Lurer du på hva de driver med i WEF, de skal i hvert fall bli bedre på å lage bedre fortellinger

0
Skjermdump fra nettsidene til World Economic Forum

Verdens største problemløsere må lage bedre fortellinger skriver de på sin hjemmeside, mulig de merker at alle ikke helt tror på deres fortellinger lenger og at det ikke helt nytter å kalle alle som tviler eller kommer med andre forklaringer for uvitende og «konspirasjonsteoretikere»?

Av Romy Rohmann.

Så her må det nok satses på bedre propaganda, de skriver videre:

Ledere trenger og kan dra nytte av å lage mer effektive fortellinger.

En sterk fortelling formidlet i masseomfang er en avgjørende faktor for svært vellykkede framstøt mot grupper eller organisasjoner, og har makt til å forme ikke bare folks syn på verden, men også deres handlinger, oppførsel og resultater.

https://www.weforum.org/agenda/2023/01/narratives-leaders-climate-change-wef23/

Klaus Schwab, den nå 84 år gamle grunnleggeren av WEF, sa i sin åpningstale at den globale økonomien for tiden går gjennom store endringer som følge av koronapandemien og uttrykte bekymring for at verden er på vei mot «et rotete lappeteppe bestående av ulike makter», en slik dyptgående oppstykking av samfunnet river både land og folk i stykker fortsatte han.

Temaet for årets WEF samling er «Samarbeid i en oppstykket verden».

https://www.nrk.no/nyheter/verdens-okonomiske-forum-i-davos-1.16260105

Da er det sjølsagt godt at makteliten møtes og samkjører strategi og fortellinger.

«Rike eliter har overtatt politisk makt for å rigge reglene i det økonomiske spillet, undergrave demokratiet og skape en verden der de 85 rikeste menneskene eier rikdommen til halve verdens befolkning», heter det i Oxfam-rapporten.

Den rikeste 1 prosenten tok nesten to tredjedeler av all ny rikdom verdt 42 billioner dollar skapt siden 2020, nesten dobbelt så mye penger som de nederste 99 prosentene av verdens befolkning, avslører en ny Oxfam-rapport i dag. I løpet av det siste tiåret hadde den rikeste 1 prosenten erobret rundt halvparten av all ny rikdom.

« Survival of the Richest » publiseres på åpningsdagen til World Economic Forum i Davos, Sveits. Eliter samles i det sveitsiske skianlegget samtidig som ekstrem rikdom og ekstrem fattigdom har økt samtidig for første gang på 25 år.

WEF ble grunnlagt i 1971 av Schwab selv, og er som de sier «forpliktet til å forbedre verdens tilstand gjennom offentlig-privat samarbeid», også kjent som multistakeholderstyring.

WEF er, i motsetning til for eksempel Bilderberg, veldig åpen om agendaen sin: du kan til og med følge de direktesendte øktene på nettet.

Det er fem overordna temaer som konferansene konsentrere seg om:

1. Ta tak i dagens energi- og matkriser i sammenheng med et nytt system for energi, klima og natur

Energiomstilling og klimaendringer henger uløselig sammen, og virkningen har blitt følt de siste månedene. Mens en global energiomstilling er i gang, er det nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere karbonutslipp og dempe virkningene av klimaendringer. Kritiske tiltak for å akselerere energiomstillingen inkluderer frikobling av økonomisk vekst fra energiforbruk, spesielt i fremvoksende økonomier, mainstreaming av banebrytende teknologiske innovasjoner og adressering av egenkapital. I stedet for å bruke den pågående krisen som et påskudd for å gi avkall på politikk som støtter overgangen til mer bærekraftige energikilder, bør dette øyeblikket brukes til å utvikle mer ambisiøse, omfattende og bærekraftige investeringsplaner for infrastruktur som hjelper verden til å nå 2030-målene.

