Hvorfor folkeavstemningene i Ukraina er en stor sak

0
Russlands nyeste ICBM Sarmat med styrbare stridshoder

Folkeavstemningene 23.-27. september i Donbass- og Sør-Kherson- og Zaporozhye-regionene i Ukraina om deres tiltredelse til den russiske føderasjonen er, ved første øyekast, en utøvelse av retten til selvbestemmelse for den innfødte befolkningen som avviser den veststøttede regimeendringen i Kiev i 2014 og framveksten av ekstreme nasjonalistiske krefter med nynazistiske tilbøyeligheter i maktstrukturen. 

Av M. K. Bhadrakumar.

Men den har også andre dimensjoner. Etter all sannsynlighet vil folkeavstemningen overveldende velge tilslutning til Russland. I Donbass er det et enkelt spørsmål: «Støtter du DPRs inntreden i Den russiske føderasjonen som et emne for den russiske føderasjonen?» For  Kherson og Zaporozhye-kosakkene fastslår folkeavstemningen tre påfølgende avgjørelser: løsrivelse av disse territoriene fra Ukraina; dannelse av en uavhengig stat; og dets inntreden i den russiske føderasjonen. 

I 2014 ble alle juridiske prosedyrer for opptak av Krim og Sevastopol til Den russiske føderasjonen fullført på fire dager. En rask prosess kan forventes også denne gangen. Det er enorm massestøtte i Russland for gjenforening med den etniske russiske befolkningen i de østlige og sørlige regionene av Ukraina som har vært utsatt for alvorlig forfølgelse i løpet av den siste 8-årsperioden, inkludert brutal vold, i hendene på ekstremistiske ukrainske nasjonalistiske elementer som har kontroll over statsapparat. Dette er en svært følelsesladet sak. 

I tida etter den kalde krigen ble selvbestemmelsesånden først sluppet ut av flasken av Vesten under oppdelingen av det tidligere Jugoslavia. Selv om USA var fødselshjelper for løsrivelsen av Kosovo fra Serbia så langt tilbake som i 2008, har territoriet ennå ikke fått anerkjennelse av FN. Serbia avviser løsrivelsen til tross for vedvarende vestlig press. 

Når det er sagt, vil ikke Kosovo-presedensen stoppe vestmaktene fra å fordømme tiltredelsen av regioner i Ukraina til den russiske føderasjonen.

Det store spørsmålet i dag handler om den russiske kalkylen. President Vladimir Putin har sikkert tatt med i beregningene at tiltredelsen av de «russiske regionene» i det østlige og sørlige Ukraina er en umåtelig populær beslutning i den innenlandske opinionen.  De mest avslørende kommentarene om emnet har kommet fra den tidligere presidenten Dmitrij Medvedev.

Medvedev skrev i sin Telegram-kanal: «Folkeavstemninger i Donbass er av stor betydning ikke bare for systemisk beskyttelse av innbyggerne i LNR, DNR (Donbass) og andre frigjorte territorier, men også for gjenoppretting av historisk rettferdighet.» 

Etter Medvedevs mening endrer disse folkeavstemningene «fullstendig vektoren for Russlands utvikling i flere tiår.»  Han  legger til: «Og ikke bare for landet vårt. For etter at de (folkeavstemninger) er holdt og de nye territoriene er akseptert i Russland, vil den geopolitiske transformasjonen i verden bli irreversibel.» 

Og ikke minst viktig, Medvedev advarer, «Et inngrep mot Russlands territorium er en forbrytelse, som vil rettferdiggjøre ethvert middel til selvforsvar.» 

Videre sier han, når prosessen med annektering av de nye territoriene er fullført, «ikke en eneste framtidig leder av Russland, ikke en eneste tjenestemann vil være i stand til å omgjøre disse beslutningene. Det er derfor disse folkeavstemningene er så fryktet i Kiev og i Vesten. Det er derfor de må gjennomføres.» 

Det som kommer frem er at Russland har gitt opp håpet om et forhandlet oppgjør. Moskva var i utgangspunktet optimistisk til at Kiev ville forhandle, men den bitre erfaringen viste seg å være at president Zelensky ikke var en fri agent. Det er Biden-administrasjonen som holder stoppeklokka for proxy-krigen. Og Washingtons tidslinje er knyttet til svekkelsen og ødeleggelsen av den russiske staten, som har vært USAs endelige mål.  For ikke å glemme, spilte Joe Biden en sentral rolle i å installere det nye regimet i Kiev i 2014 og i å forme Ukraina som en anti-russisk  stat.

Det er tilstrekkelig å si at folkeavstemningen på onsdag er Russlands eneste tilgjengelige handlingsmåte under omstendighetene, mens Kiev opprettholder en maksimalistisk posisjon, slik USA, Storbritannia og Polen anbefaler. 

