WHO ønsker å stå over nasjonale grunnlover: etablerer nå ei global gruppe for «beredskap mot pandemier»

0
WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus til venstre

Fra Unser Mitteleuropa.

Nå som slutten på koronarestriksjonene blir ønsket velkommen i mange land, bør man ikke bli forbauset over at det i bakgrunnen fortsettes med å bygge opp en  globalt beredskap på linje med «Great Reset». Det foregår i full fart.

Det foregår en truende enighet om «pandemisk beredskap».

Nå som Covid-tiltakene tilsynelatende har mislyktes samtidig med at både politikere og medier  har satt bremsene på, var dette tilsynelatende en del av en plan. 

Verdens Helseorganisasjon, WHO, bruker nå den allmenne forvirringen til å få medlemsstatene til å underskrive på en «verdensomspennende beredskap mot pandemier». Dette skal være en avtale som i bunn og grunn gir WHO makt i alle medisinske og klimatiske nødssituasjoner. 

«[…) en enighet, en avtale – eller andre internasjonale instrumenter, som vil styrke charteret til WHO til å styre forhindringen av pandemier, men også beredskapen og hvordan de vil møte en ny pandemi».

Den nye avtalen, foreslått i 2021, utvider en opprinnelig avtale fra 2005. Den er godkjent av medlemsstatene. Det betyr at WHO-charteret (etter artikkel 9) kan gi prioritet framfor det enkelte lands grunnlov i tilfelle en naturkatastrofe eller en pandemi.

I Europa betyr det at målet skal være å få EU til å iverksette dette i medlemslandene. 

I framtiden vil WHO diktere, ikke anbefale

Med andre ord, WHO vil i framtiden diktere, ikke anbefale.

Fra WHOs side vil det si at at det allerede er etablert en gruppe, bestående av flere regjeringer. De avholdt sitt første møte den 1. mars 2022 «for å bli enige om arbeidsmetoder og tidslinjer».

På et nytt møte den 1. august 2022 skal de diskutere «framgang og et arbeidsutkast».

Så vil de presentere en fremdriftsrapport på den 76. World Health Assembly i 2023. Målet skal være å få vedtatt dette i 2024. 

Hensikten med dette skal være:

  • å sikre sterkere, vedvarende og langsiktige politiske beslutninger hos verdens ledere.
  • å definere klare prosesser og oppgaver.
  • å forbedre langsiktig støtte fra offentlig og privat sektor på alle nivåer.
  • å sikre integrering av helsesaker i all relevant politikk.

Dr. Astrid Stuckelberger, en sveitsisk forsker som har arbeidet for WHO i 20 år. advarer mot at det er nøyaktig slik det foregår.

Professor Astrid Stuckelberger: – En pandemi av løgner | steigan.no
Dr. Astrid Stuckelberger

Hun mener at hvert land må sende et offentlig protestbrev til WHO, der de understreker at det er uakseptabelt for dem å la landets helseministre underskrive på dette. Det kan avgjøre skjebnen til millioner av mennesker uten folkeavstemming.

Dr. Stuckelberger forteller at så langt er det bare Russland som har sendt et slikt protestbrev.

Helt til slutt: for å sitere en felles  uttalelse om Covid-19-pandemien fra ledere rundt om i verden, sammen med presidenten i Europarådet Charles Michel og generaldirektøren i Verdens Helseorganisasjon Tedros Adhanom:

«Det vil komme nye pandemier og andre større nødssituasjoner som gjelder helse. Spørsmålet er ikke om, men når.

Sammen må vi være forberedt på å kunne forutse, forhindre, oppdage, vurdere og svare effektivt på pandemier på en høyt samstemt måte.

For å kunne oppnå dette tror vi at nasjonene må arbeide sammen mot en ny internasjonal avtale om beredskap og behandling av pandemier».

Denne artikkelen er oversatt av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.