Hvor er veien til bærekraft?

0
Klaus Schwab under åpningstalen i Davos 23. mai 2022

Av Viggo Jordahl. Leserinnlegg.

Myndigheter verden over er i ferd med å implementere Agenda 2030 og FNs bærekraftmål. Målsettingene har fagre formuleringer, men mange er ikke klar over hvilke kapitalkrefter som er i ferd med å ta regien på disse store endringene som planlegges og er i gang. Menneskenes frihet og demokratiske system utfordres og strenge kontrollregimer er under utrulling.

World Economic Forum og de multinasjonale kapitalkrefter er ærlig på at de har planer om å styre utviklingen i verden etter sine definisjoner av bærekraft. Mekanismene som er tatt i bruk og som skal samhandle videre framover er godt beskrevet i Klaus Schwab bok «The Great Reset» fra 2021. Schwab er grunnleggeren av WEF hvor den tidligere utenriksminister Børge Brende er president. Er det disse kreftene FN har satt til å styre utviklingen i verden? Og jeg kan ikke se annet enn at norske myndigheter bukker og bøyer seg i støvet.

Med få unntak sitter de store folkebevegelsene på gjerde og lar kapitalmakta med sine destruktive og manipulerende kontrollsystemer får rå. Skal bærekraftmålene blir oppfylt til gode for både mennesker og miljø må de ulike folkebevegelsene se og respondere over utviklingstrekkene i større grad enn nå.

I Norge har vi godt etablerte miljø – og solidaritetsorganisasjoner som bør kjenne sin besøkelsestid nå, i en tid hvor utviklinga skjer i retning av brutale virkemiddel under dekke bak fyndord som beskriver de vedtatte bærekraftmålene. Disse målene markedsføres noen ganger tørt og tilforlatelig og andre ganger som tilrettelagt propaganda fra media og myndigheter som gir både håp, frykt og apati.

Det er kanskje på tide å være noe mere konkret. Virkemidlene for å lage en «bedre» og mer kontrollerbar befolkning og natur er mangfoldig. Noen virkemiddel lages det store propaganda-kampanjer og andre virkemiddel er i stor grad hemmelig. Noen av bærekraftmålene er utnyttet til både å tjene storkapitalen og kontrollregimer. I for eksempel Bærekraftmål 9 har et edelt mål om å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig for verdens befolkning. Planene er i stor grad basert på trådløs teknologi som beviselig er skadelig både for menneske og miljø. Den femte generasjonen trådløs teknologi (5G) betyr en betydelig økning i antall noder (sendere) både innomhus, på bakken og i atmosfæren som igjen betyr stor økning av høyfrekvent stråling som skader både mennesker, planter og dyr. At denne teknologien er utledet av masseødeleggelsesvåpen (SKALAR-våpen) er noe de færreste vet. Myndigheter og elektronikkindustrien bagatelliserer de skadelige og negative virkningene av høyfrekvent trådløs teknologi.

I bærekraftmål 13 som omhandler klimaendringer er det en rekke gode tiltak for å redusere klimagassutslippene til atmosfæren. Paradokset er at forurensingen direkte fra fly har aldri vært høyere. I tillegg til vanlig passasjer – og godstrafikk i lufta, brukes en rekke utslipp fra fly til vær- og klimamanipuleringer som norske myndigheter i NOU 2009:16 kaller «siste-utvei-teknologier». Disse manipuleringer er delvis unntatt offentlighet og drives stort sett av militære myndigheter i skyggen av og i tråd med noen formuleringer i bærekraftmål 13. Disse 2 eksempler på teknologier har skadelige virkninger som myndigheter og media ikke ønsker publisitet om.

I FNs bærekraftmål 3 står det mange gode og velmenende formuleringer med dertil virkemidler for en god helse til alle jordens mennesker. Sentralt i dette står globale vaksineprogram og lite om lokale helsefremmende livsførsel, mat og medisiner. Gjennom koronapandemien har vi sett en vanvittig propaganda for eksperimentell vaksine som har endret både lovverk og levesett til millioner av mennesker. Selv om vaksinene har begrenset virkning både på smitte og helbredelse, har det store flertallet av verdens befolkning tillitt til produsentene av de genmanipulerte eksperimentelle vaksinene som i mange land ble påbudt. Vaksiner og smitte er så kroppsnært at det er nærmest ulovlig å ha et annet eller nyansert syn enn det som blir presentert. Selv i Norge har myndighetene endret lovverket slik at helsemyndighetene kan se bort fra Grunnloven og vanlige menneskerettigheter ved en gitt situasjon med smitte. I den korte høringsrunden på endringen av smittevernloven var det tusenvis av høringsuttalelser som frarådet dette uten å få noe gehør. Dette eksempelet viser at vaksineprodusentene og kapitalmakta har gjennom propaganda «kuppet» deler av bærekraftmål 13.

Det aller meste i Agenda 2030 og FNs bærekraftmål har gode intensjoner, men blir raskt overtatt av pengemakta som legger de fagre ord i sin agenda. Derfor er det høyaktuelt at folkebevegelser over hele verden viser folkemakt og markerer at de ikke aksepterer kontrollregimer som utfordrer miljø, frihet og demokrati.

Kjør debatt. Hilsen en verdensborger og medlem av flere folkebevegelser som Amnesty International, Norges Miljøvernforbund, Norges Naturvernforbund, Attac Norge og Sosialistisk Venstreparti. Organisasjoner som jeg også ønsker et større engasjement fra, rundt den folkelige påvirkningen av Agenda 2030 og FNs bærekraftmål.


Dette leserinnlegget ble først publisert på KSU.no. Det gjengis her med forfatterens velvillige godkjenning.

Forrige artikkelEuropa – fanget i en felle
Neste artikkelSvartehavet og tre musketerer