Chris Hedges på Rage Against the War Machine

0
Illustrasjon:. Mr. Fish

Den 19. februar 2023 talte Chris Hedges ved Lincoln-minnesmerket i Washington, DC på et todelt anti-krigsmøte kalt «Rage Against the War Machine». Hedges fikk selskap av fremtredende antikrigsskikkelser på den politiske venstre- og høyresiden. Møtet demonstrerte det stadig voksende skismaet som har kommet til å prege moderne Americana. Nedenfor er teksten til talen hans i sin helhet. – Red.


Av Chris Hedges.

Chris Hedges.

Avgudsdyrkelse er den primære synden som alle andre synder stammer fra. Idoler frister oss til å bli Gud. De krever at andre ofres i den gale jakten på rikdom, berømmelse eller makt. Men idolet ender alltid med å kreve selvoppofrelse, og lar oss gå til grunne på de blodgjennomvåte altrene vi reiste for andre.

For imperier blir ikke myrdet, de begår selvmord ved føttene til de avgudene som åpner opp for dem.

Vi er her i dag for å fordømme de ikke-valgte, uansvarlige yppersteprestene i Imperiet som tråkker på likene til millioner av ofre og raner billioner av vår nasjonale rikdom og pøser dem inn i buken til vår egen versjon av det kanaaneiske idolet, Moloch.

Den politiske klassen, media, underholdningsindustrien, finansmennene og til og med religiøse institusjoner higer som ulver etter blodet til muslimer eller russere eller kinesere, eller hvem enn idolet har demonisert som uverdige til å leve. Det var ingen rasjonelle mål i krigene i Irak, Afghanistan, Syria, Libya og Somalia. Det er ingen i Ukraina. Permanent krig og industriell slakting er sin egen begrunnelse. Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing og Northrop Grumman tjener milliarder av dollar i overskudd. De enorme utgiftene som kreves av Pentagon er hellige. Kabalen av krigshissende forståsegpåere, diplomater og teknokrater, som selvtilfreds unnviker ansvaret for serien av militære katastrofer de orkestrerer, er mestre i forkledningskunst, og skifter behendig med det politiske tidevannet, Julien Benda  kalte disse maktens hoffmennen «de selvkonstuerte barbarene til intelligentsiaen».

Disse krigens halliker ser ikke likene til ofrene sine. Jeg så dem. Jeg så også barnelikene. Hver livløs kropp jeg sto overfor som reporter i Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Palestina, Irak, Sudan, Yemen, Bosnia eller Kosovo, måned etter måned, år etter år, avslørte deres moralske konkurs, intellektuelle uærlighet, syke blodtørst og vrangforestillinger. fantasier. De er marionetter fra Pentagon, en stat i staten, og våpenprodusentene som overdådig finansierer tenketankene deres:  Project for the New American CenturyForeign Policy InitiativeAmerican Enterprise InstituteCenter for a New American SecurityInstitute for the Study of WarAtlantic Council  og Brookings Institute. Som en mutant stamme av antibiotikaresistente bakterier, kan de ikke overvinnes. Det spiller ingen rolle hvor feil de tar, hvor absurde deres teorier om global dominans er, hvor mange ganger de lyver eller nedverdiger andre kulturer og samfunn som usiviliserte eller hvor mange de dømmer til døden. De er ubevegelige rekvisitter, parasitter kastet opp i alle imperiers døende dager, klare til å selge oss den neste dydige krigen mot den de har bestemt seg for er den nye Hitler. Kartet endres. Spillet er det samme.

Ha medynk med våre profeter, de som vandrer i det øde landskapet og roper i mørket. Ha medynk med Julian Assange, som gjennomgår en henrettelse i sakte film i et høysikkerhetsfengsel i London. Han begikk Imperiets dødssynd. Han avslørte dets forbrytelser, dets dødsmaskineri, dets moralske fordervelse.

Et samfunn som forbyr evnen til å tale sannhet, slukker evnen til å leve i rettferdighet.

