Ukraina: CIAs 75 år gamle proxy

0
Friedrichstrasse, delt av Berlinmuren, i 1961. Operasjon Red Sox slapp 85 CIA-agenter inn i sovjetkontrollert territorium for å samle etterretning om Moskvas planer. [Kilde: politico.com]
Gerald Sussman

Av professor Gerald Sussman, CovertAction Magazine, 12. September 2022.

Joe Biden «heller bensin på bålet i Ukraina.»

— Roger Waters fra Pink Floyd

Det kreves en musikalsk kunstner for å skjære gjennom propagandaens komplikasjoner og utdanne amerikanske mainstream media (MSM) om Russland-Ukraina-krisen og USAs rolle i å starte denne konflikten for sine egne umoralske midler.

MSM har konstruert en ufortynnet fortelling om «Putins krig» som skjuler USAs imperialistiske ekspansjon inn i Øst-Europa. Det er fullstendig orwellsk i sitt forsøk på å projisere på Russland hva USA og dets viktigste keiserlige allierte, Storbritannia (som en britisk journalist anså som «Amerikas slepebåt»), har gjort uopphørlig siden 1945 – og faktisk i århundrer.

Når vi ser tilbake, begynte USA under Truman, politikken med å gjøre fiender (Tyskland, Japan) til venner og venner (den viktige krigstidsalliansen med Sovjetunionen) til fiender. CIA, som ble etablert i 1947, var det viktigste hemmelige instrumentet i denne politikken, og arbeidet tett med den nynazistiske organisasjonen av ukrainske nasjonalister (OUN) for å utføre handlinger for å sabotere, splitte og destabilisere sovjetstaten.

OUN logo [Kilde: wikimedia.org]

OUN, spesielt fraksjonen ledet av den tyske allierte Stepan Bandera og hans nestkommanderende, Yaroslav Stetsko: OUN-B, var en voldsom antisemittisk, antikommunistisk og antirussisk organisasjon, som samarbeidet med nazi-okkupasjonen og deltok aktivt i slaktingen av millioner av polakker, ukrainske jøder og etnisk russiske og ukrainske kommunister i regionen. Ikke desto mindre behandlet The Washington Post Stetsko som en nasjonalhelt, en «ensom patriot».

Yaroslav Stetsko med daværende Vise-President George H.W. Bush. [Kilde: fpif.org]

Den OUN-tyske alliansen i 1941 ble støttet av lederne av de ukrainske ortodokse og de ukrainske gresk-katolske kirkene. Sistnevntes erkebiskop, Andrey Sheptytsky, skrev et pastoralt brev som erklærte: «Vi hilser den seirende tyske hæren som befrier fra fienden. Vi yter vår lydige hyllest til regjeringen som er reist. Vi anerkjenner Mr. Yaroslav Stetsko som statsoverhode … i Ukraina.»

I anledning den tyske invasjonen av Sovjetunionen satte OUN opp plakater i den vestlige ukrainske byen Lvov som sa: «Ikke kast bort våpnene dine nå. Ta dem i hendene dine. Ødelegg fienden. Folk! Vit! Moskva, Polen, ungarerne, jødene er dine fiender. Ødelegg dem!… Ære til Ukraina! Ære til heltene! Ære til lederen! [Bandera]»

Denne oppfordringen om etnisk rensing retter seg ikke mot tyskerne, som da okkuperte Ukraina, men de fascistiske og nynazistiske propagandistene som fører en krig i Donbas-regionen i dag, skildrer sine forfedre som helter for å ha forsvart ukrainsk nasjonalisme fra Sovjet og Tyskland. Pentagon presset Kongressen til å oppheve restriksjoner på opplæring og gi militær bistand til grupper, som Azov-bataljonen, som er basert på fascistisk eller nynazistisk ideologi.

Andrey Sheptytsky [Source: encyclopediaofukraine.com]

Soldater fra Azov bataljonen med NATO-flagg til venstre og naziflagg til høyre. [Kilde: wsws.org]

Som tidligere er amerikansk utenrikspolitikk forberedt på å imøtekomme slike sektorer innenfor sin krets av allierte. 16. desember 2021 ble et utkast til resolusjon i FNs generalforsamling beskrevet som «Bekjempelse av glorifisering av nazisme, nynazisme og annen praksis som bidrar til å drive frem samtidige former for rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og relatert intoleranse.»

Forslaget ble vedtatt med 130 stemmer i favør (hovedsakelig den tredje verden, som utgjør det store flertallet av verdens befolkning), 51 avholdte (hovedsakelig EU, Australia, New Zealand og Canada), og to nei-stemmer, de to er Ukraina og USA. De vesteuropeiske landene som Hitler erobret og okkuperte, ville ikke fordømme dagens manifestasjoner av nazisme og fascisme.

CovertAction Magazine: Ukraine: The CIA’s 75-year-old Proxy – CovertAction Magazine

Del 2: Truman gjenoppbygger Vest-Europa og grunnlegger CIA, som sammen med Storbritannia samarbeider med nazi-allierte organisasjoner i Ukraina på 1950-tallet, godt hjulpet av tidligere SS offiserer i USAs tjeneste. Målet er å destabilisere Sovjetunionen. (Oversetters merknad)

Gerald Sussman er professor i internasjonale forhold og forfatter av en rekke bøker, inkludert Branding Democracy: U.S. Regime Change in Post-Soviet Eastern Europe (2010).

Prof. Sussman kan kontaktes på sussmang@pdx.edu. For mer informasjon, se hans nettside på: https://www.pdx.edu/global-studies/profile/gerald-sussman.

Oversatt for Steigan.no av Hans Snøfjell

Forrige artikkelModi: India ønsker et nært samarbeid med Russland
Neste artikkelFordummingssystemet
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.