USA klatrer opptrappingsstigen i Ukraina

0
Building hit by 6 US-made HIMARS missiles on New Year Day killing at least 89 Russian conscripts, Makeyevka, Ukraine 

Av M. K. Bhadrakumar.

Etter all sannsynlighet dreide meldingen som ble formidlet til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fra hans amerikanske kollega Antony Blinken via Israels nye utenriksminister Eli Cohen om det ukrainske missilangrepet på Makeyevka (Donetsk) på nyttårsdag klokken 12.02 som drepte 89 russiske vernepliktige. 

Kiev hevdet at opptil 400 russiske soldater kan ha blitt drept. Det russiske forsvarsdepartementet har gitt en sjelden erkjennelse av mange dødsfall – siste tall er 83. Moskva offentliggjør sjelden tall for ofre i krigen. 

De russiske uttalelsene understreket at USA-produserte Himars-missiler ble brukt i angrepet. Stedet var et «et midlertidig utplasseringsanlegg» (en yrkesskole som ble midlertidig brukt som brakke for mange nylig mobiliserte soldater sendt av Moskva. 

Hendelsen utløste fornyet offentlig kritikk i Russland mot tilstanden til Russlands militære og beslutningen om å bruke sivil infrastruktur til å huse soldater. Den første nestlederen for den viktigste militærpolitiske avdelingen til de russiske væpnede styrker, generalløytnant Sergej Sevrjukov sa til journalister:

«Det har allerede nå blitt åpenbart at hovedårsaken til hendelsen var aktivering og storstilt bruk, mot et klart forbud, av personlige telefoner av personell innenfor rekkevidde av fiendens ødeleggelsesmidler. Denne faktoren gjorde det mulig for fienden å ta peiling og bestemme koordinatene til soldatenes posisjon for å gjennomføre et missilangrep. Nødvendige tiltak iverksettes for tiden for å utelukke slike tragiske hendelser i fremtiden.» 

Tilsynelatende har kampen om å fordele skyld begynt – at «hovedårsaken» til tragedien var den uregjerlige oppførselen til soldater som brukte mobiltelefoner på krigsfronten. Og det kommer til å få konsekvenser. 

Det offentlige presset kan øke og kreve maksimal bruk av makt for å få slutt på krigen raskt. Det er alltid fare for eskalering dersom visse uskrevne, uuttalte røde linjer i krigens gjennomføring krysses. 

Det er fullt tenkelig at det kan finnes parametere i kaldkrigsstil utarbeidet mellom generalstaben i Moskva og Pentagon med sikte på å unngå feilberegninger eller ethvert sett av handlinger (fra begge sider) som kan føre til unødvendig konflikt. De amerikanske og russiske styrkene har operert i Syria i årevis, og en kommunikasjonslinje, som brukes daglig, har hjulpet de to sidene med å unngå direkte konflikt. 

Nå kommer nyttårsangrepet mens Biden-administrasjonen holder på med å gi milliarder i våpenstøtte til Ukraina, samtidig som de hevder at det å unngå et direkte sammenstøt med Russland har vært en topprioritet for USA.

I alle fall, selv om russisk etterretning ville ha en god idé om plasseringen av NATO-offiserer som utfører de ukrainske operasjonene, har de ikke vært målrettet så langt. Det er grunnen til at det russiske forsvarsdepartementets beslutning på mandag om å markere at USA-leverte Himars-missiler har drept mange russiske soldater søndag kveld, bør ha forårsaket en del uro i Washington.

Det store spørsmålet er om Moskva også nå vil gå opp eskaleringsstigen og direkte rette skyts mot amerikansk militært personell utplassert i Ukraina. 

Selvfølgelig vil ethvert drap på amerikansk militærpersonell i Ukraina skape svært skadelige overskrifter i den amerikanske nyhetssyklusen for Biden-administrasjonen. Så langt har det ikke vært et eneste tilfelle av en likpose som har ankommet fra Ukraina.  Det sørget nok de russiske generalene for. 

De russiske rapportene nevner ofte offentlig at de svært avanserte HIMARS-missilsystemene levert til Ukraina i realiteten drives av amerikansk personell. Utenriksminister Sergej Lavrov sa til nyhetsbyrået Tass så sent som i forrige uke:

«Kiev-regimet er bevisst oversvømmet med de mest avanserte våpnene, inkludert våpen som ennå ikke er tatt i bruk i de vestlige hærene, tilsynelatende for å se hvordan de vil klare seg i kampforhold … I mellomtiden sier vestlige at de foretrekker å forbli ‘over striden’ og finner en direkte konfrontasjon mellom NATO og Russland uakseptabel, som er uforfalsket hykleri. Allerede nå har NATO-medlemmene de facto blitt parter i konflikten: Vestlige private militærselskaper og militærinstruktører kjemper på siden av de ukrainske styrkene. Amerikanerne sender satellitt- og andre rekognoseringsdata til den ukrainske kommandoen nesten i sanntid og deltar i planlegging og gjennomføring av militære operasjoner.»

Verken Washington eller Brussel har noen gang forsøkt å tilbakevise disse fordømmende russiske påstandene. I stedet velger de å trå varsomt siden en offentlig diskusjon kan sette den delikate «strategiske dekonflikt»-ordningen/forståelsen som er utarbeidet med den russiske generalstaben i fare. 

Det kommer ikke som noen overraskelse om Washington tar avstand fra det elendige angrepet på nyttårsdag i Donetsk, som trakk russisk blod. Times of Israel siterer en ikke navngitt israelsk diplomat, og rapporterte at USAs utenriksminister Antony Blinken hadde en samtale med den nyutnevnte israelske utenriksministeren El»  

Det russiske referatet av Cohens telefonsamtale med Lavrov på tirsdag nevnte at sistnevnte «informerte sin israelske motpart om visse aspekter ved situasjonen i Ukraina i sammenheng med Russlands spesielle militæroperasjon». 

Lavrov sa sannsynligvis sin mening om Blinkens parodiske uttalelse om at USA ikke hadde noe med drapet på 89 russiske soldater å gjøre. Det faktum at like mange var seks dødelige HIMARS-missiler ble avfyrt i rask rekkefølge mot et enkelt mål klokken 12.02 viser en høy grad av sikkerhet fra ukrainsk side og/eller deres vestlige mentorer om at maksimal skade ville bli påført. 

Etterretningsinnspillene i sanntid viser direkte amerikansk deltakelse i den grufulle operasjonen rettet mot de russiske vernepliktiges nyttårsfest akkurat da skåltalene begynte. Å piske opp offentlige følelser i Russland mot Putin er selvsagt et kjernemål for USA i krigen.   

Vi går inn i en gråsone. Forvent «kirurgiske angrep» fra de russiske styrkene også. Tross alt, på et tidspunkt om ikke så lenge vil det vise seg at det er samme rett for Loke som forr Tor.

Forrige artikkel«Aldri undervurder makta till dumme folk i store grupper»
Neste artikkelBritiskdrevet spionteknologi styrker Ukrainas stedfortrederkrig, og setter sivile i fare
M. K. Bhadrakumar er en pensjonert indisk karrierediplomat. Han har blant annet tjenestegjort i Sovietunionen, Pakistan, Iran og Afghanistan. Han skriver Indian Punchline, der han analyserer verdensbegivenhetene sett fra et indisk perspektiv.