OVERDØDELIGHETEN: Hva sier dataene om årsaken?

0

Hva er årsaken til den massive overdødeligheten vi ser over store deler verden? Er det covid? Long covid? Lockdown? Helsesystemet? Eller mRNA-vaksinene? La oss se på hva statistikk og data sier.

Av Susanne Heart.

Susanne Heart

Martin Neil, professor i datavitenskap og statistikk fra Queen Mary universitetet i London går grundig gjennom fem mulige hypotesene til overdødelighet i foredraget (linket nederst) for å finne ut hvilken hypotese som har støtte av faktiske data. La oss se på om han klarer å isolere statistiske signifikante bevis og dermed peke på årsaker til overdødeligheten.

Først en oversikt over de mulige årsakssammenhengene:

Norske forhold

I Norge er dataene som trengs for å kunne analysere situasjonen sterkt fraværende. FHI har blant annet slått sammen de tre dødsårsakene i den røde boksen over. Disse kalles nå “covid-19-assosierte dødsfall” og inkluderer dødsfall forårsaket av covid-vaksinene. Tall som viser aldersfordeling på dødsfall blir ikke publisert offentlig.

Forskjellen mellom covid-19-assosierte dødsfall og mørketallene overdødeligheten representerer ramler utenfor statistikken og må oppdages gjennom å analysere dataene slik Martin Neil her gjør.

Vi trenger mye større åpenhet om data i Norge for å forstå hva dataene nå forteller oss. Det var dette jeg spurte om i talen min på fylkestinget i Rogaland 14. desember 2022 og som nå har spredd seg internasjonalt.

SSB publiserte i går de siste dødstallene for 2022. Overdødeligheten for de siste 18 månedene viser hele 11,9%. Dette er dramatiske tall.

La oss se på hva Martin Neil har funnet. Jeg har trukket ut kun noen av grafene og anbefaler deg derfor å se hele foredraget for å få med deg hele analysen.

Hypotese 1: Covid-19

Er det Covid-19 som har forårsaket overdødeligheten i 2022? Svaret ser ut til å være nei. Her ser vi at det er liten sannsynlighet for at det er Covid-19 som har forårsaket overdødeligheten. R2-verdi: 0,0959.

(R2-verdien under grafen viser oss sannsynligheten for statistisk signifikans og om hypotesen dermed er sannsynlig. Dersom tallet er nært 0 er det liten sannsynlighet. Er tallet nærmere 1 er det større sannsynlighet.)


Her ser vi hvordan overdødeligheten (gul) og covid-19 sykdommen (blå) har utviklet seg tilsynelatende uten sammenheng, spesielt etter uke 12.


Hypotese 2: Long Covid

Er det Long Covid som har forårsaket overdødeligheten i 2022? Nei, det ser ikke slik ut. Her ser vi at sannsynligheten er svært liten. Interessant nok er det en sterk korrelasjon, men den er negativ. Altså, jo flere covid-tilfeller i årene før 2022, jo lavere overdødelighet. R2-verdi: 0,3515.

Hypotese 3: Effekt av lockdowns

Er det lockdowns og restriksjoner som har forårsaket overdødeligheten i 2022? Muligens. Dataene ser ut til å vise en viss sammenheng når man går inn på noen tidsintervaller som kan studeres dypere ved å se på foredraget, men det er nok ikke hovedgrunnen. R2-verdi: 0,0503.

Hypotese 4: Helsesystemet feiler

Er det et dårlig helsesystem som har forårsaket overdødeligheten i 2022? Nei. Her ser vi at det er liten sannsynlighet for at det er helsesystemet som har forårsaket overdødeligheten. R2-verdi: nær null. Her mener Martin Neil likevel at det trengs mer data for dypere forståelse.

Hypotese 5: Vaksinasjonsprogrammet

Er det massevaksineringen som har forårsaket overdødeligheten i 2022? Ja, signalene kan absolutt se slik ut. Her ser vi at det er sannsynlighet for at det er mRNA-vaksinene som har forårsaket overdødeligheten. R2-verdi: 0,1354.

Overdødeligheten skiller seg interessant nok kraftig fra Covid-19 rundt uke 12 i 2022. Da mister de sin kobling. Vaksinene skulle på dette tidspunktet hindret dødsfall. Det vi ser her er at dødsfall i stedet øker. I noen få land følger overdødeligheten covid-19 kurvene, men det virker å være unntakene.

Ser vi her et bevis på at det er massevaksineringen som har forårsaket overdødeligheten vi har sett over hele den vestlige verden?

Går vi dypere inn i tallene kan vi også se at vaksinene ikke ser ut til å ha hatt effekt på å hindre død, tvert imot. Covid-vaksinene er med andre ord ikke trygge og ikke effektive.

Martin Neil oppsummerer resultatet av testingen av hypotesene mot faktiske data med at vaksinene ikke er effektive, lockdowns og restriksjoner kan ha hatt noe å si på overdødeligheten men den store årsaken til overdødeligheten er massevaksineringen. Dette er alvorlig. Norge må stanse all mRNA-vaksinering straks og skifte fokuset over til å ta vare på de som har blitt vaksineskadd. Vi har ingen tid å miste.

Hele foredraget på 26 minutter kan du se her:


Dene artikkelen ble først publisert på bloggen til Susanne Heart.

Forrige artikkel60 prosent av østerrikerne og tyskerne ønsker slutt på krigen i Ukraina NÅ!
Neste artikkelKurdisk delegasjon besøker Damaskus mens SDF mister troen på Washington