Noen her i dag vil kanskje tenke på seg selv som radikale, kanskje til og med revolusjonære. Men det vi krever på det politiske spekteret er faktisk konservativt: gjenoppretting av rettsstaten. Det er enkelt og grunnleggende. Det bør ikke, i en fungerende republikk, være kontroversielt. Men å leve i sannhet i et despotisk system, et som den politiske filosofen  Sheldon Wolin  kalte «omvendt totalitarisme», er subversivt.

Imperialismens arkitekter, krigens mestere, de korporasjonskontrollerte lovgivende, rettslige og utøvende grenene av regjeringen og deres selvforherligende talerør i media og akademia, er illegitime. Si denne enkle sannheten og du blir forvist, som mange av oss har vært, til ytterkanten. Bevis denne sannheten, slik Julian gjorde, og du blir korsfestet.

«Røde Rosa nå har forsvunnet også…»  skrev Bertolt Brecht  om den myrdede sosialisten  Rosa Luxemburg . «Hun fortalte de fattige hva livet handler om, og derfor har de rike utradert henne.»

Vi har gjennomgått et kupp fra oligarkene, der de fattige og arbeidende menn og kvinner, hvorav halvparten mangler 400 dollar for å dekke en nødutgift, er redusert til kronisk ustabilitet. Arbeidsløshet og matusikkerhet er bygd inn i systemet. Våre lokalsamfunn og byer ligger øde. Krig, finansspekulasjoner, konstant overvåking og militarisert politi som fungerer som interne okkupasjonshærer er statens eneste reelle bekymringer. Selv habeas corpus (beskyttelse mot mot vilkårlig fengsling, o.a.) eksisterer ikke lenger. Vi, som borgere, er varer for bedriftens maktsystemer, brukt og forkastet. Og de endeløse krigene vi kjemper i utlandet har skapt krigene vi kjemper hjemme, slik studentene jeg underviser i fengselssystemet i New Jersey er svært klar over. Alle imperier dør ved å sette fyr på seg sjøl. Det tyranniet det athenske riket påtvang andre, bemerket Thukydides i sin historie om den peloponnesiske krigen, kommer tilbake til det selv.

Å kjempe tilbake, å strekke ut hånden og hjelpe de svake, de undertrykte og de lidende, å redde planeten fra økologisk katastrofe, å fordømme de nasjonale og internasjonale forbrytelsene til den herskende klassen, å kreve rettferdighet, å leve i sannhet, å knuse det de falske gudebildene, er å bære Kains merke.

De som har makten må føle vår vrede, som betyr konstante handlinger i form av ikke-voldelig sivil ulydighet, sosial og politisk forstyrrelse. Organisert kraft nedenfra er den eneste kraften som kan redde oss. Politikk er et kamp om frykt. Det er vår plikt å gjøre makthaverne veldig, veldig redde.

Det regjerende oligarkiet har oss knuget inn i sitt dødsgrep. Det kan ikke reformeres. Det tilslører og forfalsker sannheten. Den er på en manisk søken etter å øke sin uanstendige rikdom og ukontrollerte makt. Det tvinger oss til å knele foran dens falske guder. Og så, for å sitere Hjertedronningen, metaforisk, selvfølgelig, sier jeg: «Av med hodet!»


Chris Hedges er en Pulitzer-prisvinnende journalist som var utenrikskorrespondent i femten år for The New York Times, hvor han fungerte som Midtøsten-byråsjef og Balkan-byråsjef for avisa. Han har tidligere jobbet i utlandet for The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor og NPR. Han er programleder for showet The Chris Hedges Report.


Chris Hedges: Rage Against The War Machine Speech

Forrige artikkelWashington Post: – Forsøkene på å isolere Russland har mislykkes
Neste artikkelHvem vinner og taper den økonomiske krigen om Ukraina?
Chris Hedges er en Pulitzer-prisvinnende journalist som var utenrikskorrespondent i femten år for The New York Times, hvor han fungerte som Midtøsten-byråsjef og Balkan-byråsjef for avisa. Han har tidligere jobbet i utlandet for The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor og NPR. Han er programleder for showet The Chris Hedges Report.