Sarah måtte bytte skole

0

Når skepsis og medisinsk autonomitet er ekstremisme blir konformitet og lydighet det eneste normale.

Av Glenn Richard Bergstø.

Hvilke beskjeder har vi gitt barna?

Det blir stadig vanskeligere å være annerledes, å ha egne meninger, en egen tro og å være et individ. Mangfoldet fjernes i sannheten og toleransens navn. Avvik fra “fakta” og “normalen” er ekstremisme og farlig, og skal bekjempes. Våre barn lærer ikke på skolen om hvordan de kan lære mer, å utforske verden, være nysgjerrig eller seg selv. De lærer å memorere hva som er “riktig og feil”.

Det har i lang tid blitt diskutert om skolene lærer barna nok nyttige ting og om skolene påvirker barna med for mye partisk ideologi. Det har også i lang tid blitt diskutert hvor mye av oppdragelsen skolen skal stå for, i en hverdag hvor flere foreldre tilbringer mindre tid sammen med sine barn. I Norge har vi alternativer til den offentlige skole nettopp på grunn av slike uenigheter. Siden 2020 har barn i skolealder opplevd noe ingen før dem har opplevd. Nemlig massetesting, munnbind, isolering, stengte skoler, digital hjemmeskole, redde foreldre og et samfunn styrt av frykt. 

Vondt i magen

Og de har blitt opplært til å leve i frykt. Både direkte og indirekte. Trår de feil eller ikke følger ordre kan noen de er glad i nemlig dø. Begynner de å hoste kan de selv dø. De lærer at isolering, testing, frykt, ensomhet og innedager er bra for helsen, for dem selv og alle rundt dem. Vi har allerede begynt å se noen av resultatene. Resultater som forverret mental helse og depresjonlærevanskerdårligere ansiktsgjenkjenningredusert språkutviklingdårligere sosiale ferdigheter og redusert tilgang til helsehjelp og mental helsehjelp.

“Jeg har vondt i magen” er noe foreldre Norge rundt har hørt oftere enn normalt de siste to årene. Fokus på nedstengninger, smittetall, spredning, asymptomatisk sykdom og en konstant og hysterisk testing når man føler seg frisk har gjort barn redde og angstfulle. Som manifesterer seg som magesmerter eller “klump i magen”.

Ekstrem konformisme

Det er stor forskjell på hvordan de forskjellige kommuner og skoler har håndtert covid tiden. Og det er stor forskjell på hvordan skoler har behandlet foreldre og barn som ikke vil testes, vaksineres eller er uenige tiltakene. På noen skoler har dette vært relativt ryddig, mens noen skoler har dessverre tatt konformitet til nye nivåer og startet med forfølgelse av noen av elevene, og familien deres. Det er noen skoler som sender bekymringsmeldinger til barnevernet fordi foreldre har “ekstreme og ytterliggående” meninger og holdinger. Barnevernet blir brukt som både trussel og våpen av de skoler som ikke respekterer fri vilje, skepsis, tro og livsyn, menneskerettigheter eller medisinsk autonomitet (selvbestemmelse) når det gjelder covid. Og disse såkalte “bekymringsverdige ekstreme holdingene” er i hovedsak å være uenig i helsemyndighetens og skolens coronahånderting eller hva som er fakta angående vaksineringen.

Covid forvirring

Men er det slik at foreldre faktisk er ekstreme, grenseløse, ytterliggående eller dårlige omsorgspersoner fordi de stiller spørsmål, krever bevis eller er skeptiske til massetesting, vaksinering, munnbind, stengte skoler, åpne skoler, hjemmeskole og andre tiltak? Og er barn av slike foreldre mer påvirket av sine foreldre enn barn av andre foreldre?

Det er leger, spesialister og forskere som også er skeptiske eller uenige til coronahånderingen eller enkelte tiltak. Noen er skeptisk til massetesting av barn, og mener det gir falsk trygghet, mens andre mener de burde bli testet oftere enn en gang i uken. FHI sa først at munnbind utenfor helsetjenesten “kunne ved feil bruk føre til økt risiko for smitte og sykdom”. Og så sa de vagt at munnbind kanskje virket allikevel. Og forskjellige eksperter har forskjellige meninger om forskjellige tiltak, selv FHI har forskjellige meninger. Og FHI ikke har fjernet siden april 2021 sier at munnbind bruk har liten til ingen betydning for smitte. Til tider ble reglene forandret så ofte og var så selvmotsigende at selv statsministeren ikke klarte å følge reglene.

