Fra ‘spesiell militæroperasjon’ til åpen krig

0
Fra folkeavstemninga i Donetsk. Skjermdump fra video.

Betydningen av folkeavstemningene i Donbas, Kherson og Zaporozhie.

Av Gilbert Doctorow.

TV-talen til Vladimir Putin 21. september 2022 og oppfølgingskommentarene fra hans forsvarsminister Shoigu som kunngjorde delvis mobilisering av Russlands hærreserver for å legge til totalt 300.000 mann til militærkampanjen i Ukraina, har blitt mye omtalt i vestlig presse. Planer om å holde folkeavstemninger om tiltredelse til den russiske føderasjonen i Donbas-republikkene denne helgen og også i Kherson- og Zaporozhie-oblastene i nær framtid ble også rapportert av vestlig presse. Imidlertid, som det er veldig vanlig, har ikke sammenhengen mellom disse to utviklingene blitt sett, eller, hvis den er sett, ikke blitt delt med allmennheten. Siden nettopp dette innbyrdes forholdet har blitt fremhevet på russiske statlige TV-talkshow de siste to dagene, benytter jeg denne anledning til å gi mine lesere noen nøkkelfakta om hvilken vending den pågående konflikten i Ukraina nå vil ta og hva den vil føre til.

Selve ideen om folkeavstemninger i Donbas har blitt latterliggjort av mainstream media i USA og Europa. De blir fordømt som «falske», og vi blir fortalt at resultatene ikke vil bli anerkjent. Kreml bryr seg faktisk ikke i det hele tatt om resultatene er anerkjent som gyldige i Vesten. Deres logikk ligger et annet sted. Når det gjelder den russiske offentligheten, har den eneste kritiske bemerkningen om folkeavstemningene handlet om timingen, med til og med noen patriotiske folk som åpent sa at det er for tidlig å holde avstemningen gitt at Donetsk-folkerepublikken, Zaporozjie og Kherson-oblastene ennå ikke har blitt fullstendig «frigjort». Også her ligger logikken i disse stemmene et annet sted.

Det er en selvfølge at Donbas-republikkene og andre territorier i Ukraina som nå er under russisk okkupasjon vil stemme for å slutte seg til den russiske føderasjonen. Når det gjelder Donetsk og Lugansk, var det kun under press fra Moskva at folkeavstemningene deres i 2014 handlet om å erklære suverenitet og ikke om å bli en del av Russland. Slik annektering eller sammenslåing ble ikke ønsket velkommen av Kreml den gang fordi Russland ikke var klar til å møte det forventede massive økonomiske, politiske og militære angrepet fra Vesten som ville ha fulgt. I dag er Moskva mer enn klar: det har faktisk overlevd alle de økonomiske sanksjonene som ble pålagt av Vesten fra før 24. februar, så vel som den stadig økende forsyningen til Ukraina av militært materiell og «rådgivere» fra NATO-landene.

Avstemningen om å bli med i Russland vil sannsynligvis oppnå jaflertall på 90 prosent eller mer. Hva som umiddelbart vil følge på russisk side er også helt klart: i løpet av timer etter erklæringen om folkeavstemningsresultatene vil den russiske statsdumaen vedta et lovforslag om «gjenforening» av disse territoriene med Russland, og innen en dag eller så vil det bli godkjent av det øvre kammeret i parlamentet og umiddelbart etterpå vil lovforslaget bli underskrevet av president Putin.

Når vi ser forbi hans tjeneste som KGB-etterretningsagent, som er alt vestlige «Russland-spesialister» går på i det uendelige i sine artikler og bøker, la oss også huske Vladimir Putins bakgrunn som utdannet jurist. Som president har han systematisk holdt seg innenfor nasjonal og internasjonal lov. Det vil han gjøre nå også. I motsetning til sin forgjenger, Boris Jeltsin, har ikke Vladimir Putin styrt ved presidentdekret; han har styrt ved lover kunngjort av et tokammerparlament bestående av flere partier. Han har styrt i tråd med folkeretten kunngjort av FN. FN-loven taler for at medlemsstatenes territorielle integritet er hellig; men FN-loven taler også om at folkenes selvbestemmelsesrett er hellig.

Hva følger av den formelle sammenslåingen av disse territoriene med Russland? Det er også helt klart. Som integrerte deler av Russland er ethvert angrep på dem, og det vil sikkert komme slike angrep fra de ukrainske væpnede styrkene, et casus belli. Men allerede før det har folkeavstemningene vært innledet med kunngjøringen om mobilisering, som peker direkte på hva Russland vil gjøre videre dersom utviklingen på slagmarka krever det. Opptrappingsfaser av mobilisering vil bli rettferdiggjort overfor den russiske offentligheten som nødvendig for å forsvare den russiske føderasjonens grenser mot angrep fra NATO.