Tiltredelsen av Donbass, Kherson og Zaporozhye skaper en ny politisk virkelighet, og Russlands delvise mobilisering på et parallelt spor er ment å gi det militære grunnlaget for den. Tiltredelsen betyr et paradigmeskifte i den grad eventuelle ytterligere angrep på disse regionene som er en del av Russland kan tolkes av Moskva som angrep på Russlands territoriale integritet og suverenitet. 

Uten tvil vil Kievs hensynsløse angrep på sivile og sivil infrastruktur i Donbass, Kherson og Zaporozhye i framtida utløse russisk reaksjon. Ethvert angrep på dem vil bli ansett som aggresjon og vil gi Moskva rett til å svare «adekvat».  Det faktum at den russiske utplasseringen av tropper i disse territoriene vil bli betydelig forsterket og oppgradert, signaliserer viljen til å bruke makt. 

I mellomtiden vil Russlands spesielle militære operasjoner også fortsette inntil de fastsatte målene er nådd. Noe som betyr at enda flere territorier kan komme under russisk kontroll, og skape stadig nyere fakta på bakken, mens dialogsporet har blitt tilintetgjort . Og selvfølgelig vil alt dette utspille seg på et tidspunkt når Europa går ned i resesjon, som en baksmell på grunn av sanksjonene mot Russland. Det er usannsynlig at den europeiske offentligheten vil ønske at regjeringene deres skal gå til krig mot Russland. Kiev og dets mentorer i Washington og London må vurdere alt dette veldig, veldig nøye.

Pentagon-talsmannen Patrick Ryder har reagert som følger: «Ingen vil ta slike falske folkeavstemninger på alvor, og USA vil absolutt ikke anerkjenne resultatene deres. Hvordan vil dette påvirke vår og internasjonale støtte til Ukraina? Dette vil ikke påvirke dem på noen måte, vi vil fortsette å jobbe med Ukraina og våre internasjonale partnere for å gi dem nødvendig hjelp for å beskytte deres territorium.» 

Det er riktignok et tilstrekkelig unnvikende utsagn som ligger i disse modige ord.  Verken Pentagon eller den russiske militærkommandoen vil risikere brinkmanship. Sannsynligheten er derfor at tiltredelsen av de nye territoriene til Den russiske føderasjonen ikke vil bli militært utfordret av USA eller NATO.

Når det er sagt, er Russland allerede i krig med NATO, som forsvarsminister Sergey Shoigu sa , om enn ikke når det gjelder våpenforsyninger, som «vi finner måter å motvirke dem på», men i de vestlige systemene som eksisterer – kommunikasjonssystemer, informasjonsbehandlingssystemer , rekognoseringssystemer og satellittetterretningssystemer.

Poenget er at tiltredelsen av Donbass-, Kherson- og Zaporozhye-regionene til den russiske føderasjonen er et ugjenkallelig skritt som ikke kan eller vil bli angret så lenge Russland forblir en uavhengig stat, som Medvedev understreket. USA – og det kollektive vesten og NATO – vet det. Enkelt sagt, NATOs proxy-krigsalgoritme har blitt foreldet og må skrinlegges som en museumsgjenstand.

CIAs analogi av den afghanske jihad på 1980-tallet holder ikke lenger, hvis den noen gang gjorde det i det hele tatt. I realiteten har Russland unngått en «hengemyr» i Ukraina og er på vei til å snu spillet for NATO.

I Putins nasjonale tale onsdag sa han: «I tilfelle en trussel mot landets territoriale integritet og for å forsvare Russland og vårt folk, vil vi absolutt gjøre bruk av alle våpensystemer som er tilgjengelige for oss. Dette er ikke en bløff.» Putin sa også at Russland har overlegen evne til atomangrep. 

For å dobbeltsikre at meldingen har gått hjem, løftet Moskva sløret i dag på sin nyeste ICBM, Sarmat. Resultatet av folkeavstemningen må fastsettes senest 5 dager etter siste stemmedag (27. september), og spørsmålet om tiltredelse til Russland anses godkjent dersom mer enn 50 % av folkeavstemningsdeltakerne stemmer for det. Betydningsfullt nok har den russiske statsdumaen planlagt å holde plenumsmøter i Moskva 27. og 28. september. 


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til M. K. Bhadrakumar.

Forrige artikkelJeg har advart mot denne krigen siden 2014
Neste artikkelEkstraordinært møte i Stortinget om energi
M. K. Bhadrakumar
M. K. Bhadrakumar er en pensjonert indisk karrierediplomat. Han har blant annet tjenestegjort i Sovietunionen, Pakistan, Iran og Afghanistan. Han skriver Indian Punchline, der han analyserer verdensbegivenhetene sett fra et indisk perspektiv.