13. januar 2021 skriver syv norske forskere i Bergens Tidene :

Hjemmeundervisning og stengte fritidsaktiviteter betyr dårligere læringsutbytte og mindre sosial kontakt. Ungdom har lav risiko for å bli alvorlig syke av selve viruset, men langtidsvirkningene på egen psykisk helse og læring kan bli betydelige”.

Og selveste FHI overlege Preben Aavitsland sier til NRK at nedstengningen av skole under pandemien var en tabbe og skapte falsk frykt.

Selvsagt er ikke foreldre alltid like kunnskapsdyktige, velformulerte eller saklige som ekspertene nevnt over, selvom skepsisen eller uenigheten er den samme. Når det kommer til sine egne barn er det mer følelser involvert, som sinne, irritasjon, frykt og fortvilelse. Men i all denne forvirring og motstridene beskjeder blir foreldre som våger å være forvirret, skeptiske eller å stille spørsmål til skolens pandemihåndtering gjort til ekstremister, og dårlige omsorgspersoner. Noen ble anmeldt til både politi og barnevern.

“Du er ikke som alle andre”

Sarah, tolv år, gikk i fjerde klasse på Kringlebotn skole da pandemien startet i 2020. I begynnelsen var hun litt redd denne pandemien som kom til Norge, og ble også bekymret når skolen innførte de forskjellige tiltakene. Sarah og hennes familie ble etterhvert oppmerksom på feilene og selvmotsigelsene i coronahåndteringen og nyhetene. Som at tiltak og vaksinering ikke stoppet spreding eller smitte. Som at selv trippelvaksinerte ble smittet og smittet andre. Som at ekspertene var uenige i alt mulig og at det faktisk var færre dødsfall enn normalt. Virkeligheten stemte ikke helt med hva som ble vist og sagt på tv og i avisene. I løpet av 2021 ble det viktigere for Sarah, og familien, å si sine meninger, å fortelle om sine oppdagelser og å uttrykke sin skepsis. Det ble viktig å stille spørsmål og å kjempe for hva de mente var rett.

Sarah følte dette ble dårlig likt av ledelsen på skolen. Og hun begynte å bli mobbet av medelever, med uttrykk som: “coronajenta” og “gå og test deg”. Sarah fikk en følelse at hennes meninger ikke var akseptert på Kringlebotn skole og at hun ikke passet inn. Skoleledelsen sier at dette er å forvente når de har «meninger som er så langt fra alle andre». Samtidig som at dette er ikke hennes meninger, men meninger til moren hennes. Og da blir spørsmålet om skoleledelsen mener dette om andre politiske og medisinske meninger andre foreldre påvirker sine barn med?  Mener skoleledelsen på Kringlebotn skole at barn som er Jehovas vitner må forvente å bli mobbet fordi Jehovas vitner ikke tillater blodoverføring og ikke feirer 17.mai?

Appell

Det hele toppet seg da Sarah holdt en appell om hvor vanskelig det er for barn å si nei, på Torgalmenningen 22.januar 2022. Kort tid etter sendte skolen inn en bekymringsmelding til barnevernet, med youtube link til denne appellen. De forklarer barnevernet at de har prøvd å fortelle hva fakta er til Sarah og moren, og er bekymret siden de ikke bare godtar deres faktasjekk. De sier videre at alle ansatte har sett videoen og er rystet. (Noe som kan forklare hvorfor Sarah følte at skolen ikke likte hva hun sa og gjorde.)

Mange barn (og voksne) er redde for å snakke foran forsamlinger og fremmede. Og det er derfor ekstra ille at slike appeller fører til slike konsekvenser. Målet med slike konsekvenser er å skremme barn (og voksne) til å ikke tørre å si sine meninger, uttrykke seg eller si ifra. «Dine meninger gjør meg så rystet og bekymret at jeg må anmelde deg til autoriteten». Noe to andre utenom skolen også gjorde. 

Dere kan se videoen selv:

YouTube player

Skolebytte

Resten av skoleåret ble naturligvis vanskelig og tungt. Sarah har det tøft, gråter oftere og utvikler angst. “Verden” er ikke bare imot henne, men også imot hennes mor og søsken, og skolen prøver å splitte dem og sette dem opp mot hverandre. 

