Kampen for freden har begynt

0

Av Harald Øystein Reppesgaard.

Siden krigen i Ukraina startet den 24. februar i år har den norske regjeringen på en uakseptabel og ensrettet måte propagandert for å støtte krigshandlingene i Ukraina. Fredsforskere som Julie og Cecilie og enkelte offiserer som Heier og mange andre som har forsøkt å få fram et annet syn på det geopolitiske, økonomiske og militære forspillet, synes å ha fått munnkurv, er fortiet eller degraderte til russiske ekkokamre. Etter ett år med denne «krigspropagandaen» som ikke har ført noen av partene i denne proxykrigen (USA/Russland) til noen diplomatisk løsning, har undertegnede gruppe tatt tak i kravene om våpenhvile og fred som titusenvis av vanlige mennesker demonstrer for i de største europeiske storbyer. Når norske offiserer er stamgjester for å dosere sine propagandistiske militære selvfølgeligheter om krigens vei mot fred og får regjeringen til å gjenta de samme frasene, er det på tide at også kampen om fred starter i dette landet. Når norske medier og styresmakter anser at løsningen på krigen i Ukraina er mere våpen – og seier i krig er tilgangen til media nesten lukket for de som ser for seg en annen løsning enn krig. Vi vil fremme oppropet i media og krever at regjeringen og de politiske partier, sentralt og lokalt, om å ta opp saken. Viktigst er det å få gjort kjent at fredstanken som vi mener har stor oppslutning i den tause majoritet i Norge og at regjeringens opprustningspolitikk umuliggjør en fredsløsning. Tvert om den øker faren for den 3. verdenskrig; i verste fall med bruk av atomvåpen.

I samme forbindelse ønsker vi at alle fredsorganisasjoner i Norge kan samarbeide om felles opprop og aksjoner. Til nå har alle sittet på hver sitt «nes» og forsøkt å fremme tanken om nødvendigheten for fred og nedrustning. Vi tror det er gjennom et sterkt og bredt fellesskap i arbeidet for freden at vi kan bli hørt og kan påvirke politikerne.

Medio november i år ble følgende opprop sendt til media følgende navn:

Roy Pedersen, Inge Staldvik, Marielle Leraand, Anne-Marie Ottersen, Birgitte Grimstad, Lasse Lindtner, Jens Frøseth, Grete Osvoll,  Hagbart Vebostad, Torolv Stunes, Terje Alnes, Harald Reppesgaard, Rolf Bunes, Terje Frøseth, Magnar Olsen.

Stopp krigen!  Våpenhvile og fredsforhandlinger

Krigen krever stadig nye ofre. Våpenhvile og forhandlinger er eneste vei ut av katastrofen.

Nå er det på tide å kreve at Norge løfter stemmen og at det stilles krav om at Norske myndigheter gjør noe for å bidra til å stoppe krigen.
Hittil har Norge ikke tatt et eneste troverdig fredsinitiativ.
Tvert imot har vi avviklet humanitære forbehold vi tidligere har hatt, i forhold til land i krig.
Hemningsløst har vi pøst på med våpen og penger. Sanseløst har vi sett bort fra historisk og logisk forståelse av at vi ikke kan ruste oss til fred – eller bidra til krigsstopp med våpenleveranser. Med vår kraftige opprustning de siste åra, og manglende drøftinger og manglende hensyntagen til andre lands sikkerhetsbehov, bygger vi opp til et stadig amprere og mere usikkert forhold til Russland – og stiller oss åpent til for hugg ved en større utvidelse av krigen. Norge sitter i Sikkerhetsrådet.
Vi forventer da fredsinitiativ og ikke våpenleveranser og bejubling av krig og sanksjoner som løsning på grusomhetene. Norge forvalter og deler ut Nobels fredspris. Det skulle forplikte til fredsinitiativ istedenfor å stille opp som våpensmie og med soldatopplæring. Et kraftfullt signal om det påtrengende behov for krigsstopp, kunne være en erklæring om at vi stopper våpenleveransene. Våre våpen dreper nemlig – menn, kvinner og barn.
Som alltid har det vist seg våpen ikke funker som fredsmiddel! Uansett historikk og forklaring på at denne situasjonen er oppstått, krever vi at Russland og Ukraina setter seg ned og forhandler. Vi krever at Nato-landa med USA slutter å oppmuntre til videre krig ved å sende våpen.

