Norge undergraves av deg som stilltiende aksepterer

0
Shutterstock / Doucefleur

Still spørsmål! Tenk selv! Covid 19, Nano, mRNA, Spike, bivirkninger…

Leserinnlegg av to bekymrede foreldre. Nora Farah og Bjørn Tore Stig.

Her er noen spørsmål, finn dine egne svar…

Nå er det over 2 år siden vi fikk Covid 19. Det har preget oss på alle mulige måter, og vært den desidert mest omtalte saken i media og blant folk flest. Likefullt vet vi veldig lite, og det er mange spørsmål det er verdt å stille, tenke på, og mene noe om.

«Vaksinene» kom under ett år etter pandemien, det gledet vi oss først over. De aller fleste av oss er nemlig for klassiske vaksiner. Men hvorfor ble så mange raskt mot mRNA- medikamentene? Hvem er disse «utskjelte og usolidariske vaksinemotstanderne»?

Kan det hende at man så at «vaksinene» ble tatt frem på rekordtid, og testet deretter. Kanskje man stilte spørsmål når man så at effektene ikke var som det ble sagt? Kanskje man reagerte med frykt når man leste og hørte om mange alvorlige bivirkninger?

Mye er tilsynelatende bra her i verdens beste land, men er alt egentlig så fantastisk i Norge? Gode debatter og diskusjoner om mange viktige spørsmål uteblir, innlegg med feil meninger på sosiale medie blir slettet. Vi sier ikke at vi vanlige folk har svarene, men det er vår rett og plikt å stille spørsmål og til å bli respektert for det man mener og tror på.

1. Hvorfor kaller man medikamenter under utprøving for «vaksiner»

Reelle vaksiner er preparater som er laget av levende eller deaktiverte virus, eller det er produkter av smittestoffer, som føres inn i mennesker eller dyr for å beskytte dem mot infeksjonssykdom.

Vaksiner bygger på prinsippet om at mennesker som har gjennomgått en viss infeksjonssykdom, oftest blir uimottagelige for et nytt angrep av den samme sykdom i kortere eller lengre tid; de er blitt immune. Immuniteten er spesifikk, det vil si at den beskytter bare mot den samme sykdommen. En god vaksine skal være tilnærmet risikofri, og gi få og eventuelt milde bivirkninger.

Normalt tar vaksiner 10-15 år å utvikle etter nøye testing og utprøving. Så vidt vi vet er Pfizer og Moderna fremdeles i utprøvingsfasen og ikke bygget på prinsippene for hva en vaksine er. De bør kanskje ikke vært kalt for «vaksiner», men «medikamenter under utprøving».

2. Hvorfor vet vi ikke mer om om mRNA-teknologoen?

Det er mRNA-teknologi og Spike-proteinet og grafenoksid som ligger til grunn for medikamentene til Pfizer og Moderna. Hva vet vi om effektene av denne helt nye formen for modifisering av cellene våre? Det bør kanskje stilles spørsmål ved om vi vet nok, spesielt til å forsvare å gi dem til de som ikke trenger det aller mest (ungdom, friske osv.)?

Slik vi har forstått det kan mRNA beskrives som noe som påvirker den kritiske informasjonen som bestemmer hva cellene skal gjøre – et slags et «operativsystem». Ved å ta Pfizer eller Moderna får man tilført milliarder av Spikeproteiener, som «åpner opp» cellene og dette muliggjør en viss beskyttelse mot Covid 19, men de åpner også for at kroppen påvirkes av mye annet vi vet alt for lite om.

3. Hva betyr det at cellene mine påvirkes av ukjente faktorer

Kroppen består av ca 37 billioner seg tildels svært ulike celler. De er grunnlag et for blod, vev, hjerne, immunsystem, bukspyttkjertel, tarm- og barriereproteiner, gastrointestinale celler, skjoldbruskkjertel, nervesystem, hjerte, hud, muskler, mitokondrier, lever osv. Kort sagt alt kroppen består av er celler i ulike former.

Messenger RNA (mRNA) finnes i alle levende celler. Disse trådene av genetisk kode fungerer som kjemiske mellomledd mellom DNAet i kromosomene våre og cellemaskineriet som produserer proteinene vi trenger for å fungere. mRNA gir instruksjonene dette maskineriet trenger for å sette sammen disse proteinene.

Mange rapporter har imidlertid reist skepsis til de biologiske virkningene og typene antistoffer som produseres. Her er noen godt kjente konsekvenser ved å ta disse medikamentene, dette er det verdt å reflektere ved.

 • Kreft oppstår ved skader i cellenes arvestoff. Når man så fører inn stoffer i kroppensom påvirker cellene, kan dette være en langtidsbivirkning vi ikke ser.
 • Både menn og kvinners fruktbarhet påvirkes av stoffer som Synctiner og Polysorbatersom finnes i mediakamentene, dette er spesielt gode grunner til å beskytte unge mennesker mot disse.
 • Hydrogel nanopartikler replikerer seg inne i kroppen. Nanopartikler gir DNA skader,som utløser kreft, åreforkalkning og hjerte-karsykdommer

4. Hvorfor fokuserer man ikke på bivirkningene av «vaksinene»?

Legemiddelverket mottatt mer enn 60.000 meldinger om mistenkte bivirkninger pr august 2022. Det betyr at det faktisk er langt fler, da de fleste ikke meldes inn. Av disse er ca 7.000 er klassifisert som alvorlige, det er nesten er dobbelt så mange som har dødd av Covid.

