Statskirurgen i Florida: 84% økning i hjerterelatert død blant vaksinerte unge menn

0
heart attack and heart disease in a young man

Florida Department of Health sendte ut denne bulletinen 7. oktober 2022:

TALLAHASSEE, Florida

«I dag har statskirurg Dr. Joseph A. Ladapo kunngjort en ny veiledning angående mRNA-vaksiner. Florida Department of Health (Department) utførte en analyse gjennom en selvkontrollert saksserie, som er en teknikk som opprinnelig ble utviklet for å evaluere vaksinesikkerhet.

Denne analysen fant at det er en 84 % økning i den relative forekomsten av hjerterelatert død blant menn 18-39 år innen 28 dager etter mRNA-vaksinasjon. Med et høyt nivå av global immunitet mot COVID-19, er fordelen med vaksinasjon sannsynligvis oppveid av denne unormalt høye risikoen for hjerterelatert død blant menn i denne aldersgruppen. Ikke-mRNA-vaksiner ble ikke funnet å ha disse økte risikoene.»

«Å studere sikkerheten og effekten av alle medisiner, inkludert vaksiner, er en viktig del av folkehelsen,» sa statskirurg Dr. Joseph Ladapo. «Langt mindre oppmerksomhet har blitt viet til sikkerhet og bekymringene til mange enkeltpersoner som har blitt avvist – dette er viktige funn som bør kommuniseres til folk i Florida.»

Vi skrev allerede i august 2021:

Vaksinene gir økt risiko for hjertefeil blant unge mennesker. Sjøl hovedstrømsmediene må melde om dette.

USA: Økning av hjertebetennelse særlig hos unge menn som følge av vaksinering

– Jeg tok vaksinen for samfunnet. Dette er takken

Lege: – Mange barn med hjertemuskelbetennelse pga CV-vaksine vil være døde innen få år

Kommentar:

Bevisene er allerede overveldende: mRNA-«vaksinene» ødelegger immunsystemet til folk og tar livet av barn og unge mennesker. Likevel fortsetter myndighetene i tett samarbeid med den kriminelle vaksineindustrien å pusje «vaksiner» (egentlig genterapier) på folk gjennom ulike former for tvang. Dette er en forbrytelse av uante proporsjoner. Det må komme et oppgjør. Det må komme et oppgjør. Men hvor mange mennesker skal ødelegges før det oppgjøret kommer?

Forrige artikkelLangreist vann
Neste artikkelUSA-etterretning bekrefter: Har hatt spesialsoldater i Ukraina lenge