I tillegg til mobbingen og diskrimineringen fra skolen må familien “forsvare” seg til barnevernet. Og familien er soleklar på at det er meningene deres rundt covid som er grunnlaget for bekymringsmeldingen. Skolen sier selv at “det er omsorgssvikt og belastende å bo med en mor som har ekstreme meninger/holdninger.” Og rektor definerer ekstrem som «når de fleste i befolkingen ikke mener det samme». Mener rektor at meningene til KrF, venstre eller mdg er ekstreme? De fleste i Norge mener ikke det samme som dem.

Sarah klarer ikke lengre å forsette på samme skole og bestemmer seg for å bytte. Det burde være unødvendig at barn må flykte fra en skole i Norge, men Sarah og familien ser ingen annen løsning. På dagen før skoleavslutningen ønsker Sarah å fortelle klassen sin at det ikke er deres feil og forklare dem hvorfor hun nå bytter skole. Og hun er forberedt på å svare på spørsmål fra medelever i klassen sin. Hun sier ifra om dette til skolen og avtaler at hun kan til å lese brevet til klassen. 

Men noen få setninger ut så avbryter læreren henne og ber henne stoppe. To lærere dytter så henne ut av klasserommet. Hun får ikke lov allikevel. Sarah blir selvsagt lei seg, begynner å gråte og vil helst dra hjem. På avslutningsdagen står Sarah på utsiden av skolen og leser brevet. Sarah føler det ble en unødvendig dramatisk avslutning på skoleåret. De kunne latt henne få snakke i noen få minutter.

Pandemrix

Kan det være slik at Sarah og familie har en god grunn til å være forsiktig og skeptisk? Kan de ha en rimelig, og ikke “ekstrem”, grunn til å ikke vaksinere seg eller bare tro på: “trygg og effektiv”? Moren til Sarah, Linda, er ei av de som ble skadet av svineinfluensavaksinen Pandemrix. Som FHI overlege Preben Aavitsland mente var “den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid”.

Er det urimelig å ikke ville ta flere vaksiner hvis en har blitt skadet av siste vaksine?

Propaganda

En kritikk moren har fått fra skolen er at hun mener nrk fremstiller saken bare fra en side og at nrk super ikke er fri fra propaganda. Så skolen, som bruker nrk super i undervisningen, mener at skepsis til statskanalen er kritikkverdig og bruker det imot henne. Det er selvsagt delte meninger om propaganda, men det er ikke bare ytterkantene som mener en statsfinansiert tv kanal driver med propaganda for både voksne og barn. Et innslag i nrk super som fikk mange til å reagere og klage var Bamselegen sesong 3 episode 10 “Vaksine”.

Hvor bamselegen synger en fengende sang med barnevennlig symbolikk: “Vi må ta vaksinene! gjør det nå! gjør det nå! Vi må ta vaksinene! gjør det nå! gjør det nå!….Så blir du med i kampen du og!” Noen vil ikke ha noe problem med dette mens andre vil klassifisere det som selve definisjonen på propaganda.

Nor Guderud (12) taler foran Stortinget

Sarah og Nor

Dessverre er ikke denne situasjonen unik. Det er ikke alle som tørr å stå frem, så vi vet ikke hvor mange som har opplevd lignende. Men det er noen få andre som har stått frem. Høsten 2021 ble Nor (12) bortvist fra skolen fordi han ikke ville teste seg  og ting eskalerte seg rask til en hårreisende behandling av Nor og familien. Nor har vært igjennom mye av det samme som Sarah og har laget en video med støtteerklæring til Sarah og hvor han leser et åpent brev til Kong Harald og Statsminister Støre. Nor er veldig tydelig på at barn har rett til å si nei.

Røde flagg

Faren med å prøve å gjøre alle normale eller like er elimineringen av mangfoldet. Faren ved å straffe noen for å si sine meninger er eliminering av demokratiet.

Uenigheter er ikke ekstremisme. Og selvråderett er ikke ekstremisme.

Glenn Richard Bergstø

Menneskerettsforkjemper.

Forrige artikkelKraftranet og det norske demokratiet
Neste artikkelVesten forbereder seg på å plyndre etterkrigstidas Ukraina med nyliberal sjokkterapi