Her er noen av de viktigste (kilde Legemiddelverket):

 • Nevrologiske symptomer
 • Plager med muskel og skjelett
 • Kjønnsorganer og bryst
 • Mage og tarm
 • Hudsymtomer
 • Luftveisproblemer
 • Hjertesymtomer
 • osv…

Og vi stiller spørsmål ved hvordan samfunnet som helhet nærmest neglisjerer det faktum at skadevirkningene er enorme, av en «vaksine» som heller ikke beskytter, mot en Covid 19, som relativt få faktisk dør av.

5. Hvorfor dør unge, veltrente menn av hjertestans?

Vi leser artikler om friske unge, veltrente menn som får plutselig hjertestans. Dette var frem til 2019 noe som skjedde svært sjelden og ble forklart med at den som døde hadde en underliggende genetisk sykdom.

Myokarditt er årsak til 5-15% av plutselig hjertedød hos atleter. Koblingen mellom myokarditt og mRNA-medikamentene mot Covid-19 er et aktuelt tema, da amerikanske, israelske helsemyndigheter og WHO har slått fast at det er en sannsynlig kobling. Myokarditt er en av bivirkningene som står høyt på listene til Legemiddelverket.

Det er et tankekors at vi hører om langt flere tilfeller av slik hjertestans det siste året, men vi ikke får noen forklaringer på hva den reelle årsaken til dette er?

6. Hvorfor skal vi «tvinge» mRNA medikamentene på barna våre?

Alle under 50 som ikke har underliggende sykdommer og lever normalt, har som regel et godt immunforsvar. Om de blir smittet av noe håndterer immunforsvaret dette, de aller fleste blir ikke alvorlig syke.

Hvis det er slik at vi er det minste usikre på om mRNA-medikamentene vi har i Norge i dag kan være skadelige for de unge som har livet foran seg, så kan det være verdt å ta debatten om de skulle ha blitt presset til å ta disse? Argumentet om at de ikke skal smitte andre ikke viste seg heller ikke riktig.

Selv om det ikke er formell tvang, virker det som de fleste i Norge mener man skal «vaksinere» seg med mRNA-medikamentene. Myndigheter og medias ensidige fokus på dette, og ikke minst regelverkene de har innført, har i praksis tvunget befolkningen til å gjøre det. Hva skjer om du ikke gjør det, og tør de som ikke vil snakke om det?

7. Hva gjør man med de som blir syke av Covid 19? Og hvorfor snakkes det ikke mer om medikamenter, immunforsvar og det reelle sykdomsbildet i Norge?

På nettet kan man lese og høre at det finnes godt utprøvde og dokumenterte medikamenter som har påvist god effekt mot tidlig behandling av virus og det uten farlige bivirkninger. De har vært på markedet i mange år og blitt brukt av mange land, med svært gode resultater. Eksempler er Klorokin, Azitromicin, Ivermectin som vi har forstått er dokumenterte som sentrale legemidler ved forebygging og behandling av Covid-19.

Hvorfor hører vi ikke mer om medisinering som alternativ til vaksinering?

Immunforsvaret er det viktigste vi har i kroppen når det gjelder å bekjempe virus og mye annet. Hvorfor, når det er sannsynlig at immunforsvaret hos mange av de som er tar mRNA blir svekket av muligens av ukjente effekter fra «vaksinene» til Moderna og Pfizer, tas ikke dette opp i en åpen og balansert debatt?

Hva med de som har fått langvarige sykeleier av noe de før kvittet seg med etter en dag eller to, og de andre med alvorligere sykdommer? Kanskje ikke rart at kapasiteten har vært sprengt på norske sykehus? Og at sykefraværet har vært rekordhøyt…
Hvorfor vet vi ikke mer om det totale sykdomsbildet i Norge?

Hvorfor snakkes det så lite om at det er viktig å spise plantebasert og ren mat, ta vitaminer, urter, og annet forebyggende for å opprettholde et godt immunforsvar?

Det er ikke sikkert vi tenker og mener det samme og heldigvis er Norge et fritt land hvor det er lov å være kritiske og stille spørsmål. På det viset blir vi klokere og samfunnet bedre.

Takk for at du leste dette. Kanskje du har fått noen spørsmål du vil stille deg og tanker verdt å gjøre seg.

Nora og Bjørn Tore Stig

Ps. Er du spesialist eller helsebyråkrat eller annet, og finner feil i vår fremstilling får du ha oss unnskyldt, vi er hverken leger eller forskere, men foreldre som krever at myndigheter og media opplyser oss med sann, rettskaffen og balansert informasjon.


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelVindturbiner slipper ut svært farlig klimaødeleggende gass
Neste artikkelOm terningkast 6