Vil mer våpen skape fred i Ukraina?

0
Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er dan-viggo.png

Av Dan-Viggo Bergtun, President i The World Veterans Federation

Mange mener at fredens stemmer bør høres sterkere i enhver konflikt over hele verden. Nå kan vi se at ettersom krigen i Ukraina varer lenger, jo sterkere blir stemmene i det sivile samfunn som krever et aktivt bidrag av diplomati for umiddelbar opphør av kampene og for å starte seriøse forhandlinger mellom de stridende partene.

Lidelsene!

Ingen kan lenger overse at hver dag med krig; hver videre levering av våpen ikke bringer noe skritt mot fred, men bare øker lidelsene, spesielt for sivilbefolkningen på begge sider.

Dessuten kan vi se fra eksemplet med striden om kornleveranser over Svartehavet at spesielt verdens fattigste stater er blant de som indirekte lider av denne krigen.

Fredsforhandlinger

The World Veterans Federation som ble tildelt tittelen «Peace Messenger» av FN i 1987, vil i tradisjonen til veteranene fra alle krigen, heve stemmen i den nåværende situasjonen for å få slutt på krigen i Ukraina.

«Vi ber alle sider og alle krefter om en umiddelbar våpenhvile og starte internasjonale fredsforhandlinger.»

Våpen vil aldri bringe fred og kan i verste fall virke som «å helle bensin på bålet». Kun diplomati og forhandlinger er den eneste måten for å få slutt på galskapen. Dette er nødvendig fremfor alt for å redde livet til sivile og mennesker på alle sider i en konflikt.

Fredsbudskap

Vi er også enige med pave Frans, som innstendig advarte om faren for en atomkrig, som vil få katastrofale konsekvenser ikke bare på slagmarken, men også for alle verdens land og definitivt for hele menneskeheten. Fredsbudskapet ble også levert forrige uke på et stort oppmøte med rundt 100 000 mennesker tilstede i Roma som aksjonerte for fred. En sosial allianse av veteranforeninger og fredsaktivister, de største italienske fagforeningene, fredsinitiativer og sosiale nettverk, samt religionsorganisasjoner, hadde bedt om denne storstilte aksjonen, som ble forberedt av en rekke regionale manifestasjoner i mange land, for eksempel i Italia. Presidenten for den italienske partisanforeningen ANPI, Gianfranco Pagliarulo, tryglet med tårer i øynene:

«Hvorfor er vi her? Vi er her for å rope. Og vårt rop vil være høyere enn brølet fra bombene. Det vil være høyere når vi forenes mer og mer, når flere steder som dette skapes i verden. Vårt rop kan seire hvis det blir et folks rop, folkenes rop. Vårt rop bryter diplomatiets stillhet, fordømmer fraværet av forhandlinger, avviser krig og anerkjenner alle som mennesker. Det er en annen måte å gjøre dette på, nemlig våpenhvile, forhandlinger og et sterkere internasjonalt fredssamarbeid. Det er folkenes vei, livet, drømmen om en bedre fremtid, samt en mindre ulykkelig verden. Det er veien til dagens partisaner. Fredens partisaner, menneskehetens partisaner.»

Militæreskaleringen

Mange mennesker har stor bekymring for fortsettelsen av militæreskaleringen. Ekte eksperter, tidligere militæroffiserer, diplomater eller journalister uttaler seg også i økende grad med analyser og offentlige uttalelser som krever en tilbakevending til diplomati og forhandlinger.

De motsetter seg dermed de politiske edene om ubrytelig lojalitet og massiv militarisering av krigssonen, slik det ble formidlet på møtet med utenriksministrene i G7-statene nylig av politiske ledere i verden. Dessverre får ikke fredsbegrepene gjennomslag i media som ønsker å fokuserer mer på konfliktens grusomheter.

I motsetning til dette kaller de internasjonale fredsstemmene alle sider, alle involverte parter i krigen i Ukraina, til å akseptere meklings- og dialogtilbudene fra FN og forskjellige stater. Dette er den eneste måten å stoppe krigen og redde menneskeliv.

Nei, mer våpen inn i krigssonen vil ikke bringe fred!


Dan-Viggo Bergtun er president i The World Veterans Federation, som knytter sammen over 60 millioner veteraner fra 142 land i arbeid for fred og velbefinnende for veteraner som har vært involvert i kriger og konflikter Foto: Privat

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHvordan World Economic Forum og andre skjuler sine tidligere bånd til FTX
Neste artikkelKollapset kryptovalutabørs FTX hadde bånd til ukrainske myndigheter, WEF og ledende Biden-rådgiver
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.