Delstater og byer i USA anbefaler strengere strålegrenser

0

Verden over gjennomskues det nå hvordan en blanding av foreldede fagtradisjoner, uvitenhet og næringsinteresser har skapt et altfor slakt strålevern. Det er ikke tilpasset dagens voldsomme vekst i  bruk av trådløs kommunikasjon.

Av Einar Flydal, pensjonist, fhv. forsker og strategirådgiver i Telenor og univ.lektor NTNU

Det fører til at stadig flere byer, skoler, delstater eller hele land kommer med bestemmelser eller anbefalinger som strammer inn – eller i det minste ber folk begrense eksponeringen . 

Her får du et ferskt eksempel fra USA – fra desember 2022, ferdig oversatt til norsk, på noen få sider med klar tale og klare råd:

Det gjelder Retningslinjer for å redusere stråling fra elektromagnetiske felt i den amerikanske delstaten Maryland, utarbeidet av Marylands Råd for veiledning om barns helsevern mot miljøskader, vedtatt i desember 2022.

Du laster ned dokumentet som PDF her: MARYLAND-Retningslinjer-for-a-redusere-straling-fra-elektromagnetiske-felt-2022.pdf

For en oversikt over andre lokale lover, forskrifter og retningslinjer i USA som begrenser eksponeringen, se https://ehtrust.org/local-cell-tower-laws-that-protect-communities/

“Vitenskapelig” eller “politisk” begrunnet?

Hva er standardsvaret fra strålevernmyndighetene i land som Norge når man viser til slike vurderinger som delstaten Maryland har gjort? Eller til vedtak om lavere grenseverdier enn de som ICNIRP anbefaler for å beskytte seg om oppvarmingsskader?

Da svarer de at slike vedtak er “politiske, og ikke vitenskapelig basert”. Hva menes med det? Jo, det er et utsagn som må forstås utfra det spesielt snevre vitenskapssynet som folkene bak våre grenseverdier bekjenner seg til. Det er både forankret i stiftelsen ICNIRPs retningslinjer (1998, 2002 og 2020) og vist i disse folkenes praksis, slik den kommer fram i en rekke analyser av deres argumentasjon (se f.eks. Susan Pocketts bok “Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene”, 2020):

Intet funn på dette området er, slik de ser det, vitenskapelig tilstrekkelig påvist før det er påvist gjennom direkte observasjon i flere gjentatte forsøk, forklart fysisk og gjennom kartlegging av årsakskjeder, forankret i udiskutable målinger av eksponeringens intensitet, påvist på mennesker og godtatt av forskningsverdenen som uomtvistelig.

I praksis gjør disse ekstremt strenge kravene at intet annet godtas enn fysikkens mest sikre lovmessigheter: Når oppvarmingen blir høy nok, brytes ionebindinger i stykker. Dermed ødelegges biologisk vev. Altså: man blir kokt. Det er sikkert nok.

Er funnene mindre sikre enn som så, er de i dette miljøet ikke gode nok til å kalles «vitenskapelig fastslått». Per definisjon er derfor alle beslutninger som baserer seg på mindre sikre funn, etter deres syn «politiske», underforstått mindreverdige og tatt på useriøst grunnlag.

Anbefalingene fra Maryland er altså “politiske” i en slik forstand, men solid vitenskapelig basert i enhver mer rimelig tolkning av “vitenskap”.

 Einar Flydal, 16. februar 2023

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Einar Flydal.

Forrige artikkelNy giv for overvåkningssamfunnet?
Neste artikkelUkraina: Fred gjennom sikkerhetsgarantier mulig?