Moderna-vaksine øker risikoen for myokarditt med 44 ganger hos unge voksne

0

En fransk fagfellevurdert studie konkluderte med at for både Pfizer- og Moderna-vaksinene skyter risikoen for myokarditt i været en uke etter vaksinasjon. Dette heter det i en artikkel som Joseph Mercola har bidratt til. Vi gjengir et sammendrag her.

Risikoen for myokarditt etter mRNA-vaksinasjon var 8 ganger og 30 ganger større enn uvaksinerte kontrollgrupper for henholdsvis BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) og mRNA-1273 (Moderna).

Den største tilknytninga til myokarditt etter Moderna-stikket var 44 ganger høyere risiko for personer i alderen 18 til 24 år.

Når det gjelder Pfizer-skuddet, i forhold til samme aldersgruppe, var risikoen 13 ganger høyere.

Myokarditt refererer til betennelse i hjertemuskelen – en livstruende tilstand. Det er mange etablerte årsaker til denne hjertesykdommen. Den ledende årsaken – ifølge moderne vitenskaps nyeste oppdagelser – er virus; men under pandemien har COVID-mRNA-vaksiner fått en plass som en toppmistenkt for myokarditt.

Den nye studiens mål var å gi en vurdering av forbindelsen til vaksiner på tvers av kjønn og aldersgrupper.

«Både SARS-CoV2-infeksjon og COVID-mRNA-vaksiner har vært assosiert med myokarditt. Når vi kjenner til piggproteinets affinitet til ACE2-reseptorer i hjertet og piggproteinets skade på kardiomyocytter (hjerteceller), var assosiasjonen av myokarditt med SARS-CoV2-virus eller piggproteinbasert mRNA-vaksinasjon ikke helt uventet,” sier Dr. Sanjay Verma.

Verma mener også at  CDCs analyse  «feilaktig antyder» at risikoen for myokarditt etter SARS-CoV2-infeksjon er større enn etter mRNA COVID-19-vaksinasjon.

«For tilfeller av myokarditt etter SARS-CoV2, bruker CDC offisielt bekreftede PCR+ ’tilfeller’, selv om deres egne seroprevalensdata viser at langt flere mennesker har blitt smittet enn det offisielle tall sier. For eksempel viser seroprevalensdata per 21. februar 2022 at 75 prosent (omtrent 54 millioner) av alle barn har blitt smittet sammenlignet med 12 millioner offisielt bekreftede PCR+-tilfeller (dvs. det faktiske antallet barn som er smittet er 4,5 ganger større enn PCR+ ’tilfeller’). Så langt har ikke CDC justert sine COVID-19-sykelighets- og dødelighetsdata tilsvarende,» sa kardiologen, som praktiserer i Coachella Valley, California.

Studien analyserte 1612 tilfeller av myokarditt og 1613 tilfeller av perikarditt i Frankrike fra 12. mai 2021 til 31. oktober 2021, og involverte 32 millioner mennesker i alderen 12 til 50 år som mottok 46 millioner doser mRNA-vaksiner.

Studien er begrenset fordi den bruker utelukkende diagnoser fra utskriving fra sjukehus. Derfor inkluderer den ikke de som kan ha dødd før de ble innlagt eller de hvis symptomene ikke var alvorlige nok til å bli innlagt.

«Det har vært rapporter ( pdf ) om obduksjonsbevist myokarditt etter vaksinasjon og anekdotiske bevis på at pasienter ble avvist av akuttmottaket og aldri ble innlagt på sykehus. Justering for disse ekskluderte undergruppene kan gi enda høyere risiko enn rapportert i denne studien. Oppfølging av pasientene i denne studien var begrenset til én måned etter utskrivning. En tidligere hjerte-MR-studie fant imidlertid at omtrent 75 prosent av pasienter med vaksine-assosiert myokarditt kan ha vedvarende MR-avvik 3–8 måneder etter den første diagnosen,” sa Verma.

Forfatterne av studien analyserte ikke effekten av boostervaksinasjon siden den ennå ikke er anbefalt for unge voksne i Frankrike.

I USA er imidlertid boosterinjeksjoner pålagt av høyskoler og universiteter, arbeidsgivere og til og med noen statlige offentlige helseavdelinger uavhengig av alder eller tidligere infeksjon.

«I en preprint-oppfølging av deres fagfellevurderte studie av myokarditt etter vaksinasjon, fant analysen fortsatt økende risiko for myokarditt etter boostervaksinasjon. Mens mange land har avstått fra å anbefale covid-vaksinasjon hos svært små barn fordi risikoen ikke rettferdiggjør fordelene, står USA alene om å anbefale det til de yngste barna, sa Verma.

En  forskningsartikkel  publisert 18. mai studerte pandemikontrolltiltakene – som inkluderte vaksine- og maskemandater, samt isolasjon og kontaktsporing – til Cornell University, som var nesten fullstendig vaksinert, og fant ut at disse retningslinjene «ikke samsvarte» med Omicron-varianten og dens raske spredning.

Plutselig voksendødssyndrom

Nylig har et nytt begrep blitt fremhevet i media: «sudden adult death syndrome» eller SADS.

Underliggende faktorer for SADS inkluderer udiagnostisert  myokarditt , betennelsestilstander og andre tilstander som forårsaker uregelmessigheter i hjertets elektriske system, og dermed utløser hjertestans.

Data samlet av Den internasjonale olympiske komité viser 1101 plutselige dødsfall hos idrettsutøvere under 35 år mellom 1966 og 2004, noe som gir en gjennomsnittlig årlig rate på 29, på tvers av alle idretter. I mellomtiden, mellom mars 2021 og mars 2022 alene – ett enkelt år – har minst 769 idrettsutøvere fått hjertestans, kollapset eller har dødd på banen over hele verden.

Blant EU FIFA-utøvere (fotball/fotball) økte plutselige dødsfall med 420 prosent i 2021. Historisk sett har omtrent fem fotballspillere dødd mens de spilte hvert år. Mellom januar og midten av november 2021 døde 21 FIFA-spillere av plutselig død.

Joseph Mercola bidro til denne rapporten. 

De resultatet at google-søket «athletes died suddenly 2022».

Forrige artikkelG7 har mistet grepet – et nytt G8 er i emning
Neste artikkelKryssord 3 på steigan.no