Venstresida og antiimperialismen (refusert av Klassekampen)

0
Fra maidan-kuppet / Wikipedia CC 2.0

Yohan Shanmugaratnam traff spikeren på hodet, nesten, da han 1. desember tok opp det at antiimperialisme ikke lenger er noe som samler venstresida.

Av Lars Birkelund.

Ja, for når store deler av venstresida ikke er i stand til å identifisere NATO-land og andres kriger mot Jugoslavia, Libya og Syria som imperialistisk krigføring, har virkelig mye gått tapt. De som ikke skjønte det da bør i hvert fall skjønne det nå, fordi 1. de fleste av de 6 landene som tidligere utgjorde Jugoslavia nå er NATO og/eller EU-medlemmer. 2. NATOs bombing av Libya hindret Gaddafis forsøk på å skaffe en ny afrikansk fellesvaluta, som ville ha svekket dollaren og dermed USA. 3. USA har militærbaser i Syria, stjeler Syrias olje og hvete mm, mens NATO/EU-land fortsatt fører sanksjoner mot Syria, som hindrer gjenoppbygging av alt fra skoler til sykehus, broer og veier.

Det er kun ca en uke siden en FN-talskvinne tok til orde for å oppheve sanksjonene mot Syria. En melding som helt typisk ble forbigått av norske medier, NATO-mediene. Og av norske politikere, som sier at de ønsker en FN-styrt verden, men som i virkeligheten følger ‘treenigheten’ USA/NATO/EU.

Årsaken til at Yohan Shanmugaratnam bare nesten traff spikeren på hodet er at han tilsynelatende betrakter krigen i Ukraina som en følge av Russlands imperialisme. For krigen er snarere en følge av USA/NATOs imperialisme, der målet er at nær sagt alle land bortsett fra Russland skal bli med i NATO, enten de vil eller ei. Også de landene som er motvillige, som Ukraina var i alle fall inntil Ukraina fikk et nytt pro-vestlig regime, med støtte fra USA/NATO/EU etter kuppet i 2014, også kalt revolusjon.  

Alt dette fører naturligvis ikke til at Russlands invasjon av Ukraina var lovlig. Men den var lenge varslet. Så hvis USA/NATO/EU hadde ønsket å unngå den hadde de ført en annen politikk.

Faktum er at det var NATO som beveget seg inn i Russlands interessesfære, ikke omvendt. En sfære USA/NATO aksepterte under den kalde krigen, etter avtale på Jalta i februar 1945. Og det er NATO som har brutt løftet om ikke å ekspandere østover, samt om å innføre en all-europeisk sikkerhetsordning. I dag kan man spørre seg om disse løftene ble avgitt kun for å lure Russland til å akseptere gjenforening av Tyskland (da ble hele Tyskland NATO og EU-medlem).

Mange på høyt nivå i Vesten har siden 1990-tallet sagt at de ønsker å splitte opp Russland (ala Jugoslavia på 1990-tallet). NATO-utvidelsene passer godt inn i den planen. Norske/vestlige myndigheters forsøk på regimeskifte i Hviterussland passer også godt inn. Det at Norge sender våpen til Ukraina er altså en støtte til USA/NATOs krigføring for å svekke, eventuelt splitte opp Russland med hjelp av Ukraina, noe også John Mearsheimer var inne på under Holbergdebatten 1. desember. Hvis USA/NATO/EU lykkes med å styrte Lukashenko i Hviterussland kan det bli krig der også. Og da kan Hviterussland brukes på samme måte som Ukraina siden 2014. For da var USA og EU delaktige i å styrte Janukovitsj.

Også mange ukrainere har ønsket krig mot Russland. Blant dem høyreekstreme Dmitro Jarosj, som i 2008 sa: «før eller senere er vi dømt til å utkjempe en krig med Moskva-imperiet». Etter kuppet i 2014 tilbød det nye regimet i Ukraina ham en stilling som visesekretær for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd. I en artikkel om kuppet – av Peter M. Johansen i Klassekampen 23. februar – kan man lese mer om Jarosj.  

Peter M. Johansen: Det skjedde et kupp i Kiev natt til 22. februar 2014.

Alexey Arestovich, som er rådgiver for president Volodomyr Zelensky, sa i et intervju i mars 2019 at han så på «en større krig med Russland» som noe som kunne kvalifisere Ukraina for NATO-medlemskap, og at krigen vil komme innen få år. En fredelig løsning på konflikten er helt umulig, sa han. Og det var han Zelensky ville ha som rådgiver.  

YouTube player

Nå som krigen er et faktum er det bare å konstatere at NATO med Norge oppfører seg som om Ukraina er medlem. Zelensky har dessuten sjøl sagt at Ukraina er de facto-medlem av NATO. Altså kan vi slå fast at store deler av venstresida, ja, nesten hele Stortinget og regjeringen, nok en gang har blitt hva Lenin kalte nyttige idioter, denne gangen for krig mot Russland. Nyttige idioter, eventuelt bevisste deltagere i denne konspirasjonen. 

Størsteparten av verden fører heldigvis en annen politikk, da befolkningen og lederne der vet at USA/NATO har like stor skyld i krigen som Russland. Og Frankrike sa nylig at de ikke har flere våpen å avse til Ukraina. Så det er håp i hengende snøre.


Forrige artikkelÅpent brev: En forsinket unnskyldning til verdens barn
Neste artikkelEr Russland virkelig grunnen til at Mali fortsetter å skyve Frankrike unna?