Vi krever at Norge hever seg over den militaristiske stemning og varsler at vi ikke vil bidra til ytterligere tap av menneskeliv i Ukraina.

Propagandaen om at vår sikkerhet utelukkende består i militarisering og krig er farlig,
Det bunner i uforstand og kynisme og kan som ytterste konsekvens føre til at vårt land legges i ruiner.

Støtt oppropet. Send melding til: fredsperspektiv@gmail.com

Kort tid etter oppropets publisering kom de forventede motreaksjoner fra krigens hunder

Initiativtakerne føler det er nødvendig å svare på de usaklige og urimelige påstander som nå rettes mot de som støtter oppropet fra Fredsperspektivet

Våpnene må tie. Vel 240 personer støtter oppropet til initiativtakerne som krever slutt på drepingen i Ukraina. Flere kommer til.

Aksjonen for at Norge må bruke sin plass i FNs sikkerhetsråd for å få en våpenhvile og at det startes fredsforhandlinger i Ukraina-krigen har møtt motbør i flere medier.  Det brukes diverse ukvemsord for å mistenkeliggjøre motiver og integritet til de som støtter oppropet. Vi understreker på nytt at vi aldri har støttet Russlands angrep mot Ukraina og således er verken «Putinist» o.l.. Vi er mektig uenige i den ensidige propagandaen fra media om mer våpen og penger til Ukraina som en eller annen gang skulle skape fred. Vi er saklig uenige og skal ha oss frabedt de karakteristika som serveres mot de deler av befolkningen som er for en våpenhvile og en snarlig diplomatisk løsning av stridighetene. Motivene våre for fred er ærlige og upartiske. Hva med motivene for krig?  Vi må stoppe før en atomkrig bryter løs. Vi ser i dag at I dag demonstrerer titusener for samme sak som oss i Europas hovedsteder. Det er en økende opposisjon blant amerikanske politikere og i flertallet av land i verdenssamfunnet, utenfor NATO og EU, som krever stans i krigføringen. Slik er vi på trygg grunn.

Norge og Mexico tok initiativ til en presidentuttalelse som ble vedtatt 6. mai, der Sikkerhetsrådet ga full støtte til FNs generalsekretærs fredsbestrebelser. Det synes som om Norges stemme i FN etter dette for en fredelig løsning på krigen ikke skal ut til offentligheten og er fortrengt i alle uttalelser regjeringen daglig publiserer. I sin oversikt over arbeidet inntil 23.08 2022 sier regjeringen at; «Norske diplomater har jobbet systematisk for at Sikkerhetsrådets vedtak skal ha tydelige folkerettslige henvisninger og for at Norges fire tematiske hovedprioriteringer – fredsdiplomati, kvinner, fred og sikkerhet, beskyttelse av sivile inkludert barn, og klima og sikkerhet – skal reflekteres i vedtak og uttalelser av Sikkerhetsrådet.»  Norske medier understøtter regjeringens blinde tro på at en krig fortsatt kan bringe fred og sikkerhet i Europa. Heller ikke de minner regjeringen på sine egne ord om sitt arbeid i Sikkerhetsrådet.

Jens Frøseth, Torolv Stunes, Terje Frøseth, Magnar Olsen, Hagbart Vebostad, Harald Reppesgaard, Grete Osvoll, Rolf Bunes

Initiativtakerne bak oppropet til Ferdsperspektivet.

Forrige artikkelDen globale økonomiske krisa og den geopolitiske reaksjonen på den
Neste artikkelAustralske Dr Kerryn Phelps avslører ‘ødeleggende’ Covid-vaksineskade, sier leger har blitt ‘sensurert’