Sammenslåingen av de russisk-okkuperte ukrainske områdene med den russiske føderasjonen vil markere slutten på den «spesielle militæroperasjonen.» En SMO er ikke noe du gjennomfører på ditt eget territorium, som paneldeltakere på Evening with Vladimir Solovyov bemerket for et par dager siden. Det markerer begynnelsen på åpen krig mot Ukraina med målet om fiendens ubetingede kapitulasjon. Dette vil sannsynligvis innebære fjerning av den sivile og militære ledelsen og, høyst sannsynlig, oppdeling av Ukraina. Tross alt advarte Kreml for mer enn et år siden at den USA-dikterte kursen for NATO-medlemskap for Ukraina vil resultere i tap av status som stat. Disse spesielle målene ble imidlertid ikke erklært til nå; SMO handlet om å forsvare Donbas mot folkemord og om avnazifisering av Ukraina, i seg selv et ganske vagt konsept.

Les også: Sannhetens øyeblikk

Å legge til ytterligere 300.000 bevæpnede mann til styrken som ble utplassert av Russland i Ukraina, representerer en nesten dobling, og vil helt sikkert løse mangelen på infanterister, som har begrenset Russlands evne til å «erobre» Ukraina. Det var nettopp mangel på støvler på bakken som forklarer Russlands smertefulle og pinlige tilbaketrekning fra Kharkov-regionen de siste to ukene. De kunne ikke motstå den massive konsentrasjonen av ukrainske styrker mot sitt eget tynt bevoktede grep om regionen. Den strategiske verdien av den ukrainske seieren er tvilsom, men den forbedret moralen deres, noe som er en viktig faktor i utfallet av enhver krig. Kreml kunne ikke ignorere dette.

På pressekonferansen i Samarkand forrige uke etter avslutningen av den årlige samlingen av statsledere i Shanghai Cooperation Organization, ble Vladimir Putin spurt om hvorfor han har vist så mye tilbakeholdenhet i møte med den ukrainske motoffensiven. Han svarte at de russiske angrepene på ukrainske elektrisitetsproduksjonsanlegg som fulgte tapet av Kharkov-territoriet bare var «advarselsskudd» og at det ville komme mye mer «påvirkningskraftig» handling. Følgelig, når Russland går fra SMO til åpen krig, kan vi forvente massiv ødeleggelse av ukrainsk sivil så vel som militær infrastruktur for å fullstendig blokkere all bevegelse av vestlige våpen fra leveringssteder i Lvov-regionen og andre grenser til frontlinjene. Vi kan etter hvert regne med bombing og ødeleggelse av Ukrainas sentre for beslutningstaking i Kiev.

Når det gjelder ytterligere vestlig intervensjon, har vestlige medier tatt opp president Putins tynt tilslørte atomtrussel mot potensielle medkrigere. Russland har eksplisitt uttalt at enhver aggresjon mot sin egen sikkerhet og territorielle integritet, slik som har blitt tatt opp av generaler i pensjonisttilværelse i USA som har snakket til nasjonal fjernsyn de siste ukene om Russlands oppløsning, vil bli møtt av en kjernefysisk reaksjon. Når Russlands kjernefysiske trussel er rettet mot Washington, slik tilfellet er nå, snarere enn mot Kiev eller Brussel, antatt til nå, er det usannsynlig at beslutningstakere på Capitol Hill lenge vil forbli lettvint avvisende om russiske militære kapasiteter og satse på ytterligere eskalering.

I lys av all denne utviklinga er jeg tvunget til å revidere min forståelse av det som skjedde på møtet i Shanghai Cooperation Organization. Vestlige medier har fokusert full oppmerksomhet på bare én sak: den antatte friksjonen mellom Russland og dets viktigste globale venner, India og Kina, over krigen i Ukraina. Det virket for meg å være grovt overdrevet. Nå ser det ut til å være fullstendig nonsens. Det er utenkelig at Putin ikke diskuterte med Xi og Modi hva han skal gjøre i Ukraina. Hvis Russland nå virkelig leverer til sin krigsinnsats en langt større del av sitt militære potensial, så er det helt rimelig å forvente at krigen ender med russisk seier innen 31. desember i år, ettersom Kreml ser ut til å ha lovet sine lojale støttespillere dette. 

Ser vi utover Ukrainas mulige tap av sin eksistens som stat, vil en russisk seier bety mer enn en Afghanistan-lignende blodig nese for Washington. Det vil avsløre den lave verdien av den amerikanske militærparaplyen for EUs medlemsland og vil nødvendigvis føre til re-evaluering av Europas sikkerhetsarkitektur, som er det russerne krevde før deres invasjon i Ukraina ble satt i gang i februar.

©Gilbert Doctorow, 2022


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Gilbert Doctorow.

Forrige artikkelFolkeavstemning om husdyrvern i Sveits
Neste artikkelProtestvalg i Italia – brakseier for ytre høyre og nesestyver for Ursula von der Leyen
Gilbert Doctorow
Gilbert Doctorow er en uavhengig politisk analytiker med base i Brussel. Han valgte denne tredje karrieren som "offentlig intellektuell" etter å ha avsluttet en 25-årig karriere som konsernsjef og ekstern konsulent for multinasjonale selskaper som driver virksomhet i Russland og Øst-Europa, som kulminerte i stillingen som administrerende direktør i Russland i årene 1995-2000. Han har publisert sine memoarer fra sine 25 år med virksomhet i og rundt Sovjetunionen/Russland, 1975 - 2000. Memoirs of a Russianist, bind I: Fra grunnen ble utgitt 10. november 2020. Bind II: Russland i Roaring 1990s ble utgitt i februar 2021.