Våre verdier?

0

Av Randi Solheim, leserinnlegg.

Norge har kjøpt inn rakettvåpen for 280 millioner til Ukraina, det vil si for over en kvart milliard. Innkjøpet ble presentert i statsbudsjettet som regjeringen la frem i forrige uke. Per november 2022 hadde Norge blant annet donert 4.000 panservernvåpen av typen M72, 22 artilleriskyts av typen M109, 14 pansrede IVECO-kjøretøy, mikrodroner av typen Black Hornet og rundt 160 Hellfire-missiler. I tillegg vil Ukraina nå få M72, et skulderfyrt engangsvåpen som blir brukt mot pansrede kjøretøy og M141, en enkeltskudd, skulderfyrt rakettkaster, som i likhet med M72 blir brukt mot tyngre panserkjøretøy.

I budsjettproposisjonen fra Forsvarsdepartementet forklarer regjeringen den siste rakettvåpendonasjonen og tidligere våpendonasjoner med at “vi står overfor en grunnleggende og alvorlig rivalisering om verdier og verdisyn. Krigen i Ukraina er en del av dette bildet”. Men hvilke verdier og verdisyn er det egentlig Norge kjemper for i Ukraina?

Fagforeningsmannen og Rødt-politikeren Boye Ullmann, som har markert seg i debatten som en tilhenger av våpenforsendelser til Ukraina, snakker om å forsvare ukrainernes nasjonale selvråderett. Han er dermed helt på linje med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. I henhold til vestlige media kjemper Zelenskij en heroisk kamp for landets territorium og for “våre verdier”.

I 2021 opphevet president Zelenskij et 20 år gammelt moratorium som skulle forhindre videre privatisering av ukrainsk jordbruksmark. Mer enn 42 millioner hektar – større enn den samlede jordbruksmarken i Italia eller California – ble tilgjengelig på markedet. I 2015 var 2,2 hektar jorbruksmark kontrollert av utenlandske selskaper. Zelenskij vil gjøre det mulig for utlendinger å overta eiendomsretten til jordbruksmarken, som de tidligere kun har fått lease.

Den ukrainske opposisjonen gikk på slutten av 1990-tallet samlet til angrep på den nyliberale politikken, og i 2004 sendte president Leonid Kuchma ut et dekret om at det ikke lenger var Ukrainas mål å bli medlem av NATO.

Orangerevolusjonen samme år førte imidlertid til at NATO- tilhengeren Viktor Jusjtsjenko fikk makten, selv om Viktor Janokovitsj var presidentvalgets egentlige vinner.

Det siste Viktor Jusjtjenko gjorde før han gikk av som president i 2010 var å utrope den ukrainske fascistlederen Stepan Bandera til ukrainsk nasjonalhelt. Dette ble reversert etter Viktor Janokovitsj på nytt vant presidentvalget samme år. Denne gangen gikk det ikke an å skylde på valgfusk, men med amerikansk hjelp ble Viktor Janokovitsj avsatt den 22. februar 2014 gjennom et statskupp.

Umiddelbart etter statskuppet begynte forfølgelsen av den politiske opposisjonen. Russisk ble avskaffet som Ukrainas andre offisielle språk, og private militser ble satt inn mot fagforeningsfolk og anti-Majdan demonstranter. I november 2014 ble de private militsene en del av nasjonalgarden, og den ukrainske hæren ble utstyrt med amerikanske rådgivere og våpen. I 2015 ble kommunistpartiene forbudt.

I 2021 var den ukrainske hæren blitt den nest største i Europa, og etter Joe Biden ble innsatt som amerikansk president i januar 2021, begynte Zelenskij å snakke om å gjenerobre Krim, som etter statskuppet i 2014 hadde løsrevet seg fra Ukraina. I februar 2021 ble TV stasjoner og andre media kritiske til president Zelenskij stengt ned. Utbryterrepublikkene i Donbas skulle gjenerobres først.

Den 24. februar 2022 rykket russiske tropper inn i Ukraina. Angrepet på Donbas ble stoppet, og den 28. februar begynte forhandlinger mellom russerne og regimet i Kiev. I slutten av mars ble den ukrainske forhandlingslederen skutt på åpen gate i Kiev av det ukrainske sikkerhetspolitiet, og den 6. april besøkte Boris Johnson Kiev. Forhandlingene mellom Ukraina og Russland ble brutt, og krigen ble trappet opp. Ukraina ville kjempe mot Russland til siste mann.

Med eskaleringen av konflikten har både Ukraina og Russland lidd store tap. En videre opptrapping av krigen vil føre til enda større tap av menneskeliv og materielle ødeleggelser. Er Zelenskijs målsetning å avfolke landet? Skape Lebensraum? Alfred Rosenberg, som under annen verdenskrig var sjef for Tysklands Ostministerium, hadde planer om å etablere en større ukrainsk stat gjennom å ta territorium fra de vestlige delene av Russland. Er dette også NATOs plan?


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelRegjeringa vil at folket skal spise knuste kakerlakker
Neste artikkelKinas utenriksdepartement: USA må stilles til ansvar for sitt oljetjuveri i Syria