Sanksjoner mot Russland fører Latin-Amerika til avgrunnen

0

Krigssituasjonen mellom Russland og Ukraina, sammen med de mange sanksjonene som USA og dets allierte har innført mot Moskva, påvirker ikke bare denne nasjonen økonomisk, men også latinamerikanske land.

Av Hedelberto Lopez Blanch

Et av de mest berørte er Ecuador. I 2021 ble 20 prosent av landets bananproduksjon eksportert til Russland (omtrent 85 millioner kasser), har landet nå ingen steder å sende dem og de vil bli ødelagt, noe som fører til økonomiske tap.

I fjor tjente Ecuador 706 millioner dollar for bananeksport til Russland, 142 millioner dollar for reker, 99 millioner dollar for blomster, 28 millioner dollar for fisk og 17 millioner dollar for kaffe.

Paraguay hadde Russland som sin andre kjøper av storfekjøtt og eksporterte i 2021 hele 79 213 tonn dit, noe som tilsvarte en inntekt på 314 millioner dollar, og nå som Moskva er koblet fra det internasjonale banksystemet (swift) vet ikke landet hvordan de skal hente eller sende produktet.

Noe lignende skjer med Brasil. I løpet av forrige periode solgte Brasil soyabønner til Russland for 343 millioner dollar, 167 millioner dollar for fjærfe, 133 millioner dollar for kaffe og 117 millioner dollar for storfekjøtt.

Når det gjelder Mexico, eksporterte landet blant annet biler, datamaskiner, øl og tequila og kjøpte gjødsel. Uten denne importen vil landbruket lide tap og maten blir dyrere.

Denne situasjonen vil føre til en forverring av den økonomiske krisa i disse landene, med lønnskutt, oppsigelser og prisøkninger som resultat.

Det enorme presset som USA utøver på de latinamerikanske landene for få dem til å slutte seg til den russofobiske politikken de har pålagt planeten, ved å kontrollere mainstream media, kan forverre disse problemene.

For eksempel vil en mellomstatlig samarbeidsavtale mellom Russland og Argentina om fredelig bruk av atomenergi, særlig når det gjelder grunnforskning og anvendt forskning, bygging og drift av kjernekraftverk og reaktorer, bli stoppet.

I tillegg har Moskva uttrykt sin interesse for å delta i en anbudskonkurranse for bygging av et lagringsanlegg for brukt kjernebrensel ved Atucha II-atomkraftverket i den søramerikanske nasjonen.

Washington bruker alle former for utpressing til dette formålet: politisk innflytelse, økonomiske løfter og utpressing, slik tilfellet var ved den nylige avstemninga i FNs generalforsamling om å ekskludere Russland fra FNs menneskerettighetsråd. Etter avstemninga opplyste flere delegater at de av ulike årsaker var blitt tvunget til å stemme på den måten.

På grunn av virkningene av den vestlige verdens «sanksjonskrig» har tilgangen på gjødsel blitt påvirket, noe som utgjør en trussel for latinamerikanske bønder, men er gunstig for USA, som produserer store mengder gjødsel. De amerikanske produsentene prøver allerede å øke eksporten til landene i regionen.

Gjødselprisene er nå rekordhøye og i løpet av første kvartal 2022 steg de med 30 prosent, noe som overstiger prisene i 2008 under den globale finanskrisa.

På grunn av «sanksjonene» har leveranser fra Russland blitt suspendert og dette landet er en av de viktigste produsentene og eksportørene globalt.

Moskva er den største eksportøren av nitrogengjødsel og den nest største eksportøren av kalium- og fosforgjødsel.

I 2021 eksporterte den eurasiske giganten gjødsel til en verdi av 12,5 milliarder dollar. Blant de viktigste kjøperne var Brasil og EU med henholdsvis 25 % og 25 % og USA med 14 %.

Som forventet vil landbruksproduksjonen i disse landene bli hardt rammet dersom gjødselen ikke kommer fram.

Dette komplekse scenariet kommer på et tidspunkt da FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) rapporterte at matvareprisindeksen nådde 159,3 poeng i mars, noe som er et rekordhøyt nivå, mens den i februar allerede hadde slått rekorden siden kostnadene. indeksen ble opprettet i 1990. .

FAO la til at av de fem kategoriene som er inkludert i indeksen, har fire aldri vist så høye priser: vegetabilske oljer (248,6 poeng), korn (170,1), meieriprodukter (145,2) og kjøtt (120,0).

Kilde: FAO

For to av kategoriene økte prisene i februar på grunn av konflikten mellom Russland og Ukraina: korn med 17 % og vegetabilske oljer med 23 %. Disse landene eksporterer til sammen 30 % av hveten og 20 % av maisen som konsumeres i verden.

De nåværende og fremtidige utsiktene for de latinamerikanske økonomiene regnes som vanskelige, ettersom de vil måtte håndtere de høye kostnadene til matvarer uten å ha kommet seg etter de enorme tapene forårsaket av Covid-19-pandemien.

Som et resultat fører rekken av sanksjoner som er pålagt av USA, ikke bare mot Russland, men også mot mer enn 30 land i verden, flere latinamerikanske land ned i avgrunnen.


Originalens tittel: Las extorsiones contra Rusia golpean a Latinoamérica


PS: Alle partiene på Stortinget støtter denne sanksjonspolitikken.

Red.

Forrige artikkelStøre gir 10 milliarder skattekroner til et av Europas mest korrupte land
Neste artikkelSlutten på tilliten
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.