Den globale økonomiske krisa og den geopolitiske reaksjonen på den

0

The Duran intervjuer Jeffrey Sachs.

På 1980- og 1990-tallet ga Harvard-økonomen Jeffrey Sachs råd til Det internasjonale pengefondet, Verdensbanken, OECD og WTO. Fra 1989 til 1991 ga han råd til IMF om «sjokkterapien» i Jugoslavia, Polen og Jeltsins Russland, som førte til ekstrem fattigdom og død for millioner av mennesker. Seinere innså han konsekvensene av en slik økonomisk politikk og er blitt en kritiker av nyliberalismen og imperialismen. I 2018 skrev han at «det er på høy tid at USA trekker seg fra sin destruktive tilstedeværelse i Syria». I juni 2022 var han med på å undertegne et brev som ba om våpenhvile med Russland i Ukraina.

Jeffrey Sachs er direktør for Center for Sustainable Development ved Columbia University og president for FNs nettverk for bærekraftig utvikling. Han har også fungert som leder av Lancet COVID-19-kommisjonen.

I denne samtalen med Alexander Mercouris og Alex Christoforou fra The Duran trekker Sachs veksler på sin omfattende internasjonale erfaring og forklarer hvorfor han er så kritisk til Vestens strategi og politikk overfor Russland.

Forrige artikkelRussland, India, Kina, Iran: Kvartetten som virkelig betyr noe
Neste artikkelKampen for freden har begynt
Jeffrey D. Sachs, professor i bærekraftig utvikling og professor i helsepolitikk og ledelse ved Columbia University, er direktør for Columbias senter for bærekraftig utvikling og FNs utviklingsnettverk for bærekraftige løsninger. Han har vært spesialrådgiver for tre generalsekretærer i FN. Hans bøker inkluderer The End of Poverty, Common Wealth, The Age of Sustainable Development, Building the New American Economy, og senest, A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism.