Energidebatten i NRK – en selsom forestilling

0
Skjermdump fra NRK

Av Odd Handegård.

Energidebatten de siste par ukene er blitt stadig mer virkelighetsfjern, også under Arendals-uka og i gårsdagens partilederdebatt. Partilederne tok utgangspunkt i en oppdiktet virkelighet og konklusjonene ble deretter. Energikrisen har selvfølgelig to hovedårsaker som henger nøye sammen:

De tre-fire siste (unødvendige) kablene til EU, har gjort det mulig for energibransjen å realisere mulighetene i energiloven fra 1990-tallet om å selge norsk strøm så dyrt som mulig, dvs. til EU. Statkraft og andre kraftselskaper har plutselig funnet det hensiktsmessig å importere europeiske strømpriser til Norge. Dette spørsmålet ble knapt nok nevnt i debatten (bortsett fra av Moxnes). I stedet haglet det irrelevante argumenter som jeg har vært innom flere ganger – men som dessverre må gjentas, i alle fall noen av dem:

1. Påstand: Vi har eksportert kraft i 60 år – en vellykket ordning. Vi kan ikke kutte kablene nå. Kommentar: Ingen har foreslått det heller. Kravet er at vi kun skal eksportere vårt overskudd.

2. Påstand: Vi har hatt lite nedbør i år. Kommentar: Riktig enkelte steder, men hovedgrunnen til at det er lite vann i enkelte magasiner, er den ekstraordinære krafteksporten i Agder/Rogaland.

3. Påstand: Makspris vil føre til mindre sparing av strøm. Kommentar: Statistikken fra SSB viser at påstanden er feil. De som har mindre boliger og lavt strømforbruk bruker omtrent det de må bruke. Luksusforbruket til rikfolk er det ingen som gidder å redusere. En to- eller flerprisordning vil trolig heller ikke redusere strømforbruket, men først og fremst være et tiltak som reduserer de økonomiske forskjellene i Norge.

4. Påstand: Putin har redusert eksporten av gass til Europa. Kommentar: Bare tull. Russland er selvfølgelig interessert i å selge gass for å finansiere russisk virksomhet, ikke minst i Ukraina. Det er EU og USA som boikotter Russland, også gassimporten til EU.

5. Påstand: Russland reduserer gasseksporten til EU – derfor må Norge eksportere vannkraft som kompensasjon. Kommentar: Helt vilt. 20-30 TWh med norsk vannkraft betyr ingenting i EU. Derimot betyr det mye at Norge årlig eksporterer over 2.000 TWh petroleum til EU.

6. Påstand: Det er krisen i Europa etter invasjonen i Ukraina, som er årsaken til den vanvittige norske strømprisen. Kommentar: Galskapen i Norge startet før invasjonen i Ukraina.

7. Påstand: Norge må produsere mer kraft, særlig vindkraft, til norsk industri, elektrifisering av sokkelen m.m. og for å eksportere mer kraft. Kommentar: Det påståtte behovet for ny, norsk kraft skyldes i hovedsak politikernes energisløsing – til elektrifisering av sokkelen, og til overdrevne planer om mer eksport og produksjon av batteri-, hydrogen- og datasentre (bitcoin-spekulasjon).

8. Påstand: Med jevne mellomrom oppstår det (angivelig) tørrår som skaper behov for kraftimport fra EU. Vi risikerer at EU vil nekte oss strøm hvis vi reduserer eksporten av vannkraft. Kommentar: Egentlig bare tull. EU vil ikke blokkere eksport av litt strøm (lagd av norsk gass) til Norge fordi Norge eksporterer det mangedobbelte med gass/olje. – Men selv om det enkelte sjeldne år kommer litt mindre nedbør enn vi bruker, er det norske kraftsystemet organisert slik at lite nedbør enkelte år ikke vil få negative konsekvenser fordi det også i slike år alltid er en god del kraft i de norske magasinene – de er aldri helt tomme. I tillegg har vi en rekke flerårsmagasin som skal takle den norske kraftforsyningen i «tørrår» – som i praksis kun er et teoretisk begrep.

9. Under debatten lå en forutsetning som knapt ble nevnt (bare Moxnes fikk kjeft for klimaskepsis av de andre partiene): Forslaget om å eksportere 20-30 TWh fornybar kraft og det 10-dobbelt med fossil energi til EU, var å berge det globale klimaet, altså et fullstendig selvmotsigende sammensurium. – Mangelen på alminnelig sunn fornuft, har jeg skrevet om mange ganger: Det finnes ikke et eneste land i verden med fossile ressurser som kommer til å redusere produksjonen av fossil energi, og det finnes knapt et eneste land som vil produsere så mye fornybar energi at bruken av fossil energi vil bli redusert.

Både Frp, Sp, SV angret på at partiene i sin tid stemte for de siste eksportkablene til EU. De ville ha stemt mot kablene dersom de hadde visst det de vet i dag. Det er beklagelig at kunnskapen i partiene var så mangelfull for 10-12 år siden, men det må muliges kunne aksepteres at også partier må kunne skifte mening – hvis de i dag tar fornuftige standpunkter.

Jeg kikket litt på kommentarene i VG og Dagbladet til partilederdebatten. I Dagbladet og VG (Hanne Skartveit) fikk Støre 6 – til tross for at han burde ha strøket, og Erna Solberg – som ikke sa et eneste fornuftig ord – ble utropt til debattens seierherre. I Dagbladet ble Støre «debattens klare vinner» tross en sammenhengende ordflom med ufattelige mengder feilinformasjon. Vi må dessverre konstatere at heller ikke journalistene i mange av de største avisene våre befinner seg i virkelighetens verden.

Forrige artikkel«Våpnene er stjålet, den humanitære hjelpen er stjålet,» sier krigsveteraner i Ukraina
Neste artikkelMediene elsker en statsminister som legger seg flat for EU og tråkker på vanlige folk