Flere titalls millioner norske bistandskroner er forsvunnet

0

Bistandskroner forduftet – UD slo alarm i hemmelig dokument

Avisa VG har avslørt hvordan norske bistandsmillioner forsvinner i et svart hull i Libanon, uten at noen aner hvor de er blitt av.

VGs utregninger viser at minst 32 millioner norske skattekroner som egentlig skulle til sårbare mennesker i middelhavslandet i 2020, forsvant på grunn av dårlige vekslingskurser.

Den norske ambassaden slo alarm

17. juni 2021 publiserte nyhetsbyrået Reuters en stor gravesak hvor de avslørte at minst 250 millioner amerikanske dollar av bistandsmidler fra FN hadde forsvunnet på grunn av dårlige vekslingskurser.

Dagen etter gikk det ut en e-post fra den norske ambassaden i Beirut hvor de slo alarm. Det viser et dokument VG har fått innsyn i.

I e-posten, som er godkjent av ambassadøren, fremkommer det at det er fare for tap av omdømme dersom informasjonen om verditap blir offentlig.

«Artikkelen til Reuters får mye oppmerksomhet og verditapet av bistanden øker omdømmerisiko for givere. Risikoen blir ikke mindre av at midlene havner i banksektoren, som har mye av skylden for krisen landet befinner seg i. Det er uklart hvilke konsekvenser det vil få».

Videre heter det i det interne UD-dokumentet at situasjonen er «uakseptabel for støttemottagere, givere og skattebetalere».

En kartlegging VG har utført, viser at organisasjonene i snitt tapte 50,2 prosent av den reelle markedsverdien på midlene sine i 2020 når de skulle gi kontantutbetalinger.

Avisa kommenterer dette på lederplass og skriver:

Vi må også påse at pengene brukes effektivt – og på det som nytter mest. Og ikke minst, at pengene faktisk kommer frem.

Det ser ikke ut til å ha skjedd her.

Myndighetene må ha kontroll. Har de kontroll, har de tillit. Forsvinner tilliten, forsvinner også nordmenns vilje til bistand.

Honnør til VG

VG er sammen med steigan.no blant de ytterst få i Norge som har satt søkelys på hvordan norske bistandsmilliarder havner i digre svarte hull i diverse land uten at noen kan redegjøre for hvor de er blitt av.

VG har avslørt hvordan norske bistandsmillioner havner i lommene til svært rike norske konsulenter. Les: Ble rike på fattigdom og med lange fingre nede i statskassa og – Bistandskontrakt ga millionutbytte.

Les: UD, bistand og elitesirkulasjonen

UD brukte private konsulenter på offisielle oppdrag

Sommeren 2014 gjorde journalister fra VG og E24 en jobb med å analysere de norske bistandsorganisasjonene. I en serie artikler viste de hvordan disse organisasjonene er blitt store, både i antall ansatte og i form av den kapitalen de forvalter.

Her hjemme har landets største og mest profilerte hjelpeorganisasjoner i samme periode lagt seg opp en formue på totalt 3,7 milliarder kroner, ifølge regnskapene for 2012.

Av de 3,7 milliardene som Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og CARE Norge hadde ved utgangen av 2012, var rundt en milliard kroner kontanter. Resten – 2,7 milliarder – var plassert i aksjefond og forskjellige rentepapirer.

Disse seks organisasjonene har i alt 800 ansatte, som er omtrent 20% av hva departementene har. De er altså ikke lenger frivillige organisasjoner i ordets egentlige betydning. De er profesjonelle byråkratier, som forvalter en del av statens inntekter, og som kan gjøre det så lenge de har statens gunst.

I 2003 skrev Terje Tvedt:

Det svært tette samarbeidet mellom staten, frivillige organisasjoner og forskningsinstitutter beskrives som “Den norske modellen”. I 2003 er flere tusen ansatte i statsforvaltningen, i rundt 150 frivillige organisasjoner, på forskningsinstitutter og universiteter knyttet opp til norsk politikk i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

– Hvert år forvalter dette systemet rundt 15 milliarder kroner. I 2003 vil norske frivillige organisasjoner motta om lag tre milliarder kroner fra Utenriksdepartementet til sitt arbeid. De driver bistand og nødhjelp i over 100 land og er involvert i nærmere 10 000 prosjekter, sier Tvedt.

Forrige artikkel5G og korona: Hva er det egentlig FHI kartlegger?
Neste artikkelDet største bokbålet i vår tid – 100 millioner bøker tilintetgjøres i Ukraina