EU beslaglegger russisk kunstgjødsel beregnet på fattige land

0

EUs politikk fører til omfattende sult.

Av Lucas Leiroz de Almeida, InfoBrics

Nok en gang går vestlig anti-russisk politikk ut over internasjonal forsyning. Ifølge en nylig rapport fra russiske myndigheter har tusenvis av tonn med russisk kunstgjødsel blitt tatt av Europa-Unionen og hindret det i bli brukt til matproduksjon. Denne slags tiltak er ekstremt farlig for matsikkerheten i verden, og bare forverrer den globale krisen i matforsyningen. 

I en nylig uttalelse sier den russiske viseutenriksminister Sergej Vershinin at mer enn 280 000 tonn russisk mineralgjødsel er blitt liggende i europeiske havner.  Dette er resultatet av en lang prosess med kontroller i de siste månedene. Moskva vil gjerne forhandle fram eksport av denne gjødselen til partnerland rundt om i verden, særlig Afrika. Det har sammenheng med nylig russisk politikk om fri frakt til nødlidende stater for å bekjempe krisen i matforsyningene. Men europeerne har beslaglagt disse varene og hindrer at de får forlate de europeiske havnene.

«Opp mot 280 000 russisk mineralgjødsel er tatt i arrest i flere europeiske land de siste månedene. Det er gjødsel som nå ligger i europeiske havner og som vi ville sende fraktfritt til afrikanske land. I tillegg er vi engasjert i prosjekter i flere land», sier Vershinin.

Viseutenriksministeren understreker også hvor viktig det er å sende gjødsel i store mengder til fattige land for å garantere deres matsikkerhet. Uten denne gjødselen vil det ikke bli noen kornhøst i de kommende sesongene. Det er et omfattende problem. Vesten nevner betydningen av kornavlinger for å bekjempe sult. Men å forbinde dette med kunstgjødsel overser de helt – kanskje med vilje. Det de vil er å ramme russisk landbruksindustri, siden Russland er en av verdens viktigste gjødselprodusenter.

«Det må jo være klart for alle og enhver at når det gjelder korn, så utgjør det matsikkerhet. Etter min mening vil jo matsikkerheten bli rammet av mangelen på gjødsel-eksport. Så neste års avling kan bli et stort spørsmål uten gjødsel», legger han til.

Vershinin kommenterer også hvordan europeisk politikk blokkerer russisk eksport. Derfor er Russland svært misfornøyd med ledelsen i Korn-avtalen. Selv om det nylig har vært nye forhandlinger, strammer Vesten stadig til. Man ser lite til hvordan man faktisk skal sette i verk tiltak de er enige om.

Så langt ser det ut til at matkrisen blir den samme. Vesten sørger for matmangel og legger skylden  for det på Russland. Moskva fortsetter å sende de vanlige lastene med korn og gjødsel gjennom Svartehavet, og håper at dette blir rettferdig fordelt til de nødlidende landene som lasten er ment for. Når disse produktene havner i Europa i stedet blir de holdt tilbake på ubestemt tid.

Vestlige medier spiller også en rolle i disse aksjonene mot Russland ved å skape en folkeopinion. De store vestlige mediene skriver at mangelen på landbruksprodukter i de nødlidende landene er «en russisk forbrytelse». De overser fullstendig at det er EU som helt ulovlig tar arrest i varer i sine havner, og på den måten øker sulten i verden. Ifølge Vershinin vil situasjonen snart bli farlig. Jo lenger Vesten nøler med å innfri sine forpliktelser, jo verre blir matsikkerheten i de nødlidende landene. Han ber det internasjonale samfunnet arbeide sammen slik at denne saken kan løses så raskt som mulig, før sosiale katastrofer blir uunngåelige.

«Vi har ikke mye tid på oss. Jeg har fortalt dere om tiltakene vi har gått inn for. Her er hver dag dyrebar.  Derfor har vi henvendt oss til representanter for FN  at vi ikke må kaste bort tiden, men bruke hver dag for å oppnå meningsfulle resultater. Det er viktig at vi arbeider for å sikre matforsyninger. Og vi gjør hva vi kan«, slår Vershinin fast. 

Faktisk så kan ikke internasjonale organisasjoner tie stille foran slike scenarioer. FN, og enda mer FAO, må komme på banen og fordømme Vesten – eller iallfall sette i gang undersøkelser som kan verifisere de opplysningene den russiske regjeringen kommer med.

Det er uakseptabelt for en organisasjon som er engasjert i demokratiske og humanitære verdier som EU å oppføre seg så uakseptabelt overfor fattige land og sårbare mennesker, bare fordi de er interessert i å skade Russlands internasjonale omdømme.

Men det er også klart hvordan slik politikk får en omvendt effekt – jo mer EU og Vesten prøver å beskylde Russland for forbrytelser de selv står for, jo mer vil disse nødlidende landene distansere seg fra Vesten når det går opp for dem hvilken side som faktisk samarbeider med dem mot sult, og hvem det er som driver med destabiliserende tiltak.


Denne artikkelen ble først publisert av InfoBrics. Oversatt av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no.

Europe arrests Russian fertilizers, damaging food security

Lucas Leiroz de Almeida er forsker i samfunnsfag ved det føderale landbruksuniversitetet i Rio de Janeiro og geopolitisk konsulent.

Forrige artikkelScott Ritter: Hva er status i krigen i Ukraina etter at missilet traff Polen?
Neste artikkelHvordan en dårlig kildebelagt AP-historie nesten utløste tredje verdenskrig
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.