2. Håndtere den nåværende økonomien med høy inflasjon, lav vekst og høy gjeld i sammenheng med et nytt system for investeringer, handel og infrastruktur

Politikerne opererer nå med begrenset finanspolitisk plass, mens inflasjonspresset tvinger frem en innstramming av pengepolitikken. Strammere pengepolitikk har også konsekvenser for fremvoksende markeder, med mange som nå sliter med å betjene gjelden sin. Proteksjonistiske tiltak truer også den globale handelsagendaen som var i sentrum for økonomisk velstand de siste 30 årene. Dette kommer etter COVID-19-pandemien som har presset ytterligere 120 millioner mennesker inn i ekstrem fattigdom og avslørt underfinansiering av kritisk infrastruktur på tvers av markeder. I en multipolar verden vil omforming av den økonomiske agendaen langs strategiske linjer og gjenoppbygge tillit til det internasjonale systemet kreve nøye samarbeid mellom alle interessenter og en ny visjon for økonomisk velstand og utvikling.

3. Ta tak i dagens motvind i industrien i sammenheng med et nytt system for å utnytte grenseteknologier for innovasjon og motstandskraft i privat sektor

Industrier blir tvunget til å revurdere sine investerings-, produksjons- og innovasjonsbeslutninger med ankomsten av den fjerde industrielle revolusjonen (4IR), klimaendringer og geopolitisk fragmentering de siste årene. For å navigere i de nåværende friksjonspunktene og for å styrke fremtidig konkurranseevne, må selskaper fremme nye teknologier for 4IR samt optimalisere for smidighet. De vil også trenge å realisere interessentkapitalisme gjennom kjernevirksomhet og driftsmodeller, ikke bare for å drive motstandskraft i dag, men også for å forme fremtidens sosio-miljøøkonomiske velstand. For å lykkes med dette, må samarbeidet styrkes på tvers av stadig mer mangfoldige økosystemer, inkludert konkurrenter, selskaper i andre bransjer og innovatører.

4. Ta tak i de nåværende sosiale sårbarhetene i sammenheng med et nytt system for arbeid, ferdigheter og omsorg

Offisiell statistikk viser at til tross for en økende global økonomisk krise, fortsetter arbeidere å forlate – eller vurderer å forlate – jobbene sine. Til tross for et høyt antall ubesatte jobber og trange arbeidsmarkeder i mange av verdens største økonomier, synker også reallønningene på tvers av mange stillingskategorier midt i en levekostnadskrise. Parallelt står fremvoksende markeder overfor press av betydelig arbeidsledighet drevet av den økonomiske nedgangen, som fører til økt sosialt press. Dette øyeblikket krever en ny sosial kontrakt som støtter sterke investeringer i utdanning, ferdigheter og helsetjenester som fyller udekket etterspørsel, legger grunnlaget for sosial mobilitet og til slutt fremtidssikrer økonomier.

5. Å adressere de nåværende geopolitiske risikoene i sammenheng med et nytt system for dialog og samarbeid i en multipolar verden

Systemer som ga felles fordeler, for eksempel handel, har blitt brukt som våpen for å straffe rivaler, og områder som en gang var eksempler på samarbeid, som klimaendringer, står i fare for å bli frontlinjer i konkurransen. Russlands invasjon av Ukraina var det siste steget bort fra det som i det første kvart århundre etter slutten av den kalde krigen var en stort sett samarbeidende global orden. Den geopolitiske vanen snudde fra samarbeid til konkurranse. Det er et økende behov for et nytt globalt system som er mer interessentbasert og utstyrt for å håndtere dynamikken i det 21. århundre

En spesiell arbeidsstrøm på tvers av disse temaene vil være dedikert til ledelse, med særlig fokus på motstandskraft både på individ- og organisasjonsnivå.

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/about/meeting-overview

Det er bare å gå inn på deres nettside se programmet for denne konferansen, følge opptakene for nå er snart alt lagt ut.

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/programme


Les også: Metaforene vi tenker med – fortellerkunsten avgjørende for psykologisk krigføring

Forrige artikkelKinas utenriksdepartement: USA må stilles til ansvar for sitt oljetjuveri i Syria
Neste artikkelSpania ønsker mekling for å avslutte krigen i Ukraina