WHO vil ha overnasjonal makt og sette nasjonalt sjølstyre til side

0

På WHOs møte i Genève 22. – 28. mai skal medlemslandene behandle et forslag til en ny traktat som gir WHO totalitære myndigheter. Og helseminister Kjerkol vil antakelig stemme for.

Medlemmer av Verdens helseorganisasjon (WHO) er dager unna å stemme over en internasjonal pandemiavtale og endringer i det internasjonale helseforskriften (IHR, 2005) som vil gi det ikke-valgte WHO mye større kontroll over nasjonale krisevedtak og nye fullmakter til å presse gjennom vaksinepass, global overvåking og «globale koordinerte tiltak» blant annet tår å bekjempe «feilinformasjon» når den erklærer en «helsemessig unntakstilstand».

Fra 22. mai til 28. mai 2022 vil representanter for WHOs 194 medlemsland (som representerer 98 % av alle land i verden) delta på et World Health Assembly-møte i Genève og stemme over denne traktaten og de foreslåtte endringene i det internasjonale helseforskriften (IHR). Hvis den blir vedtatt, vil både traktaten og endringer i IHR være juridisk bindende under internasjonal lov.

Verdens helseforsamling (WHA), det beslutningstakende organet til WHO, har etablert et mellomstatlig forhandlingsorgan (INB) for å utarbeide og forhandle frem en «global avtale om pandemiforebygging, beredskap og respons». Det ble gjort i desember 2021. WHA har som mål å få denne traktaten vedtatt under artikkel 19 i WHOs grunnlov som gir WHA makt til å pålegge juridisk bindende konvensjoner eller avtaler på WHOs medlemsland dersom to tredjedeler av WHA stemmer for dem.

Mens WHO utformet dette som en internasjonal pandemiavtale, har det siste utkastet til traktaten utviklet seg til å dekke alle «helsekriser». I motsetning til begrepet «pandemi», som er begrenset i omfang og refererer til verdensomspennende spredning av smittsomme sykdommer, er WHOs definisjon av en «public health emergency of international concern» (PHEIC) mye breiere og gjelder for alle typer sykdommer, uansett om de er smittsomme eller ei:

«En PHEIC er definert i IHR (2005) som «en ekstraordinær hendelse som er bestemt å utgjøre en folkehelserisiko for andre stater gjennom internasjonal spredning av sykdom og potensielt kreve en koordinert internasjonal respons.»

Utkastet til traktat setter «WHO i sentrum» og styrker WHO som «den styrende og koordinerende myndighet for internasjonal helse» og gir den omfattende, juridisk bindende fullmakter til å tvinge medlemslandene til å ta i bruk mange av sensur- og overvåkingsverktøyene som ble pålagt. under COVID-19-pandemien.

Noen av nøkkelområdene i utkastet til traktat inkluderer:

  • Internasjonale vaksinepass og kontaktsporing
  • Global overvåking
  • Behandling av av «feilinformasjon», «desinformasjon» og «for mye informasjon»
  • Finansiering: WHO-medlemmer akal kollektivt betale WHO over 950 millioner dollar i kontingent for 2022-2023 og har allerede betalt over 270 millioner dollar i frivillige bidrag for 2020-2021.

Styring av og kontroll med informasjonen

Medlemsstatene vil også bli pålagt å styrke sine tilnærming til «infodemisk håndtering» (et begrep laget av WHO som refererer til «for mye informasjon inkludert falsk eller villedende informasjon i digitale og fysiske miljøer under et sykdomsutbrudd.») I tillegg vil ikke-statlige aktører vil bli pålagt å samarbeide med regjeringer for å bekjempe desinformasjon.

En kopi av den foreslåtte avtalen kan lastes ned her.

Les også Tom Parker: World Health Organization pandemic treaty: A fresh push for vaccine passports, global surveillance, and more

Forrige artikkelUkrainas nye lover for arbeidslivet «åpner en Pandoras eske» for arbeiderne
Neste artikkelKryssord: Premie må vi jo ha!