India har BRICS-blues

0
Lulas seier i Brasil gir ny energi til BRICS og stiller Modi-regjeringa i India i skammekroken

Lula da Silvas innsettelse som ny president i Brasil for en historisk tredje periode skjedde foran et karnevalslignende bakteppe som kunne telle over fem dusin utenlandske delegasjoner. Det var regjeringssjefer, visepresidenter, utenriksministre, spesielle utsendinger og representanter for internasjonale organisasjoner. Det var det største arrangementet med internasjonale skikkelser på høyt nivå i Brasil siden de olympiske leker i Rio 2016. 

Av M. K. Bhadrakumar.

BRICS-lederne strømmet til Brasilia – visepresidentene i Kina og Russland og utenriksministeren i Sør-Afrika. Det ensomme unntaket var India. Utenriksminister S. Jaishankar prioriterte en omvisning på den vakre middelhavsøya Kypros og et besøk i Østerrike.

Indias «underrepresentasjon» skyldtes sannsynligvis de nære forbindelsene mellom statsminister Modi og Jair Bolsonaro, som fungerte som den 38. presidenten i Brasil fra 2019 til 2022, og som ble beseiret av Lula. Av en eller annen merkelig grunn investerte Modi-regjeringen tungt i Bolsonaro ved å invitere ham som hovedgjest på Indias republikkdag i januar 2020. 

Det var en kontroversiell avgjørelse, gitt Bolsonaros motbydelige holdninger, hans kvinnehat og homofobi, og hans perverse angrep mot urbefolkningen. I en skandaløs episode sa han en gang til en opposisjonspolitiker Maria do Rosario under en debatt i parlamentet: «Jeg ville ikke voldtatt deg fordi du ikke er verdig det.»

Senere forklarte han at han ikke ville voldta henne fordi hun var «stygg». Bolsonaros kvinnehat økte da han en gang sa «Jeg har fem barn. Fire er menn, og så i et øyeblikk av svakhet kom den femte ut som ei jente.» Igjen, hans homofobiske synspunkter tok overhånd da han truet med at «hvis jeg ser to menn kysse hverandre på gaten, skal jeg banke dem.» 

Det er faktisk fortsatt et mysterium hva som tiltrakk den indiske regjerende eliten til den tidligere offiseren Bolsonaro. Kanskje var det hans «sterke mann»-image og fascistiske ideologi? 

Uansett er det uforståelig at den indiske eliten ignorerer Lulas historiske tilbakekomst til makten i Brasil. Det er ikke bare at han uten tvil er den mest karismatiske statsmannen fra et utviklingsland, men han er sikker på å styre BRICS til et høyere nivå i løpet av sin 4-årige periode. 

Lulas tilbakekomst kommer på et tidspunkt da BRICS går fra innadvendt til utadvendt og dets større globale ambisjoner vekker forhåpninger over hele det globale sør når det gjelder håndfaste endringer i det globale økonomiske systemet. Den pågående polariseringen mellom Vesten og resten av Ukraina-spørsmålet fremhever trenden. 

Les om BRICS på steigan.no.

Kjennetegnet på Kinas BRICS-formannskap i 2022 har vært lanseringen av det utvidede BRICS+-møtet på utenriksministernivå. Kina har også planer om å åpne for muligheten for utviklingsland å bli med i kjernegruppen BRICS. Faktisk har Algerie, Argentina og Iran allerede søkt om å bli medlem av BRICS, mens Saudi-Arabia, Tyrkia og Egypt har meldt sin interesse for å bli gruppens medlemmer.

Ser vi fremover, vil vitaliteten til BRICSi stor grad avhenge av suksessen til BRICS+-opplegget. Mens et innadvendt BRICS verken har global kapasitet eller global misjon, har et sterkere, mer inkluderende og åpent BRICS potensial til å bli grunnlaget for et nytt system for global styring. Dette er sakens kjerne.

Uten tvil må BRICS overvinne sine økende interne motsetninger. På den ene siden har en grunnleggende omforming av globaliseringsprosessen begynt (og denne prosessen får bare mer fart nå) og det er krav om at de grunnleggende prinsippene og mekanismene som bringer BRICS-landene sammen skal gjennomgå reformer. På den annen side er dette også et vendepunkt ettersom multipolaritet får gjennomslag og alle globale multilaterale organisasjoner står overfor tap av status som universelle plattformer for å overvåke de globale spillereglene.

India står overfor et akutt problem med sin definisjon av seg selv og sin egen rolle. Teoretisk tar India til orde for omforming av de globale mekanismene som de utviklede landene har pålagt resten av verden, samtidig som man også tilfeldigvis er en tilhenger av den såkalte «regelbaserte ordenen», som er en metafor for den politiske ideologien til USA som den dominerende og «unike supermakten» på 1990-tallet.

Vanskelighetene til BRICS var faktisk også forårsaket av interne motsetninger. BRICS ble internt svært heterogene og hovedårsaken til dette er Indias manglende vilje til å samarbeide med Kina som pådrivere for økonomisk vekst. Riktignok har forverringen av motsetningene mellom Kina og India ført til en nedgang i det aktive arbeidet i BRICS. 

Over til Brasil: Seieren til Bolsonaro i 2018 kunne også ha blitt risikabelt for BRICS, ettersom de nye elitene ved makten i Brasilia ikke la skjul på ønsket om å satse på tilnærming til USA. India så i Bolsonaro en «naturlig alliert» innenfor BRICS, noe som i stor grad forklarer den store æren Modi tildelte ham på republikkdagen i 2020. 

Bolsonaro følte i likhet med Modi ingen forpliktelse til ideen om å forene det globale sør for å omforme verdensordenen. Begge foretrakk pragmatiske, teknokratiske områder som BRICS-agendaen som er objektivt fordelaktige for dem (f.eks. teknologisk samarbeid, kampen mot organisert kriminalitet, digitalisering, utviklingsbanken og så videre), selv om dette resulterte i en utvanning av eksistensberettigelsen til BRICS og dets agenda. 

Men heldigvis førte Joe Bidens seier i det amerikanske valget i november 2020 til en avkjøling av entusiasmen til Bolsonaro og den brasilianske eliten angående utsiktene for tilnærming til USA. Stridens eple var Bolsonaros politikk overfor Amazonas. 

Bolsonaro bekymret seg for inkluderingen av miljøspørsmål på NATO-agendaen, og han forkastet sin tidligere tilbakeholdne tilnærming til BRICS, og anerkjente dens betydning som et verktøy for å motvirke isolasjon i tilfelle forverring av forholdet til USA og EU.

Lulas tilbakekomst skjer i et avgjørende øyeblikk. I sine første bemerkninger etter å ha overtatt makten på søndag, lovet Lula en drastisk kursendring for å redde en nasjon plaget av sult, fattigdom og rasisme. 

Lula gjorde det klart at hovedfokuset hans ville være å få slutt på sult og begrense den voldsomme ulikheten. Han sa også at han har som mål å forbedre kvinners rettigheter, og angripe rasisme og Brasils arv fra slaveriet. Lula erklærte at sosial samvittighet vil være «kjennetegnet til vår regjering». 

Ikke overraskende føler India seg urolig over at tyngdepunktet i BRICS er klar til å flytte seg lenger til venstre for midten. På samme måte vil India finne det vanskelig å opprettholde sin rolle som regional leder med inntredenen til Egypt, Tyrkia, Iran, Saudi-Arabia og Indonesia i BRICS-systemet. Som en tilhenger av den USA-ledede «regelbaserte ordenen», står India overfor isolasjonens spøkelse. 

Beijing, som har tilnærminger til diplomati og internasjonal politikk som er kjent for sin langsiktige strategiske visjon, er tålmodig og avventer mulighetene. Lula sa til den kinesiske visepresidenten Wang Qishan som deltok i seremonien i Brasilia som Xi Jinpings spesialrepresentant, at han så frem til å besøke Beijing «for ytterligere å utdype det bilaterale praktiske samarbeidet på forskjellige felt, styrke vennskapet mellom folk og løfte forholdet mellom Brasil og Kina til et nytt nivå.» 


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til M. K. Bhadrakumar.

India’s got the BRICS blues

Forrige artikkelAfghanistan signerer avtale om oljeutvinning med kinesisk selskap
Neste artikkelRegjeringa lover bort kraft vi ikke har
M. K. Bhadrakumar er en pensjonert indisk karrierediplomat. Han har blant annet tjenestegjort i Sovietunionen, Pakistan, Iran og Afghanistan. Han skriver Indian Punchline, der han analyserer verdensbegivenhetene sett fra et indisk perspektiv.