Blir vi ‘blinde’ av å ta høyere utdanning?

0
Michel Foucault (1926-1984).

Av psykologspesialist Tom Green

Tom Green

Kunnskap som flukt

Starten av covid-tiden var en personlig vekker for meg.

Jeg kjente en kraftig protest.

Plutselig var det ingenting som stemte.

Det ble fort klart at psykologisk kunnskap ikke kunne klargjøre situasjonen.

Kollegaer glimret med sin flukt fra aktiv samfunnsdebatt.

Leger deserterte.

Lakmustest

Ettertiden bekrefter at noe essensielt mangler i høyere helsefaglig utdanning

Med et større ekte humant perspektiv hos leger og psykologer ville det som har skjedd etter all sannsynlighet bli forsøkt stoppet før.

Som reiser to spørsmål:

Hva styrer utdanningssystemet?

Er pasienten det primære fokus i Helse-Norge?

Michel Foucault (1926-1984).

Åpenhet

I arbeid med mennesker er det viktig å utvikle evnen til åpenhet og nysgjerrighet.

På den veien blir vi forundret over mangt og mye vi ikke forstår.

Forholdet ditt til denne ‘uvitenheten’ blir avgjørende for din praksis som helsepersonell.

Beholder du åpenheten og nysgjerrigheten, vil du bli inspirert av klienter, og utvikle dine tre ekte empatiske ansikter. (1)

Ofrer du åpenheten og nysgjerrigheten til fordel for behovet for å være flink, ikke gjøre feil, og slavisk følge rutiner uten å stille spørsmål, vil du innskrenke hva du tar inn i møter med klienter.

«Jeg følte jeg fikk spørsmål som skulle bekrefte det psykologen hadde lest og lært, jeg skulle liksom passe inn i en form, – kunstig, spør du meg.»

Michel Foucault

Er høyere utdanning en form for ‘språklig’ sosialisering?

«Hvert utdanningssystem er en politisk måte å opprettholde eller modifisere talenes tilstrekkelighet, med den kunnskap og krefter som det innebærer.» – Michel Foucault

Utdanningssystemets rolle, i følge Foucault, er på en eller annen måte å “temme” individet sik at det tjener systemet.

Det oppnås ved å underordne domenet av tale, kunnskap og kraft, til systemene som har kontroll, altså myndighetene. (2)

Noe tydeligere eksempel på hvilke inhumane og korrumperte krefter det setter i gang, enn det vi har vært vitne til i covid-tiden, kan vel neppe oppdrives. (3)

Men, høyt utdannede medmennesker opptrer fremdeles, som for mye sosialiserte til å vurdere kritisk hvilke korrumperte krefter som styrer systemene.

Det er fremdeles bare de få som sier fra.

Michel Foucault (1926-1984).

Bevisstheten om det korrumperte, og plusslogikk

Det er tidligere redegjort for hvor mye ubehageligheter og urett vi mennesker trenger å erfare før vi våkner opp og utnytter våre humane evner.

Vi kan beskrive denne oppvåkningen som oppdagelsen av det ubehagelige gode, eller plusslogikk. (4)

Kanskje er det fraværet av denne oppdagelsen som er forklaringen til at mange høyt utdannede medmennesker trenger å bli eksponert for det korrumperte, om og om igjen, og likevel ikke later til å se betydningen av å aktivere sine tre ekte empatiske ansikter og sette medmennesket i fokus?

Da har vi i så fall en mulig forklaring til det som skjedde på Fylkestinget i Rogaland 14 desember 2022. (1)

Og i Østre Innlandet tingrett, på Hamar, 7 februar 2023. (5)

Og i møtesalene i WHO. (6)

Og, hvor stor blindhet representerer ikke det, – at du ikke bare later som om keiseren ikke er naken, – men heller ikke gjør deg opp noen moralske forpliktende refleksjoner om konsekvensene av din egen ignoranse?

Spørsmålet må stilles om du ikke ser, eller ikke vil se, de korrumperte krefter du er blitt en del av, fordi du ikke utnytter din intuisjon og empati godt nok enda til at du bevisst mestrer plusslogikk.

Referanser

  1. https://steigan.no/2022/12/en-human-og-empatisk-folkevalgt-leder/
  2. Michel Foucault. The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception. 1963.
  3. https://open.substack.com/pub/susanneheart/p/podcast-jeg-snakker-om-var-frihet
  4. https://steigan.no/2023/01/absurditetenes-plusslogikk/
  5. https://steigan.no/2023/02/hamar-kommune-er-frifunnet-i-arbeidsrettssaka-mot-sykepleier-iris-frohe/
  6. https://steigan.no/2023/02/whos-nye-avtaletekst-krever-at-alle-land-skal-sla-ned-pa-kritikk-av-deres-pandemipolitikk/  
Forrige artikkelNettroll og kanselleringskultur
Neste artikkelSy Hersh og slik vi lever nå