrag ved redaksjonen i Derimot.no.

Forrige artikkel– Vi kan ikke skjønne at gift noen gang kan bli sunt
Neste artikkelKrigen i Ukraina gull verdt for våpenindustrien
Douglas Macgregor, oberst (pensjonert) er seniorstipendiat i The American Conservative, tidligere rådgiver for forsvarsministeren i Trump-administrasjonen, en dekorert kampveteran og forfatter